مجسمه یعقوب لیث صفاری

جنبش ها و قیام های ایرانیان علیه اعراب

قیام اسپارتاکوس ایران

علیه اعراب، برای آزادی

احسان طبری- بخش سوم

قیام زنگیان علیه اعراب و خلافت اسلامی نزدیک  به 15 سال دوام یافت. هسته اصلی قیام را بردگان که به قشر وسیعی تبدیل شده بودند، تشکیل می داد. رهبر این قیام که دست کمی از قیام اسپارتاکوس نداشت، "صاحب الزنج" بود. خانواده اش از طرفداران آل علی بودند. او که در بندگان نیروی بزرگی می دید با دادن شعار "آزادی" جنبش زنگیان را بوجود آورد . این جنبش چنان نیرومند شد که چندین بار زنگیان انقلابی بزرگترین سرداران عرب را شکست دادند. "صاحب الزنج" رهبر قیام بر نواحی اهواز، شوش، دشت میشان و جی و جندی شاپور دست یافت. عاقبت خلیفه عباسی ـ الموفق- موفق به سرکوبی این جنبش گردید. ضعف دستگاه خلافت و نفوذ ایرانیان در این دستگاه مقدمه پدید آمدن حکومت های نیم مستقل و مستقل در ایران گردید که بطور خلاصه بدان ها اشاره می شود.

راه توده

شماره 448     پنج شنبه 15 اسفند ماه 1392

آصف رزم دیده

صابر محمدزاده

م. ا. به آذین

سیاوش کسرایی


بحثی پیرامون کنگره حزبی

با حلوا حلوا گفتن

دهان هیچ حزبی

 شیرین  نشده است!

------------------------------------

 هنر همگامی

با مردم را

هم بیآموزیم

و هم به کار ببریم

------------------------------------

نهضت آزادی و مهندس بازرگان-6

میراث شوم

مهندس بازرگان

بر ج. اسلامی

حاکم شد!

---------------------------------------

نگاهی به بحث هائی

که بنام "چپ" جریان دارد

ذکر مصیبت را

به سیاست

حضور در صحنه

باید تبدیل کرد

---------------------------------------

یکسال پیش از اعلام

جنگ مسلحانه مجاهدین خلق

حرکت حزب

روی شمشیر

در سالهای اول

پس از انقلاب

----------------------------------

برای سانسور و کنترل اینترنت

رقابت ترکیه

با عربستان و ایران

اومانیته. ترجمه جعفر پویا

-------------------------------------

جنگ و صلح

در کاخ سفید

چه معنائی دارند؟

منابع روسیه. آزاده اسفندیاری

-----------------------------------

تاتارها

سپر دوم غرب

در اوکرائین

شیرین مرادی

---------------------------------

پیر پرنیان اندیش

خاطرات "سایه"

ابوالحسن صبا

در تاریخ

موسیقی ایران

بی نظیر است

--------------------------------------

بازگشت فوری

صندوق 
بین المللی پول

به اوکرائین

اومانیته- ترجمه الف. آذرفریتاش

رویای رضاخانی ولایت نظامی ها

باز گرداندن دشوار

 فرماندهان سپاه به پادگان ها


سپاه با تبدیل دفتر سیاسی خود به دفتر حزبی، رهبری یک حزب سیاسی مسلح را بنیانگذاری کرد. در دوران احمدی نژاد و از طریق همین دفتر، دولتی که در سایه شکل گرفته بود، طی 8 سال بتدریج وارد کابینه شد و دولت تبدیل شد به دولتی نظامی. این دولت تمام ارگان ها و سازمان های یک حکومت را در زیر مجموعه دفتر سیاسی خود تدارک دیده بود و از طریق همین دفتر فراکسیون سپاه در مجلس 7 و 8 و 9 هم شکل گرفت و هم کنترل شد. کنترل استانداری ها از طریق استانداران نظامی، شهرداری ها از طریق بازنشستگان سپاه، وزارتخانه های کلیدی مانند نفت، وزارت ارشاد، وزارت کشور و... در دولت احمدی نژاد از همین طریق رهبری شدند. با حضور سردار ضرغامی در راس صدا و سیما، این سازمان نیز عملا تابع سپاه شد. اظهار نظرهائی که فرماندهان سپاه در تمام عرصه ها داخلی و خارجی می کنند خود باندازه کافی گویای نقش حکومتی و دولتی سپاه در جمهوری اسلامی است.
ساده لوحی کودکانه ایست اگر تصور شود، اگر امروز رهبر جمهوری اسلامی از جهان برود، سپاه می نشیند در حاشیه تا رهبر تازه و فرمانده کل قوا برایش انتخاب شود تا با او بیعت کند. مگر در خوش بینانه ترین حالت، فرماندهان برای ادامه حکومت خود، با یک جایگزین به تفاهم برسند و از مجلس خبرگان با تهدید بخواهند او را جانشین خامنه ای معرفی کند.
این همان چالش بزرگی است که رضوی فقیه در سخنرانی اخیر خود در اجلاس اصلاح طلبان در همدان به آن اشاره کرد، تاج زاده در نامه اخیر خود به دبیرشورای عالی امنیت ملی آن را یادآور شد و همان نگرانی است که مثلث هاشمی- روحانی- خاتمی به آن اشاره می کنند و اخیرا ناطق نوری نیز به آن پیوسته است.
بخش مهمی از انگیزه دفاع فرماندهان سپاه از ادامه حصر میرحسین موسوی نیز جلوگیری از تقویت نگرانی ها نسبت به این آینده و مسئله جانشینی خامنه ایست. همانگونه که بخش مهمی از انگیزه جمع شدن فرماندهان در اطراف مجتبی خامنه ای نیز همین آینده است. آینده ای که در نخستین گام پس از علی خامنه ای، درگیری بزرگ با روحانیون بیرون و درون مجلس خبرگان را رقم خواهد زد.
شک نیست که زیر بنای این قدرت حکومتی و دولتی، تسلطی است که سپاه طی 16 سال گذشته و بویژه دوران 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد که 4 سال دوم آن با کودتا علیه نتیجه انتخابات 88 ممکن شد بر اقتصاد کشور بدست آورد. فرماندهان سپاه روی سقوط اعتبار روحانیت در میان مردم و ترجیح نظامی ها به روحانیون از سوی مردم سرمایه گذاری کرده بودند. به همین دلیل در دوران 8 ساله احمدی نژاد بیشترین حمله به سمت روحانیونی بود که پایگاهی در میان مردم داشتند. از جمله صانعی، دستغیب، خاتمی، رفسنجانی و...
 به همین دلیل نیز آنها در انتخابات 92 در تصورشان هم نمی گنجید که مردم به یک روحانی رای بدهند. آنها بر این تصور بودند که مردم تفاوت میان روحانیون قائل نیستند و پیش از آن که فکر و برنامه روحانیون کار داشته باشند با لباس روحانیت کار دارند. این تصور باطل از آب در آمد، اما نقشه آنها برای دوران پس از خامنه ای همچنان به قوت خود باقی است و به همین دلیل نیز بیشترین تلاش را می کنند تا سکان های اقتصادی را که دراختیار دارند از کف ندهند و بر بستر آن آینده خود را رقم بزنند. این سکانداری با سیاست جنگی-اتمی ممکن شد و فرماندهان سپاه همچنان بر ضرورت ادامه همان سیاست پافشاری می کنند و درحقیقت بر ادامه تسلط خود بر اقتصاد کشور بعنوان تخته پرش پس از خامنه ای پافشاری می کنند. و از سر اتفاق نیست که دولت روحانی با پیش بینی همین آینده محتوم و در عین حال برای بیرون کشیدن کشتی بحران زده اقتصاد کشور و نتایج سیاست اتمی- جنگی که بصورت تحریم های تقویت کننده بحران اقتصادی درآمده می کوشد به سلطه سپاه بر اقتصاد کشور خاتمه بدهد. ریشه هر چالش و برخورد و تقابلی که با روحانی، با حامیان دولت و با کابینه او می شود به همین مسئله گرهی باز می گردد. از این روست که اصلاحات اقتصادی در راس هرم اصلاحات قرار گرفته است و دولت می کوشد تسلیم آتش های پهلوئی مخالفان خود که عمدتا تکرار تجربه باقی مانده از دوران تقابل با محمد خاتمی است نشود.

----------------------------------------------------------------------------------

مرور تاریخ ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

نیمه دوم سلطنت پرتضاد  رضا شاه

نیمه دوم سلطنت رضا شاه که از 1310 تا شهریور 1320 طول می کشد، همچنان دوره تضاد میان شیوه حکومتی رضاشاه و تحولات مثبت اما مقتدرانه است. نگاهی به اخبار سال 1313 کاملا این تضاد را نشان میدهد. رضا شاه همچنان دستور قتل چهره های ملی مانند "اسعد بختیاری" در زندان را میدهد، امان نامه میدهد اما به محض خلع سلاح آنهائی را که امان داده می کشد. از جمله کشتار 40 تن از بلوچ ها که امان نامه گرفته بودند. درباره اسعد بختیاری این اشاره ضروری است که قوای نظامی او در شکست کودتای محمد علی شاه نقش ملی داشتند و حکم شرعی اعدام شیخ فضل الله نوری که پشتوانه مذهبی کودتای محمد علیشاه علیه مشروطه و مجلس آن بود را در تهران اجرا کردند. سریالی که علیه سردار اسعد بختیاری اخیرا در سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و با اعتراض بختیاری ها روبرو شد به همین ماجرا باز می گردد. در این سریال عملا از قتل اسعد بختیاری به فرمان رضا شاه دفاع شده است. نمایش این سریال فعلا متوقف شده است.

--------------------------------------------------------------------------------------

جنایت، هرگز نشانه جسارت نیست

-------

پیام های خوانندگان و پاسخ های راه توده

--------------------------------------------------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

صفحه فیسبوک راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک

آرشیوه

راه توده

-----

آرشیو جدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس

با  راه توده

 

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است