برخی بررسی ها...- احسان طبری (25 )

اگر اسلام نبود

مغولها به ایران حمله نمی کردند

 حکومت عباسیان که بر مشرق بلاد اسلامی و در مجاورت ایرانیان بود، کوشید خود را به آداب ایرانی بیاراید، علمی که در تاریخ «استعجام» نام گرفته است. از خاندان های نوبختی و برمکی آداب دولتمداری ایرانیان را آموختند و بسی کوشیدند تا ایرانیان را رام کنند و چون رام نشدند،

"العزیز بالله" خلیفه عباسی، خان خونخوار مغول، چنگیز را به تصرف ایران تحریص کرد ولی ایرانیان (و از آن جمله فیلسوف و عالم شیعی خواجه نصیرالدین توسی) سرانجام به دست هلاکوخان مغول خلافیت عباسی را برای همیشه بر انداختند. در همان ایام که «استعجام» خلیفه و اشراف عرب به تدریج موجب «استعراب» امیران و اشراف فئودال عجم می شود، اپوزیسیون نیرومند شیعی به صورت جنبش اسماعیلی و زیدی در میان فرو دستان جامعه گرم کار و پیکار بود. تشیع از همان آغاز با شعوبیت و تعصب ایرانی در آمیخت و به پایگاه معنوی مقاومت ایرانیان بدل شد. بیهوده نیست که فردوسی شیعی مذهب با چنان خشم از مقدسات سنیان یاد می کند و می گوید:

چو با تخت، منبر برابر شود

همه نام بوبکر و عمر شود

راه توده

شماره  568 پنجشنبه 25 شهریور 1395

مریم فیروز

هما نصرزنجانی

گیتی مفدم

فاطمه مدرسی


شاپور بختیار

سه چهره

 در سه دوره

پس از پخش برنامه "پرگار" بی بی سی در سالگرد قتل شاپور بختیار، که سردبیر راه توده نیز در آن شرکت کرده بود، تهیه کننده این برنامه پیشنهاد مقاله ای در همین چارچوب را به هر سه شرکت کننده در آن برنامه مطرح کرد. مقاله زیر در همین ارتباط تنظیم و ارسال و در سایت و فیسبوک برنامه "پرگار" منتشر شد که عینا در راه توده این شماره (568) نیز منتشر می شود.

-----------------------------------

بحران اقتصادی

از حاکمیت "سود"

بوجود آمد!

-----------------------------------

از یوگسلاوی

 تا سوریه

راهی که ناتو

 طی کرده است

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی

---------------------------------------

تفنگ قدرت

دو لوله دارد!

ترجمه و تدوین- آذرنگ

------------------------------------

سیل توریست

در خیابان های باکو

بقایای تربیت سوسیالیستی

در ج. آذربایجان

بهزاد دولت آبادی

--------------------------------------

ورود سازمان یافته

کمونیست های ایران

به جنبش های اجتماعی

علی گلاویژ - 18

-----------------------------------

چای

به قیمت جان

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

--------------------------------------

اوکرائین، کشور

جهان سومی شده

"یونگه ولت" - ترجمه عسگر داوودی

-----------------------------------

 

سرمقاله 568

قدرت نظامی ایران

چگونه متلاشی خواهد شد؟

نیروی نظامی ایران – به شمول ارتش و سپاه پاسداران- نیروی قدرتمندی است. در طول تاریخ ایجاد ارتش واحد و مدرن در ایران، چنین نیروی نظامی پرقدرت و دارای تجربه جنگی ایران نداشته است. از ویژگی های بسیار مهم این قدرت نظامی، در درجه اول بیرون آمدن آن از دل انقلاب 57 و جنگ طولانی با عراق از یکسو و رفتن به سوی استقلال نظامی و تولید سلاح در داخل کشور از سوی دیگر است. تا حد ساختن موشک های دور بُرد. داشتن این قدرت نظامی و حضور در جبهه بندی نوین جهانی در برابر امریکا و اتحادیه اروپا ضامن استقلال ایران است و از بیان آن هیچ ابائی نباید داشت، چرا که بیان این واقعیت هیچ ارتباطی به مخالفت های اصولی با سیاست های حاکم در جمهوری اسلامی – بویژه در عرصه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی- ندارد.
ما با بیان این نکته، می خواهیم به محتمل ترین و حتی شکل گرفته ترین امکاناتی اشاره بکنیم که در برابر و در درون این نیروی نظامی رشد کرده و درحال شدت گرفتن است. این احتمال، که با انواع توطئه های سازمان های جاسوسی غرب و سیاست های محیلانه امریکا و اسرائیل و برخی کشورهای بزرگ اروپائی در منطقه و حتی داخل خود ایران همراه است، عبارتند از:
1- آلوده ساختن این نیرو به فعالیت های اقتصادی
2- غرق کردن آن در فعالیت های امنیتی در داخل ایران و علیه مردم
3- رخنه در درون آن برای آگاهی از ساختار و امور نظامی پنهان آن
4-  تشدید رقابت میان فرماندهان سپاه و همچنین رقابت با ارتش
5- تشویق پنهان و حتی آشکار آنها به کودتا و بدست گرفتن کامل قدرت و کنار گذاشتن روحانیون، از طریق مطالبی که در رسانه های غربی منتشر می کنند
6- برقراری ارتباط های پنهان با برخی از فرماندهان آنها برای تحقق اهداف بالا
7- و سرانجام، نتیجه گیری بسیار مهمی که عادی ترین مردم ایران نیز اکنون در مسیر آن می روند.
8- یعنی جدا سازی این نیرو از مردم به گونه ای که مردم این نیرو را در برابر خود بدانند و ببینند.
شاید از هفت بندی که دربالا به آنها اشاره شد، بند هفتم مهم ترین بندی باشد که در سرانجام خود، تا حدود زیادی می تواند سرنوشت این نیرو را روشن کند. چنان که این بند با سرنوشت ایران نیز گره خورده است. یعنی سه احتمالی که از آن نتیجه گیری می شود:.... ادامه

--------------------------------------------------------------

گفتگو با عمویی

در سالگرد خاموشی آیت الله طالقانی

بر طالقانی، اگر زنده میماند

همان می رفت که بر منتظری رفت!

 

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

---------------------------------------------------------------

انتشار کتابهای فرمانداری نظامی

28 مرداد و ساواک زیر نظرحداد عادل

----------------------------------------------------------------

کره شمالی

چاره ای جز

اتمی شدن ندارد

ساویتسکایا راسیا

ترجمه و گزینش - نعمت بوستانی

کنگره جهانی

زنان دمکرات

در پایتخت کلمبیا

روزنامه پراودا- آندریی بریوکوف

ترجمه - آزاده اسفندیاری

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است