استبداد مطلقه

جاده ای که شاه با سرعت در آن تاخت!

شاه، در سالهای اول پس از رسیدن به سلطنت، چند رویداد مهم را برای تبدیل سلطنت به حکومت پشت سر گذاشت، که این رویدادها و مراحل را می تواند در قالب نخست وزیرها و کابینه هائی که در دوران او تشکیل شدند دنبال کرد. او در همین دوران چند فرصت اصلاحات را از کف داد و تبدیل شد به سد راه هر اصلاحات واقعی در ایران و به همین دلیل در سال 1356 – 1357 نوک تیز پیکان جنبش انقلابی مردم ایران خود او را نشانه رفت. او در آخرین ماههای حضورش در ایران نه به قصد اصلاحات بلکه به قصد یک مانور سیاسی برای عبور از بحران، تن به نخست وزیر شاپور بختیار داد. نه تنها فرصت برای این نوع مانورها نیز باقی نبود، بلکه بختیار را هم با خودش به کام سقوط کشاند. ما سعی کردیم در این نوشته، سیر رویدادهای منجر به استبداد مطلق شاه و سقوط مطلق تر او با انقلاب 57 را با مرور دولت هائی که در زمان وی تشکیل شدند نشان بدهیم. طبیعی است که این نوشته وارد جزئیات نشده و تنها مروری است بر آنچه گذشت. عکس ها از چپ به راست: علم، امینی، شریف امامی، منصور، ارتشبد ازهاری و بختیار

راه توده

شماره 459     پنج شنبه 22 خرداد ماه 1393

هانیبال الخاص

اسماعیل شاهرودی

محمد علی مهمید

محمد زهری


19 تیرماه 1362

تاریخی که درباره

کشته شدن او گفته می شود

دو نقل قول

درباره کشته شدن

رحمان هاتفی

در زندان توحید!

--------------------------------

یادداشتی در حاشیه

مصاحبه عموئی

با ساسان آقائی

--------------------------------

حکومت "داعش"

(دولت اسلامی عراق و شام)

پس از سوریه

و اوکرائین

اکنون "عراق"

--------------------------------

تراوشات مغزی

خود را جانشین

واقعیات جامعه نکنیم

--------------------------------

فضای امنیتی

برای حفظ

قدرت حاکم است!

--------------------------------

پشت نقاب

"صادرات غیر نفتی"

سرمایه داری تجاری

به حاکمیت رسید

دکتر سروش سهرابی

----------------------------

امریکائی ها

از قرقیزستان

در حرف می روند

عملا می مانند!

روزنامه پراودا- آزاده اسفندیاری

-----------------------------------

 

نبرد روحانیون و فرماندهان

سرانجام محتوم ج. اسلامی

دو سرمقاله و یک مقاله در سه شماره گذشته راه توده زمینه ساز بحث هائی شد که ما آن را مفید میدانیم. به این دلیل که حداقل توجه و تمرکزی را روی مسائل مهم کنونی و آینده ایران موجب می شود.

1- سرمقاله شماره 455 راه توده درباره ظرفیت داشته و یا نداشته رهبر جمهوری اسلامی برای عقب نشینی از سیاست نظامی و جنگی

2- سرمقاله شماره 458 راه توده در باره پیشرفت های صنایع نظامی ایران و حمایت از آن

3- مقاله " رقابت روحانیت و فرماندهان سپاه برای قبضه قدرت"

هم دو سرمقاله و هم مقاله رقابت روحانیت و فرماندهان سپاه، از منسجم ترین دیدگاه های راه توده نسبت به اوضاع ایران است و ما خواندن دوباره و دقیق آنها را به همه خوانندگان راه توده و همه علاقمندان به مسائل ایران توصیه می کنیم. بویژه که بتدریج شمار اخباری که نشانه هائی از وقوع و یا تائید این تحلیل ها را همراه دارند روز به روز بیشتر و متنوع تر می شود. برای نمونه، سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی پس از انتخاب هیات رئیس مجلس که از سیاست دفاعی به جای سیاست نظامی سخن گفت و از آن دفاع کرد و ما آن را یک گام مثبت در جهت فاصله گیری از ماجراجوئی های نظامی و سیاست 8 ساله نظامی ارزیابی کردیم. درحالیکه همچنان که در سرمقاله شماره 455 راه توده نوشتیم، اعتقاد داریم که هنوز زود است درباره کنار گذاشتن سیاست نظامی در جمهوری اسلامی نظر قطعی داده شود و باید دید که آیا رهبر جمهوری اسلامی که فرماندهی کل قوا را نیز برعهده دارد و پرچمدار سیاست جنگی بوده، توان و ظرفیت عقب نشینی کامل و بی بازگشت از این سیاست را دارد یا خیر. سرمقاله شماره 457 راه توده نیز کامل کننده سرمقاله راه توده 455 بود و در آن تاکید شد که ما با پیشرفت صنایع نظامی، با قدرت نظامی ایران و با دراختیار داشتن مدرن ترین ابزارهای نظامی هیچ مشکلی نداریم و حتی آن را تائید و تشویق می کنیم، در صورتیکه این قدرت نظامی در خدمت دفاع از کشور باشد و نه ماجراجوئی های منطقه ای و یا ابزاری برای قبضه قدرت اقتصادی و سیاسی و سرکوب مردم. ما همین نظر را در باره فعالیت اتمی در ایران نیز داریم. یعنی از دستآوردهای اتمی دفاع می کنیم، اما با این شرط که این دستآوردها در خدمت سیاست نظامی قرار نگیرد و همانگونه که میرحسین موسوی در اهواز و درجریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اعلام کرد، فعالیت اتمی باید از فعالیت نظامی جدا شده و از دست سپاه خارج شود. همچنان که فعالیت های اقتصادی باید از سپاه جدا شود.
.... ادامه

----------------------------------------------------------------------------------------

گزارشی از درون- نوشته محمد خوانساری

دو اعتصاب سراسری

مطبوعات در سال انقلاب 57

----------------------------------------------------------------------------------------

روزشمار تاریخ ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

اعلام دو دولت

خود مختار

در کردستان و آذربایجان

سال 1324، سال حوادث بزرگ سیاسی در ایران است. همچنان که سال مهمی در ارتباط با پایان جنگ دوم جهانی. با آنکه رسما پایان جنگ جهانی در اردیبهشت ماه توسط رئیس جمهور امریکا اعلام می شود، در مرداد ماه امریکا دو شهر ژاپن را بمباران اتمی می کند. هیروشیما و ناکازاکی! تمام ساکنان این دو شهر خاکستر می شوند و تمام نشانه های حیات نیز در آنها از بین می رود. در ایران دو واقعه مهم روی میدهد. نخست اعلام حکومت خودمختار آذربایجان و متعاقب آن اعلام حکومت مختار در کردستان ایران. پیش از آن شماری از افسران خراسان قیام می کنند اما، با آنکه در مرحله اول قیام با موفقیت روبرو می شوند، در ادامه آن شکست می خورند. رهبری این قیام را سرگرد اسکندانی برعهده داشت. شماری از انها کشته می شوند و شماری که زنده می مانند خود را می رسانند به آذربایجان و به ارتش ملی دولت خودمختار آذربایجان می پیوندند. چند نکته بسیار مهم دراین جا وجود دارد که مستند به اخبار منتشر شده در جراید آن زمان است. توجه خوانندگان را به آنها جلب می کنیم. نخست این که زنده یاد پیشه وری، از سوی مردم تبریز برای نمایندگی مجلس انتخاب شده بود اما اکثریت مجلس چهاردهم به دلیل آشنائی به عزم او برای دفاع از آزادی زبان ترکی و خودگردانی در آذربایجان، اعتبار نامه او را تصویب نکرد. ... ادامه


درجنگ دوم جهانی

نقش فراموش شده

اتحاد شوروی برای نجات بشریت

نویسنده Annie LACROIX-RIZ

برگردان فارسی: مرمر کبیر
 برای لوموند دیپلماتیک


 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است