راه توده

شماره481  پنجشنبه 22 آبانماه 1393

علی گلاویژ

سعید آذرنگ

عبدالحسین آگاهی

رضا رادمنش

انگلیسی ها روی دست امریکائی ها- 3

"سید ضیاء" تب شاه را قطع کرد

و او را فرستاد شوروی!

این بخش سوم از گزارشی است که درباره سید ضیاء الدین طباطبائی طراح کودتای 1299 تهیه کرده ایم. این گزارش در چهار بخش تهیه شده که بخش چهارم در شماره آینده راه توده منتشر می شود. سید ضیاء به کمک قوای قزاق به فرماندهی رضاخان دست به کودتا زد و زمانی که حکم صدراعظمی از احمدشاه قاجار گرفت رضاخان میر پنج را وزیر جنگ کابینه خود کرد. کابینه سید ضیاء چندان دوام نیآورد و انگلیس ها که نگران انقلاب گیلان(میرزا کوچک خان جنگلی)، انقلاب در خراسان (کلنل تقی خان پسیان) و تبریز (محمد خیابانی) بودند، یک دولت مقتدر نظامی را به کابینه سیدضیاء ترجیح دادند. احمد شاه سید ضیاء را برکنار و رضاخان را جانشین او کرد و رضاخان اندک زمانی احمد شاه را برکنار و سلطنت قاجاریه را منحل و سلطنت پهلوی را اعلام کرد. در کارنامه رضاشاه سرکوب توطئه آمیز سه قیام جنگل، خراسان و تبریز ثبت است. همچنان که تشکیل دولت مقتدر و مرکزی در این کارنامه ثبت است. انگلستان همزمان با سرکوب قیام های انقلابی، اصلاحاتی را برای جلوگیری از نفوذ بیشتر انقلاب اکتبر در ایران ضروری تشخیص داده بود اما این کار از دست احمد شاه قاجار که تنها شاه دمکرات قاجاریه بود بر نمی آمد. رضاشاه با این دو هدف شاه شد

 


امر به معروف

زمینه ساز

درگیری های

آینده خیابانی

--------------------

فاجعه حکومت

"فرد" رهبری

در طول تاریخ

--------------------

بحش چهارم

پرسش پاسخ سردبیر مذهبی

روزنامه جوان امروز با کیانوری

آنها که تشنه

قدرت هستند

ممکن است

توده ایها را

 اعدام کنند!

--------------------

روز شمار تاریخ ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

سال 1345

سال مرگ های تاریخی

--------------------

پیر پرنیان اندیش

در صحبت با سایه

مشترکات

سیاوش کسرائی

و سیمین بهبهانی

--------------------

انتخابات تونس

طرد اسلامگرایان

حتی اگر رژیم

گذشته باز گردد!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------

موشک های

S- 300

تحویل دولت

سوریه می شود

"النا گروموا" خبر نگار روزنامه

"ساویتسکایا راسیا" در دمشق

ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------

سرمقاله راه توده 481

وحشت ستایشگران تحریم ها

از پایان تحریم ها و جشن ملی

حساس ترین مراحل مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، زیر چشمان نگران، منتظر و امیدوار مردم ایران رو به پایان  است. مردمی که بسیار خوب می دانند این تحریم‌ها چه فاجعه‌ای را نه تنها برای معیشت و زندگی کوچک آنان، بلکه برای کل کشور بوجود آورده است و برای پایان یافتن آن روزشماری می کنند. این روزشماری چنان آشکار است که از هم اکنون مخالفان دولت بیمناک تبدیل پایان تحریم‌ها به بزرگترین جشن و پایکوبی ملی در ایران هستند.

اینکه فاجعه تحریم را دولت احمدی نژاد روی دست مردم ایران گذاشت و برداشته شدن آن می تواند دستاورد دولت روحانی باشد یک بخش مسئله و یکی از دلائل متعدد مخالفت جناح راست حکومتی با حل مسئله هسته‌ای است. ولی بخش دیگر مسئله عبارت از آن همه تبلیغی است که طی سال‌ها درباره تحریم‌ها شد و آنها را از یکسو کاغذ پاره و از سوی دیگر موهبت و نعمت معرفی کردند. گفتند تحریم‌ها باعث پیشرفت ایران شد، موجب استقلال ایران شد، محرک رشد علمی و فنی ایران شد، سبب کاهش نیاز کشور به خارج شد و ... اکنون امروز می دانیم که همه اینها جز تبلیغاتی پوچ چیز دیگری نبود. وحشت از جشن و سرور ملی با شکسته شدن تحریم‌ها در واقع وحشت از به نمایش درآمدن پوچی همه آن تبلیغات ستایش تحریم ها و ادعاهای عجیبی است که دربالا به آن اشاره شد.

سیاستگزاران هشت سال منحوس احمدی نژاد همه چیز را به عرصه تبلیغات کشاندند. نه تنها خود احمدی نژاد را همچون یک دلقک، همچون آدمکی با کاپیشن پاره و ظاهری مضحک برای تبلیغ در میان مردم کشورهای عرب، یا به خیال خود بخشی از جامعه تهیدست ایرانی پیش انداختند، بلکه همه سیاست‌های ملی را هم به عرصه تبلیغاتی بردند. تحریم‌ هم یکی از این عرصه های تبلیغاتی شد. بجای آنکه سریعا جلوی تحریم را بگیرند، به استقبال آن رفتند و سیاست بقول خودشان "تهاجمی" و "گنده گویی" و "رجز خوانی" را در پیش گرفتند. تحریم‌ها گام به گام از کنگره امریکا به اتحادیه اروپا و از آنجا به سازمان ملل و شورای امنیت رسید و دیگر کار از کار گذشت. زمانی که سیاست آنها شکست خورد و آوار تحریم‌ها بر سر ملت فرود آمد، بجای آنکه منطقی و علمی و عاقلانه بیاندیشند و برنامه ریزی کنند و لااقل جلوی گسترش خسارت را بگیرند، باز وارد عرصه تبلیغات شدند. 720 میلیارد دلار درآمد فروش نفت طی هشت سال دود شد و بباد رفت و بخش بزرگی از آن به جیب کاسبان تحریم رفت. تحریم‌ها نه تنها سبب پیشرفت کشور نشد، بلکه موجد فسادی بیسابقه و شکل گرفتن یک قشر مافیائی و میلیاردر سپاهی- حکومتی گردید که اکنون نه تنها برای مردم که برای دولت و اقتصاد کشور هم تعیین تکلیف می کند.

در همه این دوران هیچیک از کارگزاران تبلیغات حکومتی به این پرسش پاسخ نداد که آیا واقعا همه کشورهایی که پیشرفت کردند تحریم شدند تا پیشرفت کنند؟ ما در کشور خود تجربه دوران ملی شدن نفت را داشتیم که در آن زمان ایران تحریم نشد ولی همین که جلوی فروش نفت آن گرفته شد، خسارتی بزرگ به اقتصاد کشور وارد شد، بنحوی که دولت مصدق مجبور شد برای مقابله با آن به ملت متوسل شود و قرضه ملی انتشار دهد. ولی دولت احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای وقتی کار را خراب کردند، بجای اعتماد و توسل به ملت، به امثال بابک زنجانی و اختلاس گران چند هزار میلیاردی متوسل شدند. آنچه را هم که از ثروت ملی باقی مانده بود و می شد برنامه ریزی کرد و نجات داد بدست امثال بابک زنجانی میان خودی‌ها پخش کردند و بباد دادند و سرانجام وقتی مردم دست رد به سینه آنان زدند، دولتی ورشکسته را تحویل حسن روحانی دادند.

اگر امروز جشن و سرور ملی برای پایان یافتن تحریم‌ها به یک وحشت حکومتی تبدیل شده، هشت سال دروغ و تبلیغات و مصیبت پشت سر آن است. حکومت، هشت سال راه خود را بکلی از مردم و حتی از سرنوشت کشور جدا کرد و رویاروی آن قرار گرفت. اینکه شادی ملی، سوگ حکومتی شده بارزترین نماد این جدایی و رویارویی نیست؟

-------------------------------------------------

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

بزودی آغاز به کار می کند

دولت روسیه با تقاضای حزب کمونیست روسیه فدراتیو برای راه اندازی یک شبکه تلویزیونی موافقت کرد. بدنبال اعلام این موافقت، رهبر حزب کمونیست روسیه "زوگانف" اعلام کرد که بزودی تلویزیون این حزب پخش برنامه های خود را آغاز خواهد کرد. این برنامه ها در سراسر روسیه قابل دریافت خواهد بود.

-------------------------------------------------

 

امریکا

در سراسر جهان

مین های انفجاری

 کار می گذارد!

فِرایه ولت. نت  - ترجمه و تدوین  رضا نافعیّ

گام های بازگشت

به نگاه لنین

به فلسفه و سیاست

ای.ت.فرولوف. فيلسوف دوران شوروی

ترجمه از کيوان خسروی

----------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

---------

آرشیو جدید
19 سال 
راه توده

--------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

--------

 تماس با

 راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است