چرچیل - روزولت - استالین

 گزارش مستقیم از کنفرانس تهران

مذاکرات استالین، چرچیل و روزولت

در قلب پایتخت ایران "تهران"

"کنفرانس تهران" شهرتی تاریخی دارد. در این کنفرانس که علیه آلمان نازی و فاشیسم جهانی بود، سران انگلستان، اتحاد شوروی و امریکا شرکت داشتند. نکات بسیار دقیق و مهمی در این گزارش که توسط مترجم استالین نوشته شده وجود دارد که ایکاش سران دیپلماسی جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای که خود را صاحبنظر در عرصه بین المللی میداند، آن را نه یکبار که چندین بار بخوانند تا بیآموزند "مذاکره" و رسیدن به "نتیجه" را که همیشه "منافع ملی" است . حتی در چنان سطحی از سران کشورهای دارای نظام های متفاوت. این گزارش مشروح را که راه توده سالها پیش در 9 بخش منتشر کرد، در این شماره و با توجه به بحث "مذاکره" جهانی در دولت روحانی، بصورت یکجا منتشر می کنیم.

راه توده

شماره 413     دوشنبه 6 تیر ماه 1392

انوشیروان ابراهیمی

امیر نیک آیین

مرتضی کیوان

ایراندخت ابراهیمی


درود، از راه دور

به شورای محترم

سردبیری راه توده

--------------------

بازگشت

به قانون اساسی

برای رهائی از

بحران اقتصادی

--------------------

مروری بر مصاحبه ف. تابان

براین طبل

نکوبید که رسوائی

افزون می شود

عسگر داوودی

------------------------------

برای آزادی

در پیاده روهای

جلوی دانشگاه تهران

------------------------------

تحریم انتخابات

از حق شخصی

تا توصیه سیاسی

------------------------------

انتخابات 92

آئینه ای شد

در برابر بی خبران

علی کیانی

------------------------------

امریکای لاتین

حیاط خلوتی

که حالا

خارچشم شده

آذرفریتاش

------------------------------

ایران

کانون مهمترین

تصمیم جهانی

علیه جنگ و فاشیسم

---------------------------------

حکومت چپ

سرنوشت

یونان است؟

جعفر پویا

------------------------------

روزشمار اخبار مطبوعات وقت

سقوط 30 روزه

نظام استبدادی

رضا شاه

دولت وحدت ملی

دارای چه مشخصاتی است!

دولت دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب بزودی کار خود را آغاز خواهد کرد. دولتی که باید با پیامدهای هشت سال ویرانگری های احمدی نژاد و باند او دست و پنجه نرم کند. دکتر روحانی با شعار "تدبیر و امید" و ایجاد یک دولت ائتلاف ملی یا وحدت ملی رای اکثریت مردم ایران را بدست آورده است. برخی وحدت ملی را ائتلاف میان احزاب یا میان افراد یا میان جناح های مختلف کشور می دانند و درک آنها از دولت وحدت ملی عبارت از دولتی است که همه جناح های حکومتی در آن نماینده یا نمایندگان خود را داشته باشند. این درک به کلی نادرست نیست ولی نارسا و ناکافیست. وحدت ملی همانگونه که از عنوان آن پیداست، در درجه نخست عبارتست از وحدت میان ملت، میان خلق. کشور ایران از ملیت ها و خلق های گوناگون با مذاهب مختلف تشکیل شده و داخل هر ملت نیز قشرها و طبقات مختلف با منافع متفاوت و گاه متضاد زندگی می کنند. بنابراین وحدت ملی در درجه اول یک برنامه اقتصادی و اجتماعی است که بتواند منافع ملت ها و خلق های گوناگون ساکن ایران از یکسو و منافع قشرها و گرایش ها و طبقات مختلف اجتماعی کشور ما را با یکدیگر آشتی دهد و نوعی سازش میان آنان ایجاد کند. بنابراین، پیش از آنکه بخواهیم مشخص کنیم که کابینه و دولت آینده از چه کسانی و از چه جناح هایی باید تشکیل شود، باید روشن شود که برنامه دولت آقای حسن روحانی برای برقراری وحدت ملی چیست. پس از آن است که معلوم می شود چه کسانی با این برنامه موافقند و بنابراین می توانند در کابینه یا درکنار این دولت به پیشبرد برنامه دولت وحدت ملی کمک کنند.
در دوران احمدی نژاد فاصله ای بزرگ میان فقر و ثروت بوجود آمده که ارکان وحدت ملی کشور ما را بسیار سست و آسیب پذیر کرده است. نمی توان میان واردکنندگان و صاحبان ماشین های پورشه و فراری با آنکه کلیه خود را برای گذران زندگی می فروشد وحدت ایجاد کرد. همانطور که نمی توان از یکسو نمایندگان اتاق بازرگانی و سرمایه داران ایرانی را عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون قوه قضاییه و وزیر و وکیل کرد و نمایندگان کارگران هفت تپه و شرکت واحد و معلمان کشور را زندانی نمود و نام این کار را برقراری وحدت ملی گذاشت.
کشور ایران شرکت سهامی نیست که براساس سرمایه هرکس میزان سهم او را از این کشور و در این کشور یا در تعیین مصلحت نظام تعیین کرد. میلیون ها خانواده کارگر و آموزگار و پرستار و کارمند زحمتکش کشور ما باید به اندازه شمار و وزن اقتصادی و اجتماعی خود نه تنها سندیکا و احزاب و شوراهای خود را داشته باشند، بلکه باید در نهادهای انتصابی و انتخابی کشور به همین میزان نماینده داشته باشند. واگرنه "در" بر همان پاشنه تفرقه ملی خواهد چرخید که دوران احمدی نژاد بارزترین نمود آن در تمام سال های پس از انقلاب بود. این تنها دولت در دوران پس از انقلاب بود که حتی وزیر کار خود را یکی از سرسخت ترین مخالفان طبقه کارگر و کارمندان و دیگر زحمتکشان جامعه برگزیده بود، در حالیکه در دولت هاشمی و خاتمی لااقل رئیس خانه کارگر را بعنوان وزیر کار قرار داده بودند.
وضع به همین شکل است در عرصه ملیت ها و مذاهب مختلف کشور ما که اتفاقا بیشترین درصد آرای آقای حسن روحانی نیز در همین مناطق بدست آمده است و این نشان می دهد که ملیت ها و پیروان مذاهب مختلف داخل ایران هم می خواهند در داخل کشور واحد و متحد ایران زندگی کنند و هم می خواهند در این کشور حقوق برابر با سایر ملت ها داشته باشند و این خواست همه ملت ها و ملیت های کشور ماست. تفرقه را همیشه حکومت ها ایجاد می کنند واگرنه ملت در میان خود دنبال تفرقه و درگیری و تشتت و تشنج براساس مذهب و عقیده و ملیت نیست.
بنابراین مسئله کابینه رئیس جمهور منتخب در پیوند با برنامه تشکیل یک دولت وحدت ملی برای ایجاد سازش میان قشرها و طبقات مختلف اجتماعی و برقراری احترام میان ملیت ها و مذاهب مختلف ساکن ایران است. متاسفانه در حالیکه گمانه زنی درباره کابینه دولت وحدت ملی هر روز ادامه دارد، از مسئله بنیادی یعنی برنامه دولت وحدت ملی هنوز کسی اطلاعی ندارد.
ما معتقدیم که ایجاد وحدت عمیق ملی در نهایت تنها در چارچوب یک رشد غیرسرمایه داری با سمتگیری سوسیالیستی ممکن است. منظور از رشد غیرسرمایه داری نابود کردن سرمایه و سرمایه دار نیست. چنین کاری در شرایط کنونی نه مفید است و نه ممکن. منظور از رشد غیر سرمایه داری آنچنان رشدی است که در آن کسب سود هدف اقتصاد نباشد، بلکه هدف از اقتصاد تامین نیازهای اولیه و گسترش یابنده کل جامعه باشد. در چنین رشدی سرمایه و سرمایه دار ملی هم جایگاه ویژه و مهم خود را دارد ولی تعیین کننده جهت اقتصاد نیست. ... ادامه

--------------------------------------------

مصاحبه با بشار اسد

بازگشت سوریه

به دوران استعمار

ممکن نیست!

فرانکفورترآلگماینه- آزاده اسفندیاری

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

با مقالات دو دهه
شرکت درانتخابات
به روز شد
---

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

---------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

 

-----------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است