راه توده

شماره 597 پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396

صابر محمدزاده

آصف رزمدیده

دکتر حسین جودت

منوچهر بهزادی

برخی بررسی ها...- احسان طبری (53)

مرگ فلسفه و تفکر

در دوران اسلام حکومتی!

بزرگ ترین فلاسفه و متفکرین ایران بعد از اسلام اهل فتوای قتل و اعدام نبودند، در پی نوع پوشش زنان نبودند و به جنگ شادی مردم و گرفتن نشاط از جامعه و مردم نبودند، بلکه دغدغه ذهنی آنها کشف قوانین جهان و تبدیل  احکام آسمانی به قوانین اجتماعی با هدف رهائی مردم از شر فقه و اندیشه مرتجعین مذهبی بودند. نه تنها پیش و پس از مشروطه، که در همین دوران پس انقلاب 57 حتی یک نمونه از تبار شیخ الاسلام فخر رازی، ابن سینا، امام محمد غزالی و دیگران و دیگران نمی یابید؟ چرا؟ زیرا حکومت، اسلام را تبدیل به چماقی علیه آزادی های مردم و به یغما بردن ثروت جامعه کرد. این فلاسفه امام هم لقب گرفتند اما پیاده نظامی از اوباش برای حمله به مردم در اختیار نگرفتند. در تمام دوران های پیش از انقلاب نیز روحانیت دست در دست پادشاهان و مستبدان داشت، مگر در استثنا ها که همین روحانیت حکومتی و یا روحانیت شریک حکومت علیه آن روحانیت فتوا دادند، عمل کردند و حتی حکم ترور و قتل آنها را دادند. درست همان کاری که کلیسا تا رنسانس در اروپا کرد.  امثال علامه طباطبائی و مرتضی مطهری که نماند تا معلوم شود متفکر باقی می ماند و او هم تبدیل به مصباح یزدی ثانی می شود حتی به گرد پای امثال متفکران اسلامی پیش و پس از  عصر سلجویان نمی رسند.


پریشان گوئی های رهبر

رای مردم

امنیت نمی آورد

سایه جنگ را

دور نمی کند!

--------------------

3 خصلت مخرب

که در وجود

رهبر جمع است

--------------------

غفلت مردم

فاجعه بزرگ

انتخابات 96 است!

--------------------

ارتش نوین روسیه

ضامن صلح

در سراسر جهان

"آزاده اسفندیاری"

--------------------

صف آرائی های

نظامی- نفتی

در شطرنج جهانی

ترجمه و تدوین رضا نافعی

--------------------

مردم فرانسه

 به سوی

انتخابات

پارلمانی

پاریس- آذرنگ

--------------------

باد از کدام سو

در پرچم کردهای

منطقه می وزد؟
نویشته "آی دمیر گولر"

ترجمه بهزاد دولت آبادی

--------------------

شیره جان

دهقان کرُد را

حکومت و مالکین

می مکیدند!

علی گلاویژ- 46

--------------------

اطلاعیه انتخاباتی "راه توده"

مردم ایران!

با رای به روحانی

مانع بازگشت به گذشته شوید

جمعه آینده (29 اردیبهشت 96) حساس ترین و مهم ترین انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می شود. نهاد آشکار و پنهان "قدرت" همه تجربه 38 ساله بعد از انقلاب 57 خود را برای پیروزی در این انتخابات به میدان آورده است. این تجربه آلوده به انواع توطئه ها و نیرنگ ها برای فریب مردم است تا بلکه با دست و رای خود مردم کودتای دیگری را روی دست مردم بگذارد و خود را درگیر لشگر کشی خیابانی نکند. گوشه هائی از این هدف فریبکارانه را تاکنون از دهان سید ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و میرسلیم در مناظره های انتخاباتی شنیده و شاهد شده ایم. جنبش تغییرات در جاده پرپیچ و خم رویدادهای ایران به تند ترین پیج خود رسیده است. آنها که 8 سال حامی احمدی نژاد بودند و دهها میلیارد دلار ثروت مملکت را یا به باد دادند و یا غارت کردند، آنها که در سال 84 کودتا کردند و دادگاه های کودتا را برپا ساختند، آنها که دستهایشان آلوده به قتل های زنجیره ایست، آنها که قتل عام سیاسی سال 67 را در زندانها رهبری کردند، آنها که با تغییر اصل 44 قانون اساسی بدون راگیری از مردم ایران (امری که ضرورت آن را میرحسین موسوی در مناظره های انتخاباتی خود مطرح کرد) خصوصی سازی سپاهی یا بقول روحانی "خصولتی" را جانشین سه بخش (دولتی- تعاونی- خصوصی) کردند، آنها که حمله به بیت آیت الله منتظری را سازمان دادند و 6 سال او را حصر خانگی کردند، آنها که پاسداران حصر خانگی میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی اند و خلاصه آنها که دستشان در هر قتل و جنایت و غارتی آلوده است کمربندهای خود را محکم بسته اند تا سکان ریاست جمهوری را از چنگ روحانی در آورند و سپس با قدرت بیشتری آن کنند که تاکنون کرده اند. هیچکس منکر فساد و فقر و ابعاد بحران اقتصادی و اجتماعی در ایران نیست، اما نباید اجازه داد کسانی که این بحران را آفریده اند مردم را فریب داده و مانند گرگی در لباس میش، بار دیگر قوه مجریه را در اختیار بگیرند. در نفس گیر ترین سربالائی ها، مردم توانسته اند از اندک فرصت ها استفاده کرده و بخش مهمی از مجلس و قوه مجریه را از چنگ آنها در آورند و حتی ضربه ای رسوا کننده به ترکیب و هویت چاپلوس و پامنبری خوان مجلس خبرگان بزنند. آنها که ضربه را خورده اند، حالا از پنجره قوه مجریه می خواهند بازگردند و جبران کنند آنچه را از دست داده اند... ادامه

---------------------------------------------------------------

مردم کره شمالی

چگونه می توانند فراموش کنند؟

Vox World

ترجمه: سرژ آراکلی

-------------------------------------------------

 

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

از طریق ای میل زیر می تواند با راه توده تماس بگیرید

Piruz. Pey@gmail.com

و یا با پیام نویس فیسبوک راه توده

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است