25 سال و 12 سال
زندانی دو نظام در ایران

بدنبال مصاحبه سعید حجاریان و بیان این که "نلسون ماندلا" در جریان سفر به ایران، خواهان آزادی محمد علی عموئی دبیرکمیته مرکزی حزب توده ایران از زندان شد، سئوالات زیادی بصورت پیام دریافت داشته ایم. از جمله درباره سالهای زندان وی و شرح آنچه در زندان ها دیده و ...
ما، با توجه به این پیام ها، آرشیو مصاحبه های عموئی را جستجو کردیم و از میان آنها مصاحبه تلفنی "خسرو شمیرانی" با عموئی را یافتیم که در نشریه "شهروند" منتشر شده است. این مصاحبه را در پاسخ به پیام های دریافتی، اندکی خلاصه کرده و منتشر می کنیم. تاریخ این گفتگو 28 فروردین 83اعلام شده است.

راه توده

شماره 415     پنج شنبه 20 تیر ماه 1392

ف. م. جوانشیر

به آذین

سیاوش گسرایی

احسان طبری


درگذشت شهلا فرجاد

پایان

یک جدال بی وقفه

--------------------

می توان

سخنگوی اقلیت بود

اما نمی توان بنام

اکثریت سخن گفت

دکتر سروش سهرابی

---------------------------------

نگاهی به انتخاباتی که گذشت

تحریمی ها

چشم هایشان را

لطفا بشویند

نوشته : فروغ طیاری

---------------------------------

در حسرت

یک کودتا

به سبک

کودتا در مصر!

------------------------------------

یادداشت های من

از دوران

کنفدراسیون دانشجوئی

برگرفته شده از فیسبوک
"زهره شاکرین"

--------------------------------------

اگر اصلاحات دیر شود

انقلاب کوبا

از درون

خواهد پوسید

یونگه ولت- ترجمه عسگر داوودی

--------------------

انتخابات 92 و انتخاب روحانی

گام به جلو بود، نه گام به عقب!

دو گروه معقتدند انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری عقب نشینی نسبت به دوران اصلاحات بود. به گفته اینان خروج محمدرضا عارف و اینکه حسن روحانی خود را اصلاح طلب نمی‌داند یا نبوده است، نشان از عقب نشینی اصلاحات دارد و سقف خواست‌‌های جامعه ایران و اصلاح طلبان اکنون از محمد خاتمی به هاشمی رفسنجانی و محمدرضا عارف و بالاخره به حسن روحانی عقب نشینی کرده است.
از این دو گروه یکی در داخل کشور است که امثال حسین شریعتمداری، روح الله حسینیان، اطرافیان جبهه پایداری آیت الله مصباح، بخشی از موتلفه و کلا افراطی ترین بخش جناح راست اند که نگران آینده خود هستند. در خارج کشور نیز سلطنت طلبان، طرفداران حمله امریکا به ایران، لائیک‌‌های واپسگرا، بخشی از "چپ"‌‌های سابق که در حزب کمونیست کارگری جمع شده اند و یا سایت "اخبار روز" را ارگان خود کرده اند قرار دارند که سرنوشت خود را با عدم امکان بهبود اوضاع ایران پیوند زده اند. هر نوع اصلاح و تحول و بهبود اوضاع در ایران برای این دو گروه حکم پایان موجودیت سیاسی را دارد.
این دو گروه در سی سال گذشته با یکدیگر متحد بوده اند و قطعا در دوران آینده که خود را بیشتر در خطر می‌بینند اتحادی قویتر برقرار خواهند کرد. هر دو این نیروها دارای ابزارهای قوی رسانه‌ای هستند. جبهه خارج کشوری این نیروهای واپسگرا به مقاومت عملی که جبهه داخلی در برابر حسن روحانی قرار خواهد داد امید بسته و به سرخوردگان از تحریم وعده ریزش آرای روحانی در ظرف شش ماه را می‌دهد. جبهه داخلی نیز به فشار رسانه‌ای و ایدئولوژیک و معنوی که جبهه خارجی روی حسن روحانی قرار خواهد داد حساب می‌کند که بتواند بخشی از مردم و روشنفکران را از وی جدا کند.
آیا واقعا این دو درست می‌گویند و آنچه با انتخاب حسن روحانی روی داده عقب نشینی جنبش و اصلاحات است و یا برعکس یک گام بزرگ به پیش؟
در واقع متحوای آنچه روی داده آن نیست که گویا طرفداران تحول و اصلاح یک گام به پس و به ماقبل اصلاحات گذاشته اند. برعکس، در عمق مسئله سمتگیری حسن روحانی در جریان انتخابات و گزینش وی نشان از یک تحول عمیق تر در بطن جناح راست داشت که حکایت از پذیرش این واقعیت بود که تفکر و ضرورت اصلاحات از جامعه ایران حذف شدنی نیست. این جناح راست و به اصطلاح "اصولگرا" بود که ناگزیر شد یک گام به عقب گذاشته و ضروت اصلاح و تحول را بپذیرد. کافیست نگاهی به سخنگویان مختلف جناح راست غیر افراطی کشور بیاندازیم که همه آنان درس انتخابات را ناممکن بودن حذف جریان اصلاحات و شکست را ناشی از عدم توجه به نظر و رای مردم دانسته اند.
برخی معتقدند که در مقایسه میان میرحسین موسوی و حسن روحانی، اولی دارای دیدگاهی روشن تر و قاطع تر نسبت به دلایل بحران عمیق اجتماعی و اقتصادی بود و درنتیجه راه حل‌‌هایی بیشتر منطبق با منافع اکثریت جامعه داشت. از این نظر نتیجه انتخابات را یک گام به پس نسبت به جنبش سبز می‌دانند.
بخش اول این نظر شاید درست باشد ولی باید توجه کرد ... ادامه

---------------------------------------------------------------------------

"دیدار" زندانیان شاه

اشتباهات تکرار می شد؟

اگر زمان به عقب باز میگشت!

نقل از فیسبوک اسفندیار صادق زاده

-------------------------------------------------------------------------------------------

بزرگترین اتحاد ملی در مصر شکل گرفته!
ارگان جبهه چپ فرانسه  - ملانی هاش – ترجمه آذرفریتاش

به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

با مقالات دو دهه
شرکت درانتخابات
به روز شد

-----

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

--------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

سایت ها

--------

 تماس با  راه توده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است