راه توده

شماره 498     پنجشنبه 28 اسفند ماه 1393

سلطان زاده

سلیمان میرزا

ابوالقاسم لاهوتی

بهرام سیروس

1400 سال مقاومت ایرانیان
علیه سلطه اعراب و اسلام خلافتی

اسلام با ادعای برابری و برادری برای توده ها به میدان آمد. سید قریشی و سیاه حبشی را برابر می گذاشت، پرهیزکاری را تنها وسیله فضیلت می شمرد. این افکار در مقابل جامعه تبداری که با دقت ریاضی مردم را به طبقات ممتاز و محروم تقسیم می کرد، می توانست به آسانی پیروز گردد. از نظر نظامی نیز قدرت جوانی که در مرگ و زندگی سعادت و نیکبختی می دید و مسحور غنائمی می شد که شکوه و جلال دربار و طبقات ممتاز ایران در چشم انداز او می نهاد، می توانست بر سازمان نظامی دولتی که سر تا پا غرق در فساد و بی عدالتی، نفاق و شهوت رانی بود، پیروزگردد. چنین هم شد. مذهب زرتشت در مقابل اسلام شکست خورد و شاهنشاهی ساسانی در برابر اعراب بیابانگرد از پای درآمد. یزدگرد آخرین شاه ساسانی در کشورخود تنها ماند و بدست یکی از اتباع خویش نابود گردید.


تشویق کنید

فرماندهان سپاه را در اعلام نظر!

--------------------

بسیج و اهداف فاشیستی

سازمان دهندگان آن

--------------------

دشمنی های قدیمی با

آیت الله مطهری

--------------------

دکتر امینی

به تحریر ایرج امینی

شاه بی طاقت

برکناری امینی

و قدر قدرتی بود!

--------------------

سپاه فجر

و بسیج شیراز

متهمان حمله

به  مطهری اند!

--------------------

خاطرات سایه

پیر پرنیان اندیش

با حمایت قطبی

مو را از ماست

بیرون کشیدم!

--------------------

یونان آب را

زیر پای

اروپا باز کرد!

جعفر پویا

--------------------

تجارت پرسود

با ارگان های

کودکان

 در اوکرائین

ریا نووستی، انتخاب- ترجمه آزاد اسفندیاری

--------------------

نسیم مناسبات

با ترکمنستان

به گنبد رسیده!

م. آتاجانی

--------------------

با شادباش نوروزی

امید و امیدواری برای سالی که آغاز می شود

-----------------------------------------------------------------------

سرمقاله راه توده 498
آقای خامنه ای، پاسخ نمیدهد
نعل ها را وارونه می زند!

آیت‌الله خامنه ای هفته گذشته در دیدار با اعضای مجلس خبرگان با اشاره به تحریم ها علیه ایران، نظراتی انتقادی را مطرح کرد و پرسید اگر "با پرهیز از ادامه اشتباه اوایل انقلاب مبنی بر دولتی شدن همه مسائل، مردم را حقیقتاً وارد فعالیت های اقتصادی می کردیم دشمن می توانست با تحریم نفتی و تحریم دستگاههای دولتی، این آسیب ها را وارد آورد؟"

این که آقای خامنه‌ای و اطرافیان وی از "اوایل انقلاب"‌ مخالف آزادی های سیاسی و اجتماعی بودند نکته تازه ای نیست. بارها نیز این را گفته است. ولی منظور آقای خامنه‌ای از "اوایل انقلاب" در اینجا در واقع اشاره به دوران نخست وزیری میرحسین موسوی است و می خواهد میان دعوا نرخ تعیین کند و ضمن اینکه گناه فاجعه تحریم و آسیب های وارد بر اقتصاد کشور را از گردن خود و دولت مورد تاییدش یعنی احمدی نژاد بردارد، آن را به حساب میرحسین موسوی بگذارد و بدینوسیله با موسوی نیز تسویه حسابی کرده باشد.
در سال های اولیه انقلاب مسئولین وقت در بسیاری موارد مشکلات اقتصادی را "ارثیه رژیم پیشین" قلمداد می کردند و این سخن تا حدودی هم درست بود و مردم هم می پذیرفتند، چرا که سخن از یک فاصله زمانی چند ساله بود. ولی فاصله ای که امروز را از دوران موسوی جدا می کند، فاصله ای است که ایران پس از انقلاب را از دولت مصدق جدا می کرد. هیچ خنگ و خلیُ نه می گفت و نه می پذیرفت که مثلا مشکلات اقتصادی دوران اول انقلاب ناشی از سیاست های دوران مصدق است. بنابراین مشکلات امروز و پیامدهای قبل و بعد تحریم ها را ناشی از سیاست های اقتصادی دوران موسوی وانمود کردن، سخنی مضحک است که برای کسی جز اطرافیان ایشان و آنان که در این سخنان سود دارند پذیرفته نیست...ادامه

----------------------------------------------------------------

فاطمی پس از تیراندازی عبدخدائی

گفتگو با عبدخدائی

ترورهای مشکوک

بدست عوامل فدائیان اسلام!

--------------------

آخرین پیام های سال 93

و آخرین پاسخ های سال 93

--------------------

خاطرات شعبان جعفری

به کوشش هما سرشار

شاه این اواخر

گیج شده بود

دیگه "جنم" نداشت!

عکس: حاج بخشی

-------------------------------------------------

 فیسبوک راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است