نجم السلطنه مادر دکتر مصدق و برادرش فرمانفرما

دیدارهای من با دکتر مصدق

عمه بزرگ و دوست داشتنی

و پسر عزیزش دکتر مصدق

"آقای دکتر مصدق ضدکمونیست است و از این جهت میان من و او نمی تواند هیچ گونه توافقی وجود داشته باشد، ولی من او را نخست وزیر شرافتمندی در ردیف خواجه نظام الملک و میرزا تقی خان امیرکبیر می دانم..." (از آخرین دفاع رفیق شهید خسرو روزبه)

مریم فیروز: دکتر مصدق در دامان نجم السلطنه بار آمده بود. من این زن را یکی از برجسته ترین زنانی می دانم که در زندگی دیده ام. پدری که برای ما چون خدای دومی بود که هم از بخشش و بزرگواریش برخوردار بودیم و هم از غضب و دلنوازیش، با موهای سپید چون برادر کوچکی مودب به گفته‌های "خانم نجم السلطنه" گوش می داد و گاه هم لبخند کوچکی در گوشه لب داشت، اما گفتار خانم را رد نمی کرد. روزی که پدرم برای همیشه چشم فرو بست دکتر مصدق به بالین او آمده بود و مانند همه ما در سوگواری همآهنگ بود.

راه توده

شماره 381   دوشنبه 8 آبان ماه 1391

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


احمدی نژاد

قهرمان خصوصی سازی

و مجری فرمانبردار

صندوق بین المللی

-----------------------------

رادیو "هاوانا" کوبا:

تمام نشانه های

آغاز جنگ بزرگ

در برابر ماست!

ترجمه از متن فرانسه- آذرفریتاش

-------------------------------

راه دشواری که جنبش اجتماعی

مردم ایران طی کرده

از اراده گرائی

تا واقع بینی سیاسی

دکتر سروش سهرابی

-----------------------------

"شورای انتخابات"

تلاش تازه حکومت

برای دور زدن مردم

و رئیس جمهور تراشی

-------------------------------

به یاد ابوتراب باقرزاده-2

از بیشه های مازندران

تا دخمه‌های زندان

احد قربانی - تبرستان

-----------------------------

پیامدهای دردناک

سقوط سوریه

و سلطه گروه های مسلح

سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه آزاده اسفندیاری

-------------------------------

سقوط اصفهان- 2

درد کهنه استبداد

فرمانفروائی شاه

حکومت اطرافیان

-------------------------------

حزب توده ایران و جنبش ملی

پرت و پلا گوئی ملیون

واقع بینی

مطبوعات امپریالیستی
 عبدالصمد کامبخش

فراموش نکنیم

نظرات بیان شده رهبر ج. اسلامی را

از جمله توصیه های ما به همه دنبال کنندگان اوضاع ایران، به حافظه خویش سپردن برخی اظهار نظرها، تحلیل ها، حوادث و اخبار کلیدی است که ممکن است بسیار کوتاه و در یک نوبت منتشر شوند، اما ماهیت آن ها عمیق تر از ظاهر چند خطی آنهاست. از جمله درباره موضع گیری ها و سخنان علی خامنه ای این توصیه ما را جدی تلقی کنید، چرا که بسیاری از آشفتگی ها، فجایع و نابسامانی های حاکم بر کشور ناشی از اندیشه ها مائوئیستی اوست، که سرانجام به سیاست نظامی حاکم کشیده شده است. توصیه او به سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای اروپائی را، در گرماگرم رای دادگاه میکونوس در آلمان و رفتن سفرای اروپای از ایران را به یاد بیآورد که از آنها خواست برای نشان دادن ابهت جمهوری اسلامی نخندند و درکشورهای محل خدمت خود اخم کنند!
به یاد بیآورید که در دانشگاه تهران نماز جمعه خواند و از ریزش و رویش نیروهای انقلابی گفت. یعنی ریزش امثال نبوی ها و خوئینی ها و خاتمی ها و تاج زاده ها ... و رویش سردار نقدی ها و احمدی نژاد ها و غلامحسین الهام ها و ...
به یاد بیآوردید حضورش در دانشگاه تهران و درجمع دانشجویان دستچین شده ای که در مسجد این دانشگاه جمع کرده بودند را. در این حضور و در همین جمع که به اوائل دولت خاتمی باز می گردد، به بهانه "میرزا ملکم خان" همه روشنفکران ایران را مشتی غرب زده و آلوده به فرماسیونری اعلام کرد و متعاقب آن قتل روشنفکران در چارچوب برنامه قتل های زنجیره ای آغاز شد.
فراموش نکنید حمایت های بی دریغ او را از احمدی نژاد و برنامه های اقتصادی اش را که درچارچوب برنامه بانک جهانی بود و هست و امروز نتایج خصوصی سازی این برنامه روی دست ملت است. (نماز جمعه پس از کودتای 22 خرداد را به یاد آورید و اعلام همسوئی اش با نظرات اقتصادی احمدی نژاد را)
"خودی" و "غیرخودی" و "نیمه خودی" را او در جمهوری اسلامی باب کرد. و روزی که در میانه اعتصاب مجلس ششم در بیتش برای عده ای سخنرانی کرد و رسما گفت: این ولایت احزاب است و نه ولایت فقیه! در اندیشه اش پر کردن زندان ها از فعالان سیاسی – مذهبی و اعلام انحلال همه احزاب و راه انداختن حزب سراسری "مداحان اهل بیت" بود.
یادمان نرود که حتی پیش از روی کار آمدن احمدی نژاد، در دیدار مصباح یزدی با وی، نه گذاشت و نه برداشت و گفت: ایشان جانشین آقای مطهری است!
فراموش نکنید که او اصل مهم 44 قانون اساسی را با انواع ترفندها و توصیف های مردم فریب، با یک فرمان تغییر داد، بی آنکه به روی خود بیآورد که کوچکترین تغییر در قانون اساسی باید به رفراندوم گذاشته شود. حاصل این فرمان، همان خصوصی سازی نابود کننده تولید داخلی، تمرکز نقدینگی، نابودی صنایع و واردات 64 میلیارد دلاری است که امروز تحریم ها، مملکتی چنین وابسته به واردات را به زانو در آورده است.
انواع وعده های دروغ او برای رسیدگی به فاجعه حمله به کوی دانشگاه، آمرین و عاملین قتل های زنجیره ای و یا جنایاتی که در کهریزک بوقوع پیوست را فراموش نکنیم و بویژه یادمان باشد که متهمین این جنایات به فرمانبران و فرماندهان کنونی تبدیل شده‌اند
یادتان هست که در نیمه های دولت اول احمدی نژاد، زمانی که خاتمی و رئیس دولت ایتالیا "پرودی" در پایان اجلاس گفتگوی تمدن ها به دیدار او رفتند به آنها چه گفت؟ گفت: گفتگو خوب است! اما به ابزار و سیاست دیگری هم نیاز است! و اشاره اش به موشک و اتم و سیاست نظامی و جنگی بود!  ... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

هرگز انتخابات امریکا

اینگونه در پیوند

با اوضاع ایران نبوده!

آنچه می خوانید مصاحبه ایست با دکتر "یرواند آبراهامیان" پژوهشگر سیاسی- تاریخی ایران که در تاریخ 4 آبان در وبسایت "کارزارهمبستگی ..." منتشر شده است.  وی، که مولف کتاب "ایران میان دو انقلاب" است، اکنون استاد تاریخ کالج باروک در نیویورک نیز می باشد. کسانی که حداقل از آخرین سال دولت خاتمی سرمقاله ها و تحلیل ها راه توده را با دقت دنبال کرده باشند، - بویژه در ارتباط با سیاست نظامی حکومت و مسئله فعالیت اتمی- شاید در این دو زمینه مهم نکات تازه ای در سخنان آبراهامیان نیابند، درعین حال که خواندن این مواضع از قلم و زبان شخصیتی چون او نیز بر اعتبار نگاه و مشی توده ای راه توده نسبت به اوضاع ایران و جمهوری اسلامی می افزاید. و بیافزائیم که با نگاه خوشبیانه وی نسبت به پرهیز امریکا از ماجراجوئی نظامی علیه ایران و برپائی جنگی تازه در منطقه و همچنین تحولات و تغییراتی در حاکمیت، به آن سادگی که وی به آنها اشاره می کند موافق نیستیم. بویژه که وی بطور عمده روی محاسبات و معاملات سیاسی میان امریکا و حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی بیش از جنبش نارضائی مردم و فشارها از داخل و حاشیه حاکمیت (حتی از میان فرماندهان سپاه و روحانیون) برای تغییرات تکیه کرده است. نگاه کاسترو و حزب کمونیست کوبا، از نظر ما همه واقعیت نیست اما به کل واقعیت و ریشه های برپائی یک جنگ تازه امپریالیستی بیشتر نزدیک است. در همین ارتباط تفسیر رادیو "هاوانا" را در همین شماره راه توده بخوانید.

------------------------------------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است