بیگانه ای میان امواج
انقلاب اکتبر و جمهوری گیلان

برخی انسان ها، در طول زندگی کوتاه و یا بلند خود، در مسیر رویداد و یا رویدادهائی قرار می گیرند که تاریخی است. حتی ممکن است در جریان این رویدادها جان خویش را از دست بدهند. "یان کولارژ" از جمله این افراد نادر است. او پس از انقلاب اکتبر وصل می شود به انقلاب گیلان و جنبش جنگل و در کنار میرزا کوچک خان قرار می گیرد. شرح دیدارها و ملاقات هایش با کوچک خان از فصول خواندنی خاطرات اوست که به فارسی ترجمه شده است. او سپس با حیدرعمواغلی از نزدیک آشنا می شود و در کنار وی نیز قرار میگیرد. دقایقی پیش از محاصره حیدر عمواغلی به قصد ترور او، که توطئه میرزا کوچک خان و همکاران وی بوده، با عمواغلی ملاقات داشته و از فاصله ای کم شاهد این اقدام ناجوانمردانه کوچک خان می شود! میرزا کوچک خان به طمع فتح شهر رشت با حکومت گیلان می جنگد و حیدرخان قربانی این خیال خام میرزا کوچک خان می شود، اما دزد سوم در کمین است. رضاخان قزاق که پله های قدرت را یکی پس از دیگری فتح می کرده و با رهنمود انگلیس ها و آلمان ها، در به جان هم انداختن حیدرخان و میرزا کوچک خان نقش داشته، پس از کشته شدن حیدرخان، جنبش جنگل را محاصره کرده و سرنوشت تلخ میرزا کوچک خان آغاز می شود. تراژدی بریده شدن سر کوچک خان!

راه توده

شماره 414     دوشنبه 13 تیر ماه 1392

 

قاتل کوچک خان


حجاریان فاش کرد

محمدعلی عموئی

با خواست ماندلا

از مرگ نجات یافت

و از زندان آزاد شد

--------------------------------------

نگاهی به مصاحبه

محمد دستباز(امیدوار)

بروید دنبال کارتان

و دست از سر

حزب بردارید!

عسگر داوودی

------------------------------------

نامه ای از اصفهان
خطاب به راه توده
خوشحالیم که
همراه مردم
در انتخابات
شرکت کردیم

------------------------------

تحول اجتماعی

هدف توده ایست

نه کسب قدرت!

------------------------------

شلاق روزگار

بر گرُده

آنها که تفاوت

رویا و واقعیت

را نمی بینند!

دکتر سروش سهرابی

-------------------------------------

اخوان المسلمین

نتوانست

انقلاب مصر را

منحرف کند!

آذرفریتاش
با استفاده از روزنامه اومانیته

------------------------------

دستآورد بزرگ

جنبش سبز

در انتخابات 92

دولت حسن روحانی

و سیاست عملی "راه توده"

با دولت حسن روحانی که بزودی تشکیل خواهد شد چگونه باید برخورد کرد؟ در این زمینه دو نظر وجود دارد. یک نظر که عمدتا از طیف مشترک و ناهمگون بازندگان انتخابات در داخل و خارج کشور تبلیغ می‌شود، می گوید باید سخنان و وعده‌‌های روحانی و مطالبات مردم را مطرح کرد نه برای آنکه این مطالبات تحقق یابد و گامی به پیش گذاشته شود، بلکه برعکس، برای آنکه این مطالبات نتواند تحقق پیدا کند و حسن روحانی "افشا" و مردم "توهم زدایی" شوند.
نخستین مصاحبه مطبوعاتی حسن روحانی در این زمینه بسیار گویا بود. سعید لیلاز در روزنامه بهار می‌نویسد: "در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته رئیس جمهور منتخب، گرایشی بسیار روشن، بویژه از سوی رسانه‌‌های محافظه کار دیده می‌شد که می‌کوشیدند سطح مطالبات و انتظارات مردم را هم بسیار بالا ببرند و هم به گونه‌ای وانمود کنند که دولت یازدهم دو ماه پیش از تشکیل، مسئول تمام مشکلات کنونی کشور است."
در خارج کشور نیز یکی از خیل تحریم کنندگان انتخابات 92 از موضع چپ نمایی درست همین راهبرد جناح راست داخل کشور را مطرح کرده و معقتد است:
"دیدیم طی دوره ٨ ساله خاتمی، با وجود شکست خاتمی در اجرای وعده هایش، اما برای دوره ای، پایه‌های نظام تقویت و بخشی از امواج عظیم نارضایتی جامعه به درون نظام کانالیزه شد؛ و برعکس، طی دوره ٨ ساله احمدی نژاد، نظام ج ا درمسیر انباشت مداوم مشکلات و تناقضات و چند پاره شدن سوق پیدا کرد" (نگاه کنید به مقاله اکبر سیف در اخبار روز)
یعنی آنکه دوران خاتمی موجب تقویت نظام شد که دوران بدی بود ولی دوران احمدی نژاد نظام به سمت پاره شدن سوق پیدا کرد که خوب بود. بنابراین، با رئیس جمهور نشدن جلیلی و آمدن حسن روحانی دوران بدی دوباره دارد برای این آقا آغاز می‌شود، زیرا مردم نسبت به حسن روحانی دچار توهم شده اند.
اکنون برای اینده چه باید کرد؟
به گفته ایشان (آقای سیف) باید "با طرح مطالبات و خواست‌‌های واقعی مردم و جامعه، کارزار آگاهگرانه گسترده‌ای در زمینه توهم زدائی سازمان داده شود"!
یعنی همان کاری که بازندگان انتخابات در داخل برای این آقا و همفکران ایشان انجام می دهند.
در این شیوه برخورد نه صداقتی وجود دارد و نه سیاستی. هر چه هست تخریب و ویرانگری و قدرت و رانت خواری نهفته است. چون مردم به نامزد مورد نظر بازندگان انتخابات در داخل کشور گوش نداده اند یا رهنمود تحریم انتخابات از خارج را نپذیرفته اند تا مثلا جلیلی .... ادامه

--------------------------------------------

سالگرد حمله آلمان هیتلری به شوروی

تجربه ای جهانی

با 50 میلیون قربانی

آزاده اسفندیاری


بمناسبت سالگرد استقلال

قدرت نمائی نظامی

در جمهوری بلاروس

مینسک- اسفندیار صادق زاده

به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

با مقالات دو دهه
شرکت درانتخابات
به روز شد

-----

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

--------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است