انقلاب 57، تا دیروز

رسید به آنچه در عکس می بینید

خودکامگی شاهنشاهی

در ج. اسلامی

 پوست می اندازد؟

تضاد میان دربار شاه و قانون اساسی که به انقلاب ختم شد، در جمهوری اسلامی تبدیل شد به تضاد میان بیت رهبری و قانون اساسی. محصول این تضاد، امروز همان عکسی است که از موسوی و کروبی و خاتمی در راهپیمائی از نفس افتاده سالگرد انقلاب 57 ، روز گذشته شهرداری و بسیج و سپاه در خیابان انقلاب به دیوار چسبانده بودند.

راه توده

شماره 493    پنجشنبه 23 بهمن ماه 1393

شاهرخ جهانگیری

فاطمه مدرسی

ابوتراب باقرزاده

گیتی مقدم


خاطرات شعبان جعفری

 به کوشش هما سرشار

نیمروز

 28 مرداد

من و زاهدی

همدیگر را

بغل کردیم

--------------------

نیمسال سال اول 1357

مرور تاریخ ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

درختی سقوط کرد که

ریشه هایش

پوسیده بود!

--------------------

خاطرات "سایه"

(پیر پرنیان اندیش)

در سرد ترین

فصل های زندگی

یاد "کیوان"

آتش به پا میکند

------------------------------

رئوس برنامه

دولت جدید

و چپگرای یونان

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

------------------------------

موج همبستگی

با دولت یونان

در کشورهای

اتحادیه اروپا

------------------------------

یمن

جنبشی انقلابی

که می کوشند

مارک "شیعه"

به آن بچسبانند!

سهراب بهزادی

------------------------------

نگاهی به توان

فضائی چین

سرنوشت زمین

در آسمان رقم خواهد خورد!

تهیه و تنظیم از منابع روسی

آزاده اسفندیاری

------------------------------

سرمقاله راه توده 493

کاغذ پاره هائی که حالا

فرمان تسلیم روی آن نوشته شده!

هفته گذشته آیت‌الله خامنه ای در دیدار با همافران و کارکنان نیروی هوایی ارتش سخنانی پیرامون مذاکرات جاری اتمی میان جمهوری اسلامی و 1+5 گفت که محافل خارجی آن را به معنای تایید کامل علی خامنه ای از مذاکرات کنونی تلقی کردند. محور سخنان آقای خامنه ای در واقع نیز ضرورت دستیابی به توافق بر مبنای پایان دادن به تحریم ها بود. همان تحریم هایی که قبلا کاغذ پاره اعلام شده بود اکنون آنقدر مهم شده اند که رهبر جمهوری اسلامی نیز توافقی را که به لغو تحریم ها نیانجامد بی فایده می داند.

در واقع نیز مشخص بود که امریکا حربه تحریم ها را که بدست آورده به این سادگی و بدون کسب امتیازات بسیار بزرگ از کف نخواهد داد. ضمن اینکه پشت جبهه سیاسی جمهوری اسلامی نیز فوق العاده ضعیف است و دو شخصیت سیاسی که روی هم بیش از سی و چند میلیون رای آورده اند در حصر هستند. در این شرایط امریکا آنگونه که جان کری وزیر خارجه و شخص باراک اوباما بیان کرده اند خواهان یک توافق دو مرحله ای هستند. یعنی یک توافق سیاسی و عمومی بر سر کلیات تا فروردین ماه و سپس یک توافق در جزئیات تا تیرماه. در مقابل آقای خامنه ای خواهان توافق در مرحله اول است که هم نشانه عقب نشینی بسیار زیاد است، هم وحشت از نرسیدن به تفاهم و هم وحشت از بحران اقتصادی.

با اینحال وی به مردم نمی گوید که توافق سیاسی و کلیات چیست و توافق در جزئیات بر سر چه؟

او علیرغم آن همه تکرار "عظمت مردم" و "ملت عظیم الشأن" به همین مردم که ظاهرا وظیفه اش خلاصه شده در شرکت در راهپیمایی ها، نمی گوید پشت صحنه چه می گذرد. او کوچکترین اعتمادی به این ملت عظیم الشأن ندارد و به همین دلیل نمی گوید توافق ها بر سر چیست؟ و امریکایی ها دقیقا چه می گویند و چه می خواهند؟ گرچه از لابلای مطبوعات چارچوب مورد نظر امریکا تا حدودی روشن می شود... ادامه

 

چه کسی می گوید همه حقیقت نزد

کمونیست های یونان است؟

--------------------------------------------

مردم اسپانیا سلطنت را
از کف خیابانها جارو می کنند!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

------------------------------

دولت یونان

 کابوس دولت آلمان
یونگه ولت- گزینش و ترجمه رضا نافعی

------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

---------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

-----------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است