برخی بررسی ها...- احسان طبری- 6

مذاهب از دل اسطوره ها

و پدیده های طبیعی بیرون آمد

دو نوع رویا و خیال وجود دارد. «خیال آفریننده» که از آن قدرت تعمیم و انتزاع علمی، و قدرت تصویر سازی هنری زاییده شده است و رویا یا خیال ابتدایی به تعبیری «خیال بیمار و سرگشته» که ما آن را معمولا «وهم» نیز می نامیم، و از آن مذهب، عرفان و جادو زاییده شده است. بشر می خواست علت پیدایش موجودات جاندار و بیجان را برای خویش توضیح دهد و چون معرفتش کافی نبود و عطش کنجکاوی خود را فرو نشاندن می خواست، لذا دست به دامن اسطوره زد. در اسطوره ها پدیده های طبیعی مانند رعد، برق، باد، طوفان، ماه، خورشید، آسمان، زمین، مرگ، خواب و غیره به صورت خدایان، نیمه خدایان، پهلوانان، پریان و غیره در می آیند؛ یعنی اسطوره تجسم (اغلب انسانی) پدیده های طبیعی است. اسطوره مادر مذهب است.

راه توده

شماره 549 پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه 1395

عبدالحسین آگاهی

بهرام دانش

حسن قزلچی

هدایت الله حاتمی


گریز از مذاکره

با امریکا

ضعف است

نه قدرت!

--------------------

ریشه های تلاش

آقای خامنه ای

برای  قدرت!

--------------------

خصلت های

روحانیت را

 از یاد نبریم!

--------------------

بسیج ملی

برای مقابله با

 کودتا در برزیل

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

--------------------

عقب نشینی

اروپا و امریکا

در برابر قدرت

نظامی روسیه

یونگه ولت- ترجمه و تدوین رضا نافعی

--------------------

نارضائی سیاسی

 و بحران اقتصادی

در دیگ بخار

 رویای احیای

 امپراطوری عثمانی

اومانیته- ترجمه و تدوین آذرنگ

--------------------

احمدی نژادی ها- 3

فردی دچار

اختلالات روانی

که رئیس جمهور شد

دکتر سروش سهرابی

--------------------

قدرت فضائی

و زیر دریائی

در ارتش چین

سایت ریا نووستی

مترجم نعمت بوستانی

--------------------

 

سرمقاله راه توده 549

شرکت در انتخابات جمعه

برای تحولات است نه بقای حکومت

آیا جمهوری اسلامی یک نظام ابدی است؟

پاسخ از روز روشن تر است: خیر! هزار بار "خیر"!

هیچ نظام و حکومت و رژیمی در طول تاریخ ابدی نبوده که جمهوری اسلامی نمونه دوم آن باشد. حتی در تاریخ اسلام و سرانجام حکومت "علی" که روحانیت شیعه آن را می ستاید و ضعفی در آن نمی بیند. نه تنها حکومت "علی" که برحکومت های مثلث ابوبکر، عمر و عثمان نیز همان رفت که بر حکومت علی رفت. نه حکومت خلفای راشدین ابدی بود و ماند و نه امپراطوری ها و حکومت های دیگر جهان.

بنابراین، خواب و خیال هائی که رهبران جمهوری اسلامی در پی تعبیر آن هستند، در همان حد خواب و خیال باقی خواهد ماند. زمان می گذرد، تحولات روی میدهند، حکومت ها می روند و حکومت های جانشین می آیند. اگر قزل باش های شاه اسماعیل تضمینی شدند برای بقای نخستین حکومت شیعه در ایران، سپاه پاسداران هم ضامن بقای ابدی جمهوری اسلامی است.

پس از این حکم تاریخ، نوبت آن می رسد که بدانیم این رفتن و آمدن ها چگونه روی میدهند؟ چه بار مثبت و یا منفی را با خود برجای می گذارند؟ کدام شرایط چنین تحول و رویدادی را ممکن می سازد؟ ابزار این تحولات کدامند؟ به عمر ما و شما قد میدهد و یا آیندگان شاهد آن خواهند بود؟ تضادهائی که چنین تحولی را اجتناب ناپذیر می کنند کدامند؟ حوادث و تغییرات جهانی (حتی رویدادهای طبیعی خارج از اراده انسان) چه نقشی در این میان خواهند داشت؟

دهها سئوال دیگر را درهمین ارتباط می توان مطرح کرد و به آن اندیشید، اما بحث ما در این سرمقاله نه بر سر یافتن پاسخ های بالا، بلکه بر سر رویدادهای امروز است. رویدادهائی که آینده را شکل می بخشند و در کنار آن مجموعه سئوالات بالا و آن دهها سئوال دیگری که فرصت طرح و پرداختن به آنها نیست قرار می گیرند... ادامه

--------------------------------------------------

 

نگاهی به مواضع انتخاباتی راه کارگر

دست تحریمی ها

زیر صندوق رای

مانده است!

متحدان امروزحکومت

کلاه مخملی ها

اوباش

و لات و لوت ها

 

کشاکش 37 ساله بر سر برگزاری

روز جهانی کارگر در جمهوری اسلامی

عکس: اولین راهپیمائی روزجهانی کارگر، پس از انقلاب در اردیبهشت 58 با حضور رهبران حزب توده ایران، از جمله رفقا کیانوری و اغلب اعضای هیات سیاسی حزب. در عکس بالا رفقا عموئی، شلتوکی و کی منش در همین راهپیمائی.

--------------------------------------------------

فیلم را از اینجا ببینید!

امسال نیز بمناسبت سالگرد تولد لنین در مسکو و دیگر شهرهای روسیه مراسم یادبود برگزار شد. فیلمی که می بینید به همین مناسبت تهیه شده است.

سخنان زوگانف در سالروز تولد لنین

تضاد حکومتی در روسیه باید حل شود!

سایت حزب کمونیست روسیه - ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است