شعبان بی مُخ-2

هویدا به من گفت:

یک مشتت بزنم، بخوری زمین؟

در ابتدا که تصمیم گرفتیم بخش هائی از کتاب "شعبان جعفری" که براساس گفتگوی طولانی خانم هما سرشار با  وی تنظیم شده را منتشر کنیم، دچار این بیم بودیم که خوانندگان راه توده نه تنها تعجب کرده، بلکه اعتراض هم بکنند. اما با انتشار بخش نخست این گفتگو، نگرانی ما بر طرف شد و مصمم تر از پیش تصمیم داریم از این کتاب، خلاصه ای را بصورت گزارش، در چند شماره راه توده منتشر کنیم. در اغلب پیام هائی که در باره بخش نخست این گفتگو دریافت کرده ایم، به این نکته اعتراف شده که "نمی دانسته اند، شعبان جعفری حافظه ای چنین قوی داشته، صدائی برای آواز و ابیاتی فراوان را در حافظه داشته، با بسیاری از سیاسیون پیش و پس از کودتای 28 مرداد در ارتباط نزدیک بوده و شماری از معروف ترین ژنرال های دوران شاه را از نزدیک می شناخته و با آنها نیز در ارتباط بوده است. وقتی پاسخ های او به بسیاری از سئوالات گفتگو کننده را می خوانید و آنها را با سخنان امثال الله کرم، ده نمکی، سردار جوانی، سردار جعفری، شیخ جعفر شجونی و بسیاری از سرداران و روحانیون و سر دسته های حزب الله و بسیج و انصار حزب الله جمهوری اسلامی مقایسه می کنید، او را برتر می یابید.

راه توده

شماره 487    پنجشنبه 11 دیماه 1393

آصف رزم دیده

صابرمحمد زاده

م.ا. به آذین

سیاوش کسرایی


"یوم الله 9 دی"

شاه هم

"یوم الله"

 زیاد داشت!

---------------------------------------

توده ایها

چگونه می توانند

کار تبلیغاتی کنند؟

---------------------------------------

مرور رویدادهای ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

سونامی سفید

در جاده هراز

------------------------------------

نفت روی حریق

بحران اقتصادی

در ایران و روسیه

اومانیته- ترجمه آذرنگ

------------------------------------

خاطرات سایه (پیرپرنیان اندیش)

شهریار – 5

سقوط شعر شهریار

از زمانی که

 بازگشت به تبریز

------------------------------------

طالبان

اهل مذاکره

 و صلح است؟

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

------------------------------------

پشت تمام

بحران های جهان

صندوق بین الملل

پول پنهان است

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

------------------------------------

"ایساف" چگونه

 سازمانی است؟

------------------------------------

پشت جنجال

"فتنه" چه کسانی

سنگر گرفته اند

الف. کریمی- مقاله وارده

----------------------------------------

سال نو میلادی بر همه هموطنان مسیحی مبارک

---------------------------------------------------------------

سرمقاله راه توده 487

رویاروئی روز افزون

سپاه و بسیج با زحمتکشان!

هفته گذشته نزدیک به ۹۰۰ کارگر کارخانه واگن پارس اراک برای چندمین بار در سال های اخیر در اعتراض به وضعیت نابسامان حقوق و دستمزد و مسائل صنفی دست از کار کشیدند. این کارخانه در جریان خصوصی سازی به قرارگاه نظامی "خاتم الاوصیا" وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده و با جدا کردن بخش های مرکزی آن، بتدریج دچار بحران مالی و ورشکستگی گردیده است. کارفرمای این کارخانه را قرارگاه نظامی خاتم الاوصیا منصوب می کند که هم اکنون زیر فشار کارگران اعتصابی قرار دارد.

بنا به گزارش ها در چهارمین روز اعتصاب، واحدهای نظامی سپاه تحت عنوان "ماموران نظارتی" وارد کارخانه شدند تا به اعتصاب پایان دهند. همین روز فرمانده قرارگاه نظامی خاتم الاوصیاء، مدیرعامل کارخانه، مدیر حراست، اعضای شورای اسلامی کار، مسئول انجمن اسلامی و فرمانده بسیج واگن پارس در محل قرارگاه خاتم الاوصیاء برای بررسی وضع کارخانه تشکیل جلسه دادند. در ادامه روز 9 آذر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی از لحن تهدید آمیز سخنرانی نماینده قرارگاه نظامی خاتم الاوصیاء در جمع کارگران واگن پارس انتقاد کرد و گفت: "این نوع صحبتی را که آقایان در آن روز انجام داده بودند قبول ندارم". سخنانی که نشان می دهد فرماندهان قرارگاه نظامی کارخانه را با پادگان و کارگران را با سربازان و بسیجی های زیر دست اشتباه گرفته اند. هم اکنون وضع در این کارخانه همچنان مبهم است.

سیر وقایع سال ها و روزهای اخیر در کارخانه واگن پارس و مراکز تولیدی مشابه آن نمونه ای است از سرنوشت واحدهای تولیدی واگذار شده به سپاه و فراتر از آن، سراشیبی است که کشور ما در آن گام گذاشته است و چندین نکته را نشان می دهد:

1- یکی از پیامدهای ورود سپاه به فعالیت های اقتصادی ضدکارگری شدن آن است. چون هدف سپاه از فعالیت اقتصادی کسب سود است و کسب سود مستلزم بیشترین فشار به نیروی کار است، عملا سپاه پاسداران بتدریج به یکی از مهمترین مراکز تقابل با کارگران و زحمتکشان و محرومان جامعه تبدیل می شود. هر قدر صنایع بیشتری از بخش دولتی کنده شده و به سپاه واگذار می شود و هر قدر سپاه بیشتر در نقش کارفرما ظاهرا می شود به همان نسبت فاصله آن با زحمتکشان جامعه بیشتر شده و بیشتر در مقابل انان قرار می گیرد.

2- پیامد متقابل ورود سپاه به عرصه اقتصاد و صنعت تقابل طبقه کارگر با آن است، یعنی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه نیز بطور متضاد بتدریج سپاه پاسداران را همچون استثمارگر خود می بینند و رو در روی آن قرار می گیرند. تبلیغاتی که فرماندهان سپاه در مورد پیوند خود با محرومان و مستضعفان می کنند و از مبارزه با اشرافیت و سرمایه داری دم می زنند متوجه قشرهای متوسط جامعه است تا این تصور را ایجاد کنند که با زحمتکشان جامعه پیوند دارند و مورد پشتیبانی آنان هستند. در حالیکه این قشرها، برعکس، بطور مستقیم و بیش از پیش بعنوان جبهه تحت ستم و استثمار روبروی سپاه قرار می گیرند. .. ادامه  

--------------------------------------------------------------------------------

وحشت اتحادیه

اروپا از

گردش به چپ

مردم یونان

اومانیته- الف. آذرفریتاش

----------------------------------------------------------------------------

چه کسانی و چرا

نگران ادامه تحریم اقتصادی روسیه اند؟

--------------------------------------------------------------------------

به مسکو رسیده ام

اما هنوز به سوریه و مردم آن می اندیشم

النا گرومووا- ساویتسکایا راسیا- مسکو

ترجمه آزاده اسفندیاری

 

------------------------------------------------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

به روز شد

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

--------

 

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

---
 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است