"روزنگار"ی های اسدالله علم (وزیر دربار شاه)- 2

عیاشی های آلوده

به تصورات کودکانه شاه

این بخش دوم از خلاصه گزارشی است که از "روزنگار"ی های اسدالله علم، نخست وزیر و سپس وزیر دربار شاه تهیه کرده ایم. بخش اول این گزارش در شماره 473 راه توده منتشر شد. این "روزنگار"ها مربوط به سال 1346 است که شاه بطور کامل اختیارات مجلس، دولت، ارتش، دانشگاهها و حتی برگماری سفرا و استانداران و فرمانداران را نیز در دست گرفته و همه امور کشورداری را در دربار خویش متمرکز کرده است. این تمرکز قدرت از سال 1350 تا 1357 به اوج بی سابقه خود می رسد. نکات مهم درس آموزی در یادداشت های علم وجود دارد. او با احتیاط بسیار، گاهی انتقادی ملایم از خودکامگی شاه نیز در لابلای یادداشت هایش می کند و می گذرد و چند جا نیز ابراز امیدواری می کند که خداوند آخر و عاقبت رژیم را به خیر بگذراند!

 

راه توده

شماره 474  پنجشنبه 3 مهرماه 1393

غلامرضا خاضعی

منوچهر بهزادی

گیتی مقدم

فاطمه مدرسی


فضای سیاسی

 سالهای اول جمهوری اسلامی

سنگر استبداد

در ایران

سرانجام باید

فتح شود!

----------------

 

خاطرات "سایه"

(پیر پرنیان اندیش)

بیات اصفهان

کلام را طبری گفت

تار را لطفی زد

----------------

جنگ

 دو مرحله ای

ایران و عراق

----------------

نیم نگاهی

به شکست جنگی

در خاک عراق

----------------

"اوباما" می رود

و روسیاهی را

برای خیلی ها

باقی می گذارد!

عسگر داوودی

----------------

سازمان

 "بریکس"

علیه جهان

تک قطبی

مترجم و تدوین: ا. م. شیری

----------------

چند پیام خوانندگان

و پاسخ به آنها

----------------

نماینده جبهه چپ اروپا:

بجای قوانین

ضد مهاجرت

مناسبات اقتصاد

جهانی باید تغییر کند

اومانیته- ترجمه جعفرپویا

----------------

اصلاحات اندیشه نیست

مرحله ای از تحول جامعه است!

میرحسین موسوی، محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، ناطق نوری، کارگزاران یا مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب مشارکت یا اعتدال و توسعه و ... اصلاح طلب هستند یا محافظه کار، چپ هستند یا راست، سوسیال دمکراتند یا لیبرال ...؟ کدامیک از دیگری تحول خواه تر است و کدام یک محافظه کار تر، کدام یک پیشروتر و کدام یک سنتی تر...؟

این بحث مدتی است در میان برخی محافل، بویژه جوانان هوادار تحولات و اصلاحات به راه افتاده و شماری در این میانه بسود این یا آن فرد و حزب و گروه وارد می شوند. دامن زدن به این بحث مقدار زیادی به جناح راست و مخالفان اصلاحات و تحولات باز می گردد و مقداری نیز حاصل مقاله ها و نوشته های امثال محمد قوچانی در ماهنامه های باصطلاح روشنفکری باز می گردد که پیگیرانه به مقایسه های سبک و کم ارزش میان شخصیت های طرفدار اصلاحات بعنوان چپ و راست و لیبرال و سوسیال دمکرات مشغولند و این مباحث انحرافی و زیانبار را به بحث روز جنبش تبدیل می کنند. این بحث با اندکی کم و زیاد در خارج از کشور هم دنبال شده و به آن دامن نیز زده می شود.

تصور اینان چنین است که اصلاحات یک "اندیشه" است و باید هر شخصیت یا حزب و سازمان سیاسی و مذهبی را با این "اندیشه" سنجید و بر این اساس میزان دوری و نزدیکی آن را با اصلاحات تعیین کرد. براین اساس گوی موسوی را به میدان می اندازند و این که او تا چه اندازه اصلاح طلب است یا نیست، هاشمی یا خاتمی یا روحانی چقدر به موسوی نزدیک اند و یا دورند و...

مسئله این نیست که آنچه اینان تحت عنوان "اندیشه اصلاحات" مطرح می کنند و آن را معیار سنجش قرار می دهند تا چه اندازه کج و معوج و معیوب است، مسئله محدودیت درک اینان از شرایط کنونی و مسئله تحول در جامعه ما است ... ادامه

--------------------------------------------------------------

پزشکان کوبائی

امید جهانی برای مبارزه با "ابولا"

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی

----------------------------------------------------

روز شمار تاریخ ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

معروف ترین قتل

در کشتارگاه تهران

--------------------------------------------------------------

دیدار مهم پاپ و رهبر

حزب چپ یونان

اومانیته- ترجمه الف. آذرفریتاش

--------------------------------------------------------------

گفتگو با یکی از رهبران

حزب کمونیست ایتالیا

مردم زیر فشار بمباران از هوا

یورش تبلیغاتی از زمین

سایت حزب کمونیست روسیه

ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال 
راه توده

--------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

--------

 تماس با

 راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است