فاجعه 30 خرداد 1360

مسیر انقلاب 57 را تغییر داد!

این بخش دوم خاطرات "عزت شاهی" از بنیان گذاران کمیته های انقلاب است. کمیته هائی که از دل آن سپاه پاسداران و در سر انجام نیز نیروی انتظامی در آمد. بخش نخست این خاطرات را در شماره گذشته راه توده (436) منتشر کردیم. در این بخش، عزت شاهی – از نگاه خود- به واقعه ای پرداخته که تاثیری عمیق بر روند انقلاب 57 و منحرف شدن جمهوری اسلامی از مسیر انقلاب و تقویت موقعیت ارتجاع مذهبی در حاکمیت شد. یعنی اعلام قیام مسلحانه از جانب مجاهدین خلق در سال 1360.

راه توده

شماره 437    پنج شنبه 21 آذر ماه 1392

فریبرز صالحی

ابوالحسن خاطیب

سعید آذرنگ

فرزاد دادگر


انتشار نامه عموئی

درباره مرگ ماندلا

شکسته استخوان داند

بهای مومیائی را!

-----------------------------

لولوئی بنام

"عباس شهریاری"

برای ادامه انفعال

و تخریب دیگران

-------------------------------------

ج. اسلامی

در ترکمن صحرا

سرنگون می شود؟

مِرگِن. ک

-------------------------------------

نگاهی به بحث خشونت

خشونت در ذات

نیروی مخالف

تغییرات است

----------------------------------

جنبش ملی آذربایجان

نه از آسمان فرود آمد

و نه از آنسوی مرز

کنعانی (مقاله وارده)

-----------------------------------

همه اخبار اوکرائین

در رسانه ها

گفته نمی شود!

سایت حزب کمونیست روسیه

و روزنامه سویتسکایا راسیا

ترجمه آزاده اسفندیاری

---------------------------------------

چند پیام

و پاسخ به آنها

----------------------------------

چرخش سیاسی

کاخ سفید، درجهت

صلح با کوبا

اومانیته- ترجمه "ا. آذرفریتاش"

---------------------------------

سیاست نظامی

و استعماری

فرانسه در افریقا

 

خاتمه حصر و زندان

دو نتیجه ناگزیر دارد!

 

این سئوال روز به روز بیشتر مطرح می‌شود که چرا "حصر" و "زندان" پس از کودتای انتخاباتی 88 ادامه یافته و بقول آقای خامنه‌ای "نظام" نمی‌تواند به آن خاتمه بدهد؟
در واقع نیز اگر درایتی وجود داشت و از نتیجه انتخابات 1392 رهبر و همه آنها که دولت احمدی نژاد را بر سر کار آوردند و حمایت کردند درسی گرفته بودند، در همان روزهای پس از اعلام نتایج این انتخابات، با یک سخنرانی و یا یک فرمان و یا یک دستور می‌شد به این ماجرا خاتمه داد، اما نکردند و ندادند و هنوز هم نمی‌خواهند چنین کنند. دلیل چیست؟ چرا به جای باز شدن این گره، مرتب به آن گره تازه‌ای زده می‌شود؟
1- شیوه سخن و عمل رهبر جمهوری اسلامی شیوه‌ای مقطعی برای عبور از این ستون برای رسیدن به ستون بعدی است. او برخلاف آنچه می‌خواهد جلوه بدهد، دارای افکار و روش منسجم نیست و به همین دلیل اغلب حرف هائی می‌زند و نظراتی می‌دهد که بعدا خود نیز در آن گیر می‌کند. یکی از این حرف‌‌ها و نظرات در میان دهها نمونه دیگر، همین "فتنه" اعلام کردن مخالفت مردم با اعلام کودتائی نتیجه انتخابات 92 است که از آن بدرستی تعبیر "کودتا" شده است. صدور بیانیه شتابزده و غیر قانونی تائید نتیجه انتخابات سال 88 پیش از آن که حتی شورای نگهبان شمارش آراء را تائید و اعلام کند نیز از جمله نمونه‌‌های دیگر شتابزدگی، نداشتن انسجام فکری و اقدامات مقطعی رهبر برای عبور از بحران هاست. او مقاومت مردم در سال 88 را "فتنه" هدایت شده از خارج اعلام کرد. گرچه بتدریج از شاخ و برگ‌هائی که به این فتنه داده بود کم کرد، اما هنوز نمی‌تواند خود را از زیر بار این اصطلاح و اتهام بیرون بکشد و به همین دلیل نیز پس از انتخابات 92 نتوانست به غائله‌ای که خود ساخته بود خاتمه بدهد. شاید اگر اندکی از پایگاه و جسارت‌‌های آیت الله خمینی را داشت میتوانست چنین کند، چنان که آقای خمینی بارها چنین کرد، اما در وی این جسارت نیست و این پایگاه را هم در میان مردم ندارد که متکی به آن چنین کند. ما تنها به یک نمونه اشاره کردیم، در حالیکه، همانگونه که گفتیم دهها نمونه را می‌توان در این زمینه طرح کرد. از جمله اصطلاح "بصیرت" که حالا با گزارش هائی که دولت روحانی از فاجعه ریاست جمهوری احمدی نژاد ارائه میدهد معلوم میشود "بصیرت" رهبر حتی از مردم کوچه و بازار در شناخت احمدی نژاد کمتر بوده است.
2- آنها که زیر پرچم برچسب "فتنه" به جنبش اعتراضی مردم در سال 88 جمع شدند و به نوعی در آن کودتای انتخاباتی شریک بوده اند نیز از تکرار "فتنه" خسته نمی‌شوند؛ به این دلیل ساده که تزلزل رهبر در ختم این ماجرا را تائید و تشویق کنند. برخی از آنها در آن کودتا نقش مستقیم داشته اند. از آنجا که اصل مسئله مورد نظر است نه مصداق ها، ما از بردن نام افراد خودداری می‌کنیم. درحالیکه سیاهه نام این افراد در موقعیت‌‌های حکومتی و نظامی برای همگان شناخته شده اند.
3- در موقعیتی که رهبر جمهوری اسلامی و طراحان و مجریان کودتای 88 قرار گرفته اند، نتیجه انتخابات 92 چون آواری بر سرشان فرود آمد. حالا روز به روز که واقعیات پشت پرده دولت احمدی نژاد برای مردم آشکارتر می‌شود، موقعیت اجتماعی آنها که در حصر و زندان این کودتا قرار دارند گسترده تر و عمیق تر می‌شود و پایگاه اجتماعی آنها که بانی حصر و زندان شدند باز هم محدودتر.
4- این دایره به ظاهر بسته تا کجا می‌تواند بسته باقی بماند و سرانجام آن چه خواهد بود؟
الف- مرگ آنها که در حصر و یا زندان اند و اغلب در مرز 70 سالگی (از جمله بهزاد نبوی) همه فرصت‌‌ها را برای باز شدن گره کنونی برباد خواهد داد. و این درحالی است که واقعیات اقتصادی و اجتماعی و حکومتی، در جهت تائید نظرات آنها شتاب دارد.
ب- پایان حصر و زندان، قبول گشایش فضای سیاسی ایران که در چنین فضائی، حداقل عده‌ای از کاربدستان کنونی نظامی و غیر نظامی، امنیتی و غیرامنیتی باید به حاشیه حکومت بروند و حداکثر آماده پاسخگوئی شوند. ... ادامه

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

روزشمار تاریخ

دیدار مراجع قم

با رضا خان

و مخالفت آنها

با جمهوریت!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

دهها ساعت خبر از اوکرائین

سکوت درباره یونان

زمستانی سخت تر از زمستان 1391

در انتظار مردم یونان

جعفر پویا

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است