محورهای یازده گانه سیاست
حزب توده ایران در برابر ج. اسلامی

سیاست حزب توده ایران در برابر انقلاب 57 و جمهوری اسلامی بر آمده از آن انقلاب بر محور 11 مشخصه استوار بود، که این 11 مشخصه را در ادامه می خوانید. این سیاست از دل این حوادث و جلوگیری از آنها و هشدارها بیرون آمد: نشان دادن پایگاه‌ها و اندیشه‌های متفاوت نیروهای مذهبی و بویژه روحانیت ایران که به قدرت حکومتی دست یافته بود، و هشدار به مترقی ترین بخش این روحانیت که گرفتار خام خیالی و خواب خرگوشی باقی نمانده و از این توهم که ریش و تسبیح و نماز و صلوات چهار رکن وحدت است پرهیز کند!

از سوی دیگر، در برابر چپ روی‌های خانمان براندازی است که با اعلام حکومت محلی در آمل، شوراها در ‌ترکمن صحرا و گنبد، ماجراهائی های نظامی در کردستان، و سرانجام اعلام جنگ مسلحانه از سوی مجاهدین خلق و انواع انفجارها و ‌‌ترورها که سمت و سوی انقلاب ایران را این هر دو غفلت دگرگون کرد.

راه توده

شماره 332     دوشنبه 21 شهریور ماه 1390

انوشیروان ابراهیمی

امیر نیک آیین

مرتضی کیوان

ایراندخت ابراهیمی


نگاهی به دو مصاحبه
آیت‌الله خوشوقت وآیت‌الله حائری
کشتار توده ای‌ها
کافی نبود
باید زندانیان کودتا را
بنام توده ای کشت!

--------------------

مقاله تحقیقی احمد قاسمی- 2
دوران دشواری
که نادرپور می گفت
فرزند آنست!

--------------------

11 سپتامبر
همچنان در خدمت
اهداف جنگی
کاخ سفید است!
یونگه ولت ــ گزینش و ترجمه رضا نافعی

--------------------
رضا شلتوکی- 2
سقوط رضاشاه
نوید آزادی
در کردستان شد
--------------------
برنامه احضار
روح بختیار
در بی بی سی
--------------------

دبیراول حزب کمونیست اسرائیل:
تشکیل واعلام
کشور فلسطین
گام اول برای
حل مناقشه
اعراب و اسرائیل
آذرفریتاش

--------------------
احیاء و بازسازی
معابد بودائی
در ویتنام انقلابی

حاکمیت وحشت
خود بیشتر وحشت زده است

حکومتی که به سرنیزه تکیه کند، هرگز دوام ندارد، زیرا هیچ حکومتی در طول تاریخ نتوانسته، آسوده از موقعیتش روی سرنیزه بنشیند!
این وصف حاکمیت کنونی در جمهوری اسلامی است. بیش از 6 سال از عمر دولتی تحمیلی به مردم ایران می گذرد و نزدیک به دو سال و 8 ماه از کودتای 22 خرداد و ادامه تحمیلی و نظامی- امنیتی دولت احمدی نژاد، و بر کمتر کسی پوشیده است که حداقل در این 2 سال و 8 ماه حکومتی که به سرنیزه تکیه کرده، نتوانسته روی آن بنشیند و اعلام ثبات کند!
از ادعاهای حاکمیت تا واقعیتی که کف خیابان هاست، فاصله بسیار زیاد است. نگاه کنید به آخرین نمونه ها. به ماجرا دریاچه ارومیه که تبدیل به یک جنبش سراسری در آذربایجان ایران شده است. نگاه کنید به وحشت حکومت متکی به سرنیزه، که ساعاتی پس از آغاز تظاهرات در تبریز و ارومیه، خیابان های مرکزی شهر تهران را به چماقداران و موتورسوارها وابسته به سپاه و نیروی انتظامی سپرد و نیروی انتظامی را بصورت موتوریزه در منطقه وسیعی از مرکز تهران مستقر کرد. حتی مردم نمی‌دانستند این آرایش نظامی و چماقی برای چیست و چه خبر شده! اما حاکمیتی که ریسمان سفید و سیاه را نیز مار می بیند و از آن می ترسد، خود خوب میداند حریق از آذربایجان می تواند دامن تهران را بگیرد. و از آن غم انگیز تر، محاصره مجلس توسط همین نیروها بود تا مبادا مردم به آن حمله کنند و تکلیفشان را با نماینده ها روشن!
این را می گویند خانه مردم؟ و آن را میگویند حاکمیت مستقر و با ثبات؟
هنوز برای گفتن حرف آخر انتخاباتی زود است، اما همان یک جمله بسیار کوتاه میرحسین موسوی در دیدار هفته گذشته اش با اعضای خانواده و در محاصره نیروهای امنیتی و سپاهی دقیق ترین سخن است: با وضع فعلی، انتخابات معنا ندارد!
این تنها سخن موسوی نیست، بلکه درک و شناخت یک ملت است که از زبان او بیان شد. این درک و شناخت که تا در راس حاکمیت تحولاتی صورت نگیرد که مردم آن را نشانه ای آشکار از آغاز تحولات ارزیابی کنند، انتخابات معنائی ندارد. چه مجلس باشد و چه ریاست جمهوری.
یعنی: حاکمیت بی ثباتی که از کوچکترین تغییر در آرایش نظامی و امنیتی خود وحشت دارد و بیم دارد با این تغییر همه چیز از دستش برود، دارای ثبات است؟
هیچکس نمی داند، حتی فردا در ایران و یا منطقه و یا جهان چه روی خواهد داد و تاثیر مستقیم آن بر حاکمیت کنونی چه خواهد بود، . .... ادامه

-----------------------------------------------------------------------

مصاحبه دکتر "نوال السعداوی"
با روزنامه گاردین درباره انقلابی مصر
نسل جوان مصر
در اخوان المسلمین
 
و درارتش مصر
با مردم اند!

----------------------------------------------------------------------

در "نپال"
دولت
 انقلابی
تشکیل
 شد

ترجمه عسگر داوودی

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است