اولین کودتای نظامی ها در ایران

پس از گزارش 7 کودتای نظامی در منطقه و در همسایگی ایران، که همگی مربوط به دوران پس از جنگ اول جهانی و انقلاب اکتبر در روسیه است، نمی توان درباره نخستین کودتای نظامی در ایران ننوشت. کودتائی که یک معمم از زیر عبا و عمامه در آمده بنام سید ضیاء الدین طباطبائی در کنار یک افسر قزاق بنام "رضاخان میرپنج" و سه نظامی دیگر رهبری آن را برعهده داشتند و منجر به سرنگونی آخرین پادشاه قاجار و سلطنت رضاشاه شد. این گزارش در پی انتقاد و یا تعریف از رضاشاه و یا سید ضیاء نیست، بلکه گزارشی است از شکل گیری و پیروزی نخستین کودتای نظامی و کلاسیک در ایران و خواننده خود می تواند وجوه مشترک این کودتا را با کودتای 28 مرداد و کودتای 88 در جمهوری اسلامی مقایسه کند و نتیجه بگیرد.

درباره کودتای سوم اسفند 1299 که آن را می توان ادامه کودتاهای منطقه از بعد از جنگ اول جهانی دانست بسیار نوشته شده است.

کلنل کاظم خان سیاح، دوست سید ضیاء الدین طباطبایی و رئیس ستاد کودتا، قبل از پیروزی کودتا و سپس حاکم نظامی تهران بعد از پیروزی کودتا در مصاحبه که با او در سال 1344 شد و در مجلات وقت تهران منتشر شده (از جمله مجله سپید و سیاه) گفت:

 

راه توده

شماره 479 پنجشنبه هشتم آبانماه  1393

آصف رزم دیده

صابرمحمد زاده

م.ا. به آذین

سیاوش کسرایی


سر آشتی با روحانی

نمی توانند داشته باشند

تصفیه دولتمردان

دوران خمینی

سیاست راهبردی

جناح راست است

--------------------

نظام پوسیده

قضائی

در ج. اسلامی

--------------------------------------

سانسور و تحریف

آثار فقهی و سیاسی

آیت الله خمینی

--------------------------------------

نگاهی به مقاله روزنامه شرق

توده ایها در جبهه

دفاع از میهن

--------------------------------------

"ابن سینا"

فیلمی سراپا

تحریف واقعیت

پ. هاتف

--------------------------------------

نابودی سوریه

هدف مشترک ترکیه

و ائتلاف امریکائی

گزارش خبرنگار روزنامه

سویتسکایا راسیا در دمشق

ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------------------------

دلائل تقابل

رو به تشدید

امریکا با روسیه!
روزنامه «یونگه ولت» آلمان
ترجمه عسگر داوودی

--------------------------------------

خاطرات سایه

"پیر پرنیان اندیش"

مرگ نورعلی خان برومند

گریه لطفی، آواز شجریان

بگذار تا بگریم

چون ابر در بهاران!

----------------------------------------

سرمقاله راه توده 479

بی اعتناء به عصبانیت مجلسی ها از انتشار گزارش بورسیه ها

دولت گزارش فساد و اختلاس

 8 ساله را باید منتشر کند!

مجلس شورای اسلامی به محمود نیلی برای وزارت آموزش عالی رای نداد. مخالفت مجلس از جمله واکنشی است به اقدام دولت روحانی در انتشار گزارش مربوط به بورسیه‌های غیرقانونی و سفارشی که شامل شماری از نمایندگان و یا وابستگان آنها. آنان که به وزیر علوم رای ندادند همان کسانی هستند که طی هشت سال با همه تخلفات و قانون شکنی‌های احمدی نژاد و دار و دسته او همراهی کردند و از سفره گسترده اختلاس‌ها و دزدی‌ها و باندبازی‌ها به سهم خود بهره مند شدند. در واقع هدف این بار بیش از آنکه مخالفت با وزیر پیشنهادی باشد، علاوه بر سهم خواهی، نشان دادن ضرب شستی به حسن روحانی و گرفتن زهر چشم بابت انتصاب نجفی بعنوان سرپرست وزارت علوم و انتشار گزارش بورسیه‌های غیرقانونی بود.
مجلس در حالی به انتشار گزارش بورسیه های غیرقانونی واکنش نشان داد که مردم برعکس خواهان انتشار گزارش همه فسادهای دوران هشت ساله احمدی نژاد هستند. در این شرایط بیش از آنکه رای مجلس به این یا آن وزیر اهمیت داشته باشد، ایستادن مردم در پشت تحولات اهمیت دارد و اگر می خواهیم مردم پشت تحولات بایستند باید گزارش همه فسادها و خلافکاری‌ها و چپاول‌های دوران احمدی نژاد، که پرونده بورسیه‌های غیرقانونی کوچکترین بند آنست را به مردم داد. گزارش خصوصی سازی‌هایی را که از روی سر مردم انجام شده و معلوم نیست اموال عمومی و متعلق به مردم به چه کسانی و چگونه و چرا و به چه بهائی واگذار شده است که امروز پیامد آن به شکل بسته شدن کارخانه‌ها و بیکاری گسترده کارگران بصورت اخبار اعتراضی کارگران منتشر می شود. یا معادن کشور که ناگهان دولت احمدی نژاد با زیر پا گذاشتن قانون اساسی و دیگر قوانین کشوری آنها را ملک طلق کسانی اعلام کرد که گویا آن را یافته اند و نتیجه اش فروش درخت و خاک کشور تحت عنوان "صادرات" غیر نفتی شد. یا در زمینه سیاست خارجی و مذاکراتی که آقای جلیلی انجام می داد و هیچکس نمی دانست چه خبر است و کجا می روند و چه می گویند. نتیجه این بی خبری ملی آن شد که بناگاه تحریم‌های جهانی چون آواری بر سر ملت ایران فرود آمد و در ادامه صدها میلیارد دلار از ثروت ملی ایران به جیب سرمایه داران خارجی و کارگزاران ایرانی آنها تحت پوشش "دور زدن تحریم ها" ریخته شد.
در هر عرصه و زمینه‌ای که نگاه کنیم نتیجه بی خبری و ندادن گزارش به مردم جز فاجعه سیاسی و اقتصادی و تداوم عقب ماندگی، پیامدی دیگر نداشته است.
دولت روحانی تسلیم شانتاژ و فشار راه یافتگان به مجلس نباید بشود. نه تنها باید پرونده بورسیه‌های غیرقانونی را، همانطور که محمد علی نجفی وعده داده، تا به آخر پیگیری کرد، بلکه باید در همه دیگر زمینه‌ها مردم را آگاه کرد و با پشتیبانی آنان تحولات را به پیش برد. دولت برای غلبه بر مقاومت مخالفان تحولات و سر و سامان دادن به اوضاع نابسامان کشور و میراث شومی که دولت پیشین برای او گذاشته راهی جز این پیش رو ندارد.

------------------------------------------------------------------------------------

گفتگوی کیانوری

با سردبیر روزنامه جوان امروز-2

عوامل داخلی

و عوامل خارجی در یک انقلاب!

------------------------------------------------------------------------------------

انقلاب اجتماعی

پای صندوق های

انتخابات برزیل

با استفاده از مطالب نشریه "اومانیته"

ترجمه و تدوین- آذرنگ

-------------------------------------

شیوه مشترک شاه و خامنه ای

با دوران ج. اسلامی

نخست وزیر ترور شد

و شاه  خارجی ها را

عامل ترور معرفی کرد!

مرور تاریخ ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

------------------------------------------------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

به روز شد
حسن قزلچی
مریم فیروز
 ابراهیمی
---

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است