کلنل پسیان

ورود نظامی ها

به جنبش های انقلابی ایران

این بخش آخر از چهار بخش مقاله تحقیقی درباره جنبش های انقلابی در ایران از آستانه و صدر اسلام تا پایان کار رضاشاه و خروج او از ایران است. سال های سلطنت محمدرضا شاه، انقلاب 57 و سپس قیام ها و جنبش های اجتماعی سال های نیمه دوم جمهوری اسلامی که ادامه انقلاب 57 و عمدتا برای نجات آن از ورطه انحراف از آرمان های واقعی آن بود، فصول دیگری اند. آنچه تاکنون منتشر کرده ایم، سند تحقیقی بسیار ارزنده ای بود و هست که در سال 1349 توسط حزب توده ایران منتشر شد و نویسنده آن محقق بزرگ تاریخ و ادبیات ایران "احسان طبری" است. توصیه می کنیم این سلسله مقالات را با دقت  بخوانید و در تکثیر و انتشار آن در داخل کشور همت کنید. .

ابوالقاسم لاهوتی

راه توده

شماره 500  پنجشنبه 27 فروردین ماه 1394

کوچک شوشتری

وارطان سالاخانیان

محمد  رضا قدوه

علی علوی


نگاهی به گفتگوی

موسی غنی نژاد و مسعود کیمیائی

چه کسانی

 خرمراد را

وارونه سوارند!

---------------------------

مصاحبه ابتکاری علی خامنه ای

از ستایش تحریم ها

تا خواست

 لغو فوری آنها!

---------------------------

خاطرات سایه

(پیر پرنیان اندیش)

شهریار

از شعرش هم

شاعرتر بود

---------------------------

"نگاهی به عقب ماندگی" -1

عقب ماندگی

با قدرت نظامی

جبران نمی شود!

دکتر سروش سهرابی

---------------------------

جنگ میان

الیگارش های رقیب

در دولت اوکرائین

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------

از کتاب "عبور از بحران"

دست و پا زدن

علی امینی

در گرداب شاه

--------------------

سرمقاله راه توده شماره 500

دو تضاد و تقابل

آینده ج. اسلامی را رقم می زند

حمله ارتش عراق به ایران و سپس ادامه جنگ در خاک عراق که به جنگی فرسایشی انجامید، بزرگترین رویداد پس از انقلاب57 است. جنگ نه تنها ویرانی و خسارات یک هزار میلیارد دلاری به همراه آورد و یک میلیون کشته و مجروح و معلول روی دست ایران گذاشت، آبادترین شهرهای جنوب ایران را تبدیل به ویرانه کرد، بلکه موجب میلیتاریزه شدن جمهوری اسلامی و سلطه سپاه بر سرنوشت انقلاب و به انحراف کشاندن آن شد. ثروت ایران نه تنها در دوران جنگ، بلکه در سال های پس از آن نیز به صورت بودجه های رسمی و غیر رسمی برای این میلیتاریزه شدن هزینه شد. صنایع نظامی بسرعت گسترش یافت، درعین حال که صنایع تولیدی نابود شد. خرید تسلیحات از بازارهای قاچاق بین المللی اسلحه نیز نه تنها باعث ارتباط سپاه با شبکه های بین المللی و مافیائی اسلحه شد، بلکه تشکیلاتی که برای این خریدهای نظامی در دوران جنگ شکل گرفته بود، در سال های پس از جنگ به ارگان های اقتصاد- تجاری و در بخش صنایع و راه سازی و سد سازی به مافیای رانت خوار تبدیل شد و در ادامه آن نیز، سر از فعالیت های اتمی و سپس "دور زدن تحریم" ها درآورد که بزرگترین اختلاس ها و غارت ها طی آن شکل گرفت و بر مذاکرات اتمی نیز سایه افکند...ادامه

---------------------------

نتایج اقتصادی پیوستن ایران

به بانک توسعه زیرساخت های آسیا

تهیه و تدوین: ژاله نیاکان

-----------------------------------------------

جهان یکبار دیگر پوست می اندازد!

از ریا نووستی - ترجمه و تلخیص -آزاده اسفندیاری

-----------------------------------------------

چرک و خون

تولید جهانی

سرمایه داری است!

رضا نافعی

 فیسبوک راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است