راه توده

شماره 534   پنجشنبه 10 دیماه 1394

غلامرضا خاضعی

فرزاد جهاد

شاهرخ جهانگیری

دانش شریعت پناهی

خاطرات محسن رفیق دوست – 2

افسر گارد شاهنشاهی

قائم مقام فرمانده کل سپاه شد

یک روز احمد آقا زنگ زدند که امام فرموده اند بگوئید حاج محسن بیاید. رفتم. امام پرسیدند: شما چرا از افرادی که می خواهند به سپاه بیایند می پرسید از کی تقلید می کنی؟ به شما چه مربوط است. از قول من به آقایان بگویید این سئوال را حذف کنند.

بحث سیاسی از آنجا پیش  آمد که جمعیتی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به سپاه آمدند و ارتباطشان را با سازمانشان حفظ کرده بودند. عده ای خدمت امام اعتراض کردند. امام گفتند که یا در سپاه بمانند و در سیاست دخالت نکنند، یا از سپاه بروند و هر کجا که می خواهند کار سیاسی بکنند. آن موقع بود که گفتند سپاه کار سیاسی نکند.بخش دوم گزیده هائی از کتاب خاطرات محسن رفیقدوست را با بنیانگذاری سپاه پاسداران، تاسیس واحد اطلاعات سپاه و موقعیت آیت الله بهشتی بعد از آیت الله خمینی شروع می کنیم. .....


چه اهدافی

پشت سیاست

روسیه ستیزی

درایران خوابیده؟

--------------------

نقش و اهمیت

شعار و سیاست

در وحدت حزبی

و اتحاد جبهه ای

--------------------

پیوند تاریخی

ملیون ایران

و ملی مذهبی ها

--------------------

چرا توده مردم

در انقلاب 57

با شعارهای مذهبی

به میدان آمدند؟

دکتر سروش سهرابی

--------------------

نگاهی به

بیانیه انتخاباتی

فدائیان اکثریت

 و جمهوریخواهان

--------------------

چهره های درخشان- مریم فیروز- 7

دیدارهای من

با صادق هدایت

در آخرین روزهای

پیش از رفتن

به سوی

خود کشی

--------------------

وداع با سلطنت

در انتخابات پارلمانی اسپانیا

اومانیته- ترجمه و تدوین آذرنگ

--------------------

ارتش جهادگران

پس از سوریه

به کجا منتقل

خواهد شد؟

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

سرمقاله 534

حق با حجاریان است

"مشی توده ای" یگانه راه حل است

"ضرورت مبارزه مصلحانه و رد تئوری فنا" نام مقاله ای است که اخیرا سعید حجاریان در نشریه "مهرنامه" نگاشته است. عنوان مقاله همانطور که حجاریان یادآوری می کند اشاره ای است به جزوه "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا" نوشته امیر پرویز پویان از تئوریسین های مشی مسلحانه که سالها برنامه عمل سازمان های چریکی ایران بود. حجاریان با اشاره به جذب بسیاری از مبارزان مسلمان و غیرمسلمان به مبارزه مسلحانه و با یادآوری ناکارآمدی و شکست تجربه چریکی و اینکه این شیوه حتی در میان مخالفان جمهوری اسلامی نیز دیگر جایگاهی ندارد، از "مبارزه مصلحانه" بجای مسلحانه دفاع می کند.

حجاریان تاکید می کند که مبارزه مصلحانه کم شدت، درازمدت و کم هزینه است. رهبریِ جمعی دارد. اصول دارد. کف مطالباتش معلوم است و از آن عدول نمی‏کند. جهتگیری‎‎هایش متنوع است. در همه عرصه‏های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و حتی دین می‏تواند فعال باشد؛ اما هستهی کارش سیاست است. پیشتازی جنبش مصلحانه در حد یک گام جلوتر از توده است. "آوانگاردیسم"، “ارادهگرایی" و "ماجراجویی" به آن راهی ندارد. از جامعه جدا نیست. حرکتش ارادهگرا و دلبخواهی نیست. نخبگان آن چندان پیشتاز نیستند اما مراقبند پستاز هم نباشند. در پی پوپولیسم و برانگیختن احساسات توده‏های ‏مردم نیستند.

به گفته حجاریان "جنبش مصلحانه" اعتقاد دارد که به شرط حفظ اصول، "سازش" کار بدی نیست. همیشه باید تحلیل مشخصی از شرایط داشت. منظور، حرکت در دایره ممکنات است. جنبش مصلحانه آرمان دارد؛ اما همیشه به اولین منزل فکر می‏کند. پس از آن منزل به منزل به سوی غایت آن آرمان گام برمی‏دارد. جنبش مصلحانه "سنجشگرا" و "خردگرا" است.

تحقق آرمان گاه ممکن است سال‏ها به درازا بکشد. ممکن است رسیدن به هدف غایی در زمان ما و نسل ما میسر نشود. حتی ممکن است یکی دو نسل بعد هم محقق نشود؛ اما باید جنبش را با ثابتقدمی و حوصله به پیش برد....» ادامه

-------------------------------------------------------------------

دیدار و مذاکره

رهبر حزب کمونیست روسیه

با رئیس جمهور روسیه

ترجمه راه توده از سایت حزب کمونیست روسیه فدراتیو

-------------------------------------------------------------------

پس از 4 دهه

این چهره ها، همچنان در خاطره ها زنده اند

 فیسبوک

راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است