تحلیل سیاوش کسرائی از "مرغ آمین" نیما

وقتی که یک خلق

درآسمان استبداد زده پرواز می کند

گذشت روزگاران می بایست و معرفت بسیار بر احوال آدمی تا از كارگاه نیما، مرغ عظیمی بدرآید با بالهائی به وسعت آغوش حسرت و با بانكی چون غریو ستمكشان. "مرغ آمین، آذرخش خشمی درشب دیارما". در شبی كه همه آذین خود را از بیداد به مردم گرفته است و روشنی را چه در پیه سوز من و چه در چراغدان اندیشه شما غارت می كند، مرغ هشیار كه طلایه های برآمدن آن ستاره خونین صبحگاهی را از جای بلندش، برافق، می بیند، صدا سرمی دهد:

-  رستگاری روی خواهد كرد

و شب تیره بدل با صبح روشن گشت خواهد

راه توده

شماره 388     دوشنبه 27  آذر  ماه 1391

آصف رزم دیده

صابر محمدزاده

م. ا. به آذین

مریم فیروز


راه توده در عرصه عمل

فاصله گیری

از مهاجرت زدگی

از آغاز دهه 70

دکتر سروش سهرابی

----------------------------------------

نیک آهنگ کوثر

آنچه حالا عیان شده

راه توده در سال

1389 نوشته بود

-----------------------------------

احمد جنتی و علی خامنه ای

رهبر و دبیری

که در عمل

مکمل یکدیگرند

----------------------------------------

با کدام بینش

به جبهه تفسیر

حوادث ایران

 می روید؟

م. هاشمی

-------------------------------------

علی افشاری

از تحکیم وحدت

تا تضعیف جنبش

اصلاحات سبز

-------------------------------------

کاخ رهبری

بلای جان

جمهوریت

و مردم ایران

---------------------------------------

امپریالیسم امریکا

جهان را با خود

به کام مرگ

خواهد کشید؟

«هینتر گروند» نشریه اینترنتی آلمانی  ترجمه رضا نافعی

--------------------------------------

چین درانتظار

تغییرات بزرگ

در جهان است

-------------------------------------

قرار داد

10 میلیارد دلاری

فروش سلاح

به ج. اسلامی

در دهه 60

-------------------------------------

چهره های درخشان- مریم فیروز

زنان "عیار"

در تاریخ کهن

ایران ما

-------------------------------------

مخالفت با پولی شدن

آموزش در روسیه

سایت حزب کمونیست روسیه

ترجمه آزاده اسفندیاری

----------------------------------------

سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی -7

دهها هزار شتر

افغان ها را

به اصفهان آورد

حریق از هم پاشیدگی

در خانه حاکمیت بالا می‌گیرد!

نشانه‌‌های بسیاری از سرانجام پر حادثه حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی که قدرت را گام به گام از چنگ مردم و نیروهای انقلاب 57 در آورده و با تکیه بر سر نیزه سپاه از موجودیت خویش دفاع می‌کند، حکایت دارد. تشکیل انواع گردان‌‌ها و گروه‌‌ها و لشگرهای بسیج و سپاه برای مقابله با مردم و دفاع از حاکمیتی که مردم در برابر آن قرار دارند، خود بزرگترین نشانه پیش بینی بالاست.
مسیری که حاکمیت جمهوری اسلامی رفته، همان مسیری است که شاه رفت. شاه نیز در دهه 50 علاوه بر ارتش و ژاندارمری، پلیس و سازمان امنیت، لشگر گارد شاهنشاهی را برپا کرد و از این نیز فراتر رفته و "گارد جاویدان" برای دفاع از شاه را تشکیل داد. اما آن لحظه که همه مانورها و فریبکاری‌‌ها به بن بست رسید و بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت، شکست بلندپروازی‌‌های مالیخولیائی او (دروازه‌‌های تمدن بزرگ) را بدنبال آورد، زلزله انقلاب 57 حتی مستحکم ترین قلعه‌‌های او را به لرزه در آورد. چنان که حتی گارد جاویدان نیز از هم پاشید.
هیچکس نمی‌گوید جمهوری اسلامی همان حکومت شاه است، اما احکام تحولات اجتماعی علیرغم تنوع اشکالشان، همیشه یکسان اند و به نام حکومت‌‌ها اعتنائی ندارند. این نکته که شکل و یا اشکال از هم پاشی حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود، قابل بحث است، اما این که این حاکمیت و این وضع دوام نخواهد آورد قابل بحث نیست و در پشت هیچ لفاظی و خطبه خوانی و رجزخوانی و قدرت نمائی امنیتی و نظامی نیز قابل پنهان کردن نیست. حتی اگر همه زندان‌‌ها را پر کنند و باز هم عده‌ای را به دار بکشند و یا به تیر ببندند.
اتفاقا این لفاظی‌‌ها و خطبه خوانی‌‌ها و قدرت نمائی‌‌ها خود حکایت از عمیق تر شدن بحران و نزدیک تر شدن فروپاشی دارد. و هر اندازه که بحران عمیق تر می‌شود و خطر نزدیک تر، مانند همه حکومت‌‌های استبدادی، حاکم مستبد امور را بیشتر در دست خود متمرکز می‌کند، زیرا براثر وحشت از سرانجام، اعتماد به دیگران از وجودش رخت بر می‌بندد. هر حکومت مستبدی که با زور سرنیزه و زندان و کشتار خود را سرپا نگه میدارد، می‌کوشد با همین ابزار به حاکمیتش ادامه بدهد، زیرا تغییر ابزار خواب را از چشم او می‌گیرد و کابوس سقوط گریبانش را. جهت گیری حکومت برای انتخابات آینده ریاست جمهوری و وحشت از فراهم شدن دوباره شرایطی که مردم بار دیگر به خیابان آمده و پای صندوق‌‌های رای بروند، بیان کننده همین حالت است. بیم از حضور اصلاح طلبان و انتخابات آزاد نسبی ناشی از همین وحشت است.
تردید نیست که حاکمیت خوابش آشفته می‌شود زمانی که فکر می‌کند با اولین نشانه‌‌های شکست سیاست مرکزی کنونی، یعنی سیاست "نظامی- اتمی"، حریق از هم پاشیدگی در قلب حاکمیت کنونی بالا خواهد گرفت. تمام جان سختی حاکمیت برای حفظ سیاست کنونی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی همین است و بستن هر روزنه‌ای که بتواند دریچه انتقاد و نقد آشکار شود نیز در همین است. چنان که اکنون با تک نفس هائی که در مجلس کشیده می‌شود مسئله دارد و می‌کوشد انتخابات ریاست جمهوری را نیز به گونه‌ای سر هم بندی کند که قوه مجریه روزنه‌ای از آن گونه که در بالا اشاره کردیم نشود. یعنی روزنه که در صورت قبول شکست و عقب نشینی به دریچه نقد قدرت و شخص علی خامنه‌ای تبدیل شود.
این درحالی است که به انواع نشانه‌‌ها سیاست‌‌های داخلی و خارجی حاکمیت که سکان آن در دست آقای خامنه ایست شکست خورده است و بحران‌‌های درون حاکمیتی، علاوه بر بحران اجتماعی کنونی قبول این شکست را تسریع خواهد کرد.


3 چهره نقش آفرین، در دهه اول انقلاب 57

نقش این سه چهره در انقلاب 57 انکار شدنی نیست. هیچ یک از آنها دیگر در قید حیات نیستند، اما اندیشه آنها، در جامعه ایران همچنان به حیات خود ادامه میدهد. مهندس بازرگان رهبر وقت نهضت آزادی ایران و نخست وزیر پس از انقلاب 57، در آخرین سالهای زندگی.

آیت الله خمینی در دورانی که دیگر نقشی در رهبری نداشت و احمد خمینی بنام او فرمان می راند.  کسانی که هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسانی بودند اما هاشمی رفسنجانی قطعا یکی از مهم ترین آنها بود، در آن سالها احمد خمینی را هدایت می کردند. نورالدین کیانوری، پس از حوادثی که حتی تصور آن نیز در سالهای اول جمهوری اسلامی ناممکن بود، در آخرین دوران حیات پر حادثه خود.

-----------------------------------------------------------------------------------------

نگاه ها به طرف چین است!

رهبر جدید حزب کمونیست چین، به سلامت مالی و مبرا بودن از هر گونه پرونده مالی مشهور است. پدرش از رهبران برجسته انقلاب چین بود که در زمان انقلاب فرهنگی، بدستور مائو از حزب پاکسازی و به منطقه ای دور افتاده و کوهستانی در چین برای کار اجباری تبعید شد. "زی بینگ چینگ" که اکنون سکان رهبری حزب کمونیست چین را بدست گرفته، در دوران تبعید پدر، درکنار او روی زمین کار اجبار کرد. پس از مائو و در دوران بازگشت به اعتدال و بازسازی حزب کمونیست متلاشی شده، "زی بینگ چینگ" از سوی "تنگ شیائو پینگ" درحزب پیش کشیده شد. او در دوران تبعید پدر، با "پنگ لیوآن" که خواننده و در ارتش چین خدمت می کرد آشنا شد و با وی ازدواج کرد. "پنگ لیوآن" همچنان، هم خواننده است و هم با درجه "سرتیپی" عضو ارشد ارتش چین. آنها 23 ساله و 24 ساله بودند که با هم ازدواج کردند. "پنگ لیو آن" بدلیل صدایش یکی از محبوب ترین زنان نزد مردم این کشور است و گفته می شود در حزب کمونیست چین نقشی فعال دارد. رهبر جدید حزب کمونیست چین بلافاصله پس از اعلام خبر رسیدنش به مقام رهبری حزب اعلام کرد که قاطعانه علیه فساد حزبی و اداری مبارزه و حزب را در جهت عدالت اجتماعی بسیج خواهد کرد. گفته می شود وی معتقد به آزادی های مدنی و فضای باز سیاسی در چین است. عکس او را پس از رسیدن به رهبری می بینید. عکس همسر او مربوط به سالهای جوانی وی است که در مطبوعات اروپا منتشر شده است.

----------------------------------------------------------------------------------

حشراتی بنام "جاسوس"

عسگر داوودی

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

این هفته

رهبران حزب

 توده ایران

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است