برخی بررسی ها... "احسان طبری" (27 )

نقش تاریخی تشیع

در حفظ استقلال ایران

شاهان صفوی برای مقابله با ازبکان سنی در شرق و عثمانیان سنی در غرب ایران تشیع را لازم داشتند و در واقع نیز حربه، حربه ای کاری بود و در حفظ استقلال ایران و اتحاد اقوام مختلف نقش مهمی بازی کرد. این ارزیابی به هیچ وجه بدان معنا نیست که محتوای تشیع مانند همه مذاهب سرشار از عقاید و مراسمی نیست که پایه عقلی و علمی ندارد. به پدیده های تاریخی نباید از منظر امروز نگریست، بلکه باید نقش آن را در زمان ها و زمینه ها به شکل مشخص بررسی کرد. تشیع در ایامی که حربه اپوزیسیون بود و تشیع در دورانی که به حربه هیات حاکمه بدل گردید، دارای نقش همانندی نیست.

 

راه توده

شماره 570 پنجشنبه 8 مهرماه 1395

آصف رزم دیده

علی گلاویژ

فرزاد دادگر

صابر محمدزاده


75 مین سالگرد

تاسیس حزب توده ایران

گذشته را بستائیم

اما امروز و فردا

را نیز ببینیم!

----------------------------

اسناد محرمانه انگلستان درباره

نقش

شاپور بختیار

و ژنرال های شاه

در تشویق صدام

به حمله به ایران

--------------------------------

دیدار پوتین

با رهبران احزاب

اتحاد شوروی

نباید فرو می پاشید

----------------------------

نتایج 30 سال

اقتصاد آزاد

در ج. اسلامی

----------------------------

نگاهی به مصاحبه

فرمانده سپاه در جنگ عراق

مذاکره با امریکا

خوب است، اما

به آن شرط که

سرنخ مذاکره

دست سپاه باشد!

----------------------------

برخی پیام ها

و پاسخ راه توده

----------------------------

زبان مشترک آزادی

دو شعر همزاد

از کسرائی

و ناظم حکمت

----------------------------

چرا کردستان

این همه

 "سید" دارد؟

علی گلاویژ – (20)

----------------------------

نقشه های امریکا

 برای گسترش

آتشفشان خاورمیانه

روسیه امروز- ترجمه رضا نافعی

----------------------------

 

سرمقاله 570

آیا آقای خامنه ای رسیده

به زمان تجدید نظرهای اساسی؟

در هفته گذشته، دو خبر در میان دیگر اخبار و رویدادها، سابقه ای 37 ساله داشت و از این نظر دارای چنان اهمیتی است که باید بدان پرداخت.

1- خش صدائی از آقای خامنه ای که در آن نسبت به شعار "جانم فدای رهبر" دیدارکنندگان واکنش نشان داده و می گوید "من کی هستم که جان شما فدای شود؟ اگر هم قرار است جانی فدا کنید آن را فدای اسلام کنید."

2- رویداد دوم مربوط به نقل قولی است که از وی در ارتباط با یکی از دیدارهایش با محمود احمدی نژاد از دهان خواص نزدیک به بیت وی منتشر شده، مبنی بر این که ایشان به احمدی نژاد گفته صلاح نظام نیست شما برای انتخابات 96 خود را نامزد کنید"

خبر دوم با حواشی مختلف و تفسیرهای متفاوت همانقدر در رسانه های داخل کشور انتشار یافت که درباره خبر اول سکوت شد.

الف- از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی و حتی در ماه های پیش از سقوط رژیم شاه که آیت الله خمینی به ایران بازگشته بود، سخنان چند پهلو که از آن هر گروه حکومتی بتواند تعبیر خود را بکند باب شد. بویژه که روحانیت عادت به سخنوری و تکرار یک موضوع دارد و طبیعی است که حضور ذهنی باقی نمی ماند و اغلب یک موضوع با لغات و اصطلاحاتی مطرح می شود که با هم زاویه دارند. هر روز عده ای را به دیدار آقای خمینی بردند و ایشان هم برای آنها سخنرانی کرد و یا (بویژه پس از تاسیس جمهوری اسلامی) در طول هفته چند بار مقامات به دیدار وی می رفتند و ایشان درباره مهم ترین مسائل مملکتی سخنرانی طولانی می کرد با همان شیوه تکرار یک موضوع و دست اندازهای زاویه دار در جملات و هر روزنامه ای و هر مقامی به زعم خود فلان جمله را از سخنرانی های وی برگرفته و به سود خود تفسیر می کرد. این شیوه در طول جنگ با عراق نیز ادامه یافت و حالا تبدیل به چندین جلد کتاب و یک مرکز حفظ آثار تبدیل شده است.

این شیوه حکومتی برای آقای خامنه ای نیز به ارث رسید و ایشان حتی با تقلید شیوه سخن گفتن آقای خمینی سعی کرد همین روش را دنبال کند با این تفاوت که سمت گیری آقای خمینی در سخنرانی هایش علیه جناح راست حکومتی و مرتجعین مذهبی بود و آقای خامنه ای برعکس به سود جناح راست و مرتجعین مذهبی. هم در دوران آقای خمین و هم در دوران آقای خامنه ای – البته بیشتر در دوران آقای خامنه ای- یک پدیده دیگر نیز رایج شد و ادامه یافت و آن نقل قول هائی بود و هست که از دیدارهای غیر علنی آنها تبدیل به دستآویز حکومتی می شد و می شود. از جمله همین آخرین نقل قولی که از آقای خامنه ای در باره موضوع دیدارش با احمدی نژاد در هفته گذشته همه جا نقل شد و چون تعبیرها و تفسیرهای ضد و نقیض تا حد تکذیب چنین جمله ای ادامه یافت خود آقای خامنه ای ناچار شد از طریق دفترش هم این دیدار را تائید کند و هم جمله ای را که به احمدی نژاد گفته تاکید کند تا بلکه ماجرا ختم شود.... ادامه

-----------------------------------------------------------------------------------

اندیشه هائی

در باره

یک لبخند

پس از 62 سال

رضا نافعی

 

---------------------------------------------------------------

صلح مسلح در کلمبیا برقرار شد!

عسگر داوودی

--------------------------------------------------

به بهانه یمن، آماده جنگ

با ایران می شوند

"ریا نووستی"- ترجمه - آزاده اسفندیاری


 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

باآدرس ای میل زیر

 می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است