بابک خرمدین

قیام های مردم ایران علیه استیلای اعراب

تاریخ اسلام در ایران

آن نیست که روحانیون  می گویند

احسان طبری- بخش دوم

ابومسلم خراسانی

اسلام با ادعای برابری و برادری برای توده ها به میدان آمد. سید قریشی و سیاه حبشی را برابر می گذاشت، پرهیزکاری را تنها وسیله فضیلت می شمرد. این افکار در مقابل جامعه ای تبدار که با دقت ریاضی مردم را به طبقات ممتاز و محروم تقسیم می کرد، می توانست به آسانی پیروز گردد. از نظر نظامی نیز قدرت جوانی که در مرگ و زندگی سعادت و نیکبختی می دید و مسحور غنائمی می شد که شکوه و جلال دربار و طبقات ممتاز ایران در چشم انداز او می نهاد، می توانست بر سازمان نظامی دولتی که سر تا پا غرق در فساد و بی عدالتی، نفاق و شهوت رانی بود، پیروزگردد. چنین هم شد. مذهب زردشت در مقابل اسلام شکست خورد و شاهنشاهی ساسانی در برابر اعراب بیابان گرد از پای درآمد. یزدگرد آخرین شاه ساسانی در کشورخود تنها ماند و بدست یکی از اتباع خویش نابود گردید.

راه توده

شماره 447     پنج شنبه 8 اسفند ماه 1392

عباس هجری

عبدالحسین آگاهی

اسماعیل ذوالقدر

اردشیر آوانسیان


پیرمرد را

میان گریه آسمان

و شاگردان  زمینی اش

 به خاک ایران سپردند

فیسبوک علی خدائی

--------------------

نهضت آزادی و بازرگان- 5

فراموشی

بزرگترین اشتباه

یک ملت است!

--------------------------------

پرسش و پاسخ ها

 یک سند حزبی است

شناخت عمیق

حزب توده ایران

از اسلام با مردم

و اسلام علیه مردم

--------------------------------

حمله دو تفکر

 از دو سو

به اصلاح

و اصلاح پذیری

---------------------------------------

نگاهی به سخنرانی فرمانده کل سپاه

سرانجام مضحک

"انقلابیون"

بعد از انقلاب

-----------------------------------

اوکرائین

قربانی بزرگ

 وحشت امریکا

از آینده روسیه

---------------------------------

خاطرات سایه "پیر پرنیان اندیش"

گالیا اهل وفا

و این حرفها نبود

--------------------------------------

سرگذشت

اتحاد فدائی

در مهاجرت

--------------------------------------

هشدار 26 حزب

کمونیست جهان

علیه قدرت گرفتن

فاشیسم در اروپا

ساويتسکايا راسيا. ترجمه کيوان خسروی

---------------------------------

جنگ قومی و مذهبی

در افریقای مرکزی

اومانیته- ترجمه الف. آذرفریتاش

برای مجلس آینده

از هم اکنون باید طرح داشت

تشدید کارشکنی ها علیه دولت روحانی، تفاهم بر سر حداقل ها برای مقابله با مخالفان دولت روحانی و رفتن به سمت انتخابات مجلس آینده را به یک ضرورت تاریخی تبدیل کرده است. این که تا ماهها و هفته های نزدیک به انتخابات توازن نیروها چگونه خواهد بود؟ مذاکرات اتمی چه نتیجه ای خواهد داشت و بحران اقتصادی تا چه میزان واقع بینی را در جناح راست موجب خواهد شد و رقابت ها و کارشکنی ها چقدر عمل خواهد کرد و رهبر جمهوری اسلامی تا چه میزان خواهد توانست فرماندهان را کنترل کند؟ همه و همه مربوط به آینده است. امروز باید "سخن از امروز" گفت و از مقابله با تمرکز قدرتی که زیر شعار فاشیستی "مرگ بر ضد ولایت فقیه" لباس نظامی نیز بر تن کرده است.
هنوز تا رسیدن به پای صندوق های رای فاصله زیادی در پیش است، اما برای آن روز، امروز باید برنامه ریزی کرد. هم برای نیرو گرفتن از درون صفوف جناح راست و هم تقویت انگیزه مردم و آگاهی مردم برای شرکت در انتخابات. این هر دو نیازمند آگاه سازی مردم نسبت به عمق فاجعه 8 ساله دوران سیاست جنگی – اتمی نیز هست.
از میان موضع گیری هائی که دیگر برای مردم بسیار آشناست دو صف بندی فکری- برنامه ای مشخص است.
1ـ گروه ضد اصلاحات وابسته به سپاه و مافیای قدرت و پول، که همچنان بر طبل اتمی می کوبد و همچنان امیدش به جلب حمایت فرماندهان سپاه است.
2 ـ گروه طرفدار اصلاحات و حقیقت بین های متمایل به جناح راست که ضرورت ناگزیز تحولات را روز به روز بیشتر درک می کند و نگران انفجار اجتماعی و حتی سقوط نظام است.
هم در گروه اول روحانیون وجود دارند و هم در گروه دوم. هم در گروه اول نیروهای سپاه وجود دارند و هم در گروه دوم.
هر دو گروه می دانند ادامه و یا بازگشت دوباره سیاست اتمی و جنگی به کدام فاجعه ختم خواهد شد؛ اما در گروه ضد اصلاحات هستند کسانی که سرنوشت نظام و جمهوری اسلامی در درجه دوم اهمیت و پس از حفظ قدرت دراختیار خویش قرار دارد. آنها هنوز امیدوارند در یک تنش نظامی دست به آخرین تصفیه های داخل حکومتی زده و سپس با خیال آسوده با امریکا بر سر میز مصالحه و زد و بند بنشینند.  ... ادامه

---------------------------------------------------------------------------------------

راه اندازی وبسایت اختصاصی ناخدا بهرام افضلی

-------------------------------------------------------------------------------------

رضاشاه

می برد و می دوزد

و به هیچکس پاسخگو نیست!

هشت سال تا سقوط رضاشاه باقی مانده است. او بتدریج پیر می شود و هراندازه مسن تر می شود بر خشونتش افزوده می شود. کارهای عمرانی همچنان پیش برده می شود اما یاران اولیه او همچنان مانند دانه های انار که مرغ از روی زمین بر می چیند، یکی یکی به قتل می رسند. همه آنها قربانی پرونده سازی های بادمجان دور قابچینانی می شوند که از سوء ظن بیمارگونه و ترس ذاتی رضاشاه برای حذف رقیبان سوء استفاده می کنند. تیمورتاش، وزیر دربار او که قربانی یک توطئه داخلی و خارجی است در زندان به قتل می رسد. نظامی ها، مانند دوران محمد رضاشاه و دوران رهبری علی خامنه ای درجه می گیرند، برکنار می شوند، زندانی می شوند و فرماندهی می گیرند بی آن که هیچکس دیگری جز شخص رضاشاه تصمیم گیرنده باشد. مجلس کاملا تابع تصمیمات رضاشاه شده است. حتی مصوبه برای تصمیمات او برای برکناری ها و محاکمات فرمایشی تصویب می کند!

در همین سال عارف قزوینی در تبعید رضاشاه در خرابه های همدان چشم بر جهان می بندد. جاده چالوس دو ساله ساخته می شود و اصغر قاتل سرانجام دستگیر می شود.

---------------------------------------------------------------------------------------

دو دهه بحران

در بزرگترین جمهوری

اتحاد شوروی سابق

روزنامه امانیته- ترجمه جعفر پویا

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

صفحه فیسبوک راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک

آرشیوه

راه توده

-----

آرشیو جدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس

با  راه توده

 

--------

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است