این تصویر سنگی"کرتیر" موبد موبدان و امیرالمومنین چهار پادشاه ساسانی است که بدستورش مانی را محاکمه، محکوم و اعدام کردند.

برخی بررسی ها.... احسان طبری (15)

سرگذشت جنبش ها

در اسارت یک مثلث

مذهب و سلطنت و استبداد در تاریخ ایران مثلثی است که هیچیک از سه ضلع آن بی نیاز از دو ضلع دیگر نبوده است. اسارت در چنبره این سه ضلع، تاریخ جنبش های اجتماعی ایران است. از دوران سلطه آئین زرتشت بر ایران تا عبور اعراب از مرزهای ایران و آمدن اسلام و از سرکوب اسلام سنی در دوران صفویه تا سلطه تشییع بر ایران. ما اگر این تاریخ و این سرگذشت را ندانیم، هرگز نمی توانیم تحلیلی واقع بینانه از انقلاب 57 و تاریخ 37 ساله جمهوری اسلامی داشته باشیم. در این فصل از کتاب طبری، ما با "امیرالمومنین" دوران اوج قدرت آئین زرتشت در زمان سلطنت ساسانیان آشنا می شویم که قربانی بزرگ آن "مانی" است.

مانی در نیمه راه نجات مردم از سلطه موبدان، به دین تازه متوسل شد.، اما پوستش را بدستور موبد موبدان کندند و به دارش کشیدند.

راه توده

شماره 558 پنجشنبه 10 تیرماه 1395

کوچک شوشتری

وارطان سالاخانیان

محمد  رضا قدوه

علی علوی


جبهه آرامش و قانون در برابر جبهه جنجال

 و بی قانونی

-----------------------------------

سهم جالینوس ها

در اقتصاد ایران

-----------------------------

در آنسوی سالها و رویدادها

آنها که سکانداران حزب توده ایران بودند

--------------------------------

سارا واگن کنشت:

اتحادیه اروپا

باید از درون

به خواست مردم

متحول شود!

گزینش و ترجمه - رضا نافعی

--------------------------------

رشد چپ

درانتخابات

 اخیر اسپانیا

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------------------

تدارک برنامه

"جهش بزرگ"

در چین کمونیست

روزنامه پراودا- آزاده اسفندیاری

--------------------------------

سر و دُم صفویه

کارپایه کنونی

ج. اسلامی است

دکتر سروش سهرابی

--------------------------------

---------------------------------------------------------------------

ایران از روز سه شنبه تا روز شنبه درتعطیلات عید فطر است و به همین دلیل راه توده شماره 559 پنجشنبه هفته آینده (24 تیرماه) منتشر می شود.

------------------------------------------------------------------------

سرمقاله راه توده 558

گام های انتقال قدرت

از روحانیت ج. اسلامی به نظامی ها

 

- شما چرا نگران بیرون رفتن روحانیت از صحنه سیاسی کشور هستید؟

- روحانیت کارنامه مردودی در جمهوری اسلامی دارد و شما نباید این کارنامه را فراموش کنید.

- چه بهتر که روحانیون با دست خود، یکدیگر را حذف کنند.

- روحانیت، بصورت یکپارچه مذهب را تبدیل به ایدئولوژی حکومتی کرد و مشکلاتی برای ایران بوجود آورد که تا سالها گرفتار آن خواهیم بود.

- حذف روحانیت، به معنای پایان نقش آنها در ایران است.

در نکات طرح شده در بالا، واقعیاتی توام با خشم ناشی از آنچه طی 37 سال در ایران گذشته وجود دارد و به همین دلیل، اکثریت وسیعی از مردم ایران هیچ تفکیکی برای روحانیت قائل نشده و بقول معروف، دوغ و دوشاب را با هم مخلوط می کنند. یعنی روحانیت مرتجع و ثروت اندوزی که از زمان صفویه "وعاظ السلاطین" بودند و اکنون به "وعاظ الولایت" تبدیل شده‌اند، با روحانیونی که با آنها تفاوت بسیار دارند، با یک چوب زده می شوند. درحالیکه اینگونه نیست و ما نه تنها از ابتدای جمهوری اسلامی، بلکه در جنبش اصلاحات که اکنون عمر آن از 20 سال عبور کرده، شاهد تفاوت ها و تفکیک ها در میان اقشاری از روحانیت هستیم. این تفاوت و این نقش، پیش از آنکه مربوط به خواست و اراده ما باشد، برخاسته از تحولات اجتماعی است. یعنی روحانیت نیز نمی تواند و دیدیم که در 37 سال گذشته نتوانسته یکپارچه باقی بماند و درکنار اقشار و طبقات حاکمه و یا مخالفان و منتقدان حاکمیت قرار نگیرد.

این نکات برای آنها که برای مذهب نمی خواهند در تحولات ایران اعتباری قائل شوند قابل درک نیست و ما نیز قصد قانع کردن آنها را نداریم. ما نظر تاریخی حزب توده ایران در باره مذهب را، براساس تحولات جاری در کشور بازگو می کنیم. ما همچنان براین عقیده هستیم که مذهب هنوز و تا دورانی طولانی در ایران نقش آفرین است و اسلام جدا از روحانیت نیست. بنابراین، ما مخالف از صحنه حذف شدن آن روحانیونی هستیم که امروز درکنار مردم و در کنار اصلاحات و در کنار جنبش سبز- در سخت ترین شرایط امنیتی و نظامی- و اکنون در کنار جنبش تغییرات قرار گرفته اند. بحث اینجاست!

آنگونه که رویدادها نشان میدهد، آنها که در دوران رهبری آقای خامنه ای گام به گام حاکمیت جمهوری اسلامی را تسخیر کردند، برای حفظ این مواضع، درعین حال که مانند حاکمیت یک کودتای کلاسیک، علیه مردم، احزاب، شخصیت ها، نهادها و آزادی ها عمل می کنند و منتظر فرصت برای زد و بند پایانی با قدرت های جهانی اند، به آینده نیز اندیشیده و برای آن نیز طرح و برنامه دارند. آنها بخوبی می دانند که هنوز در ایران، زنجیر انتخابات بر پایشان بسته است، همانگونه که میدانند انتخاباتی که در آن مردم حضور نداشته باشند مشروعیت ندارد. حتی اگر این شرکت نسبی باشد. چیدن پر و بال صندوق های رای در هر انتخاباتی همین را نشان میدهد... ادامه

--------------------------------

کتاب تحقیقی علی گلاویژ (8)

کردهای ایران

با نام های کردی

و گذشته ها

آشنائی دارند؟

نگاهی به مناسبات ترکیه و داعش

ترکیه خود نیز

اسیر تروریسمی

شد که علیه سوریه

سازمان داده بود!

ترجمه و تدوین – عسگر داوودی

--------------------------------

چهره هائی که نباید فراموش شوند

"حسن شایانفر" نیمه دوم

"حسین شریعتمداری"

-------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است