برخی بررسی ها... احسان طبری ( 63)

"سهروردی" نابغه 38 ساله ای

که او را در حلب خفه کردند!

او رساله "عقل سرخ" را نوشت و سپس به "حلب" رفت. فقهای حلب او را به ارتداد در عقاید اسلامی متهم کردند و حاکم حلب که در ابتدا از وی حمایت می کرد، او را در یک قلعه زندانی کرد و سرانجام نیز، بر خلاف میل خود و به اصرار روحانیون، وی را در سن 36 یا 38 سالگی در سال 587 هجری قمری در قلعه حلب خفه  کرد. او که نابغه ای بود در حد ابن سینا جان بر سر آزاد اندیشی گذاشت. وقتی از دوران انگیزاسیون در اروپا می گویند و می نالند و یا از تحجر شماری از روحانیون حاکم در ایران متحیر می شوند و یا در باره اعمال گروه هائی امثال داعش انگشت تعجب به دهان می برند، باید به یاد بیآورند که پس از آمدن اسلام به ایران  (پیش از آن نیز) تفتیش عقاید فلسفی و مذهبی در ایران چه کرد و کدام قربانیان بزرگ را از ملت ایران گرفت.

راه توده

شماره 607  پنجشنبه 29 تیرماه 1396

مریم فیروز

هما نصرزنجانی

گیتی مفدم

فاطمه مدرسی


فراموش نکنیم

برخی سخنان

رهبر ج. اسلامی را

-----------------------------------

ضربه کمر شکنی

که کارخانه داری

سپاه به صنایع

مملکت وارد کرد

-----------------------------------

خصولتی سازی

ایران را

متلاشی خواهد کرد

------------------------------------

تقابل 38 ساله میان

دو بخش خصوصی

در ج. اسلامی

------------------------------------

اسناد جدید کودتای 28 مرداد (7 )

هراس امریکا

از بهم ریختن

دولت فاسد

3 ماه پس از

کودتای 28 مرداد

ترجمه - فروزنده فرزاد

------------------------------------

مهاجرت کردها

در کردستان

و به خارج از

کردستان

علی گلاویژ - 57

------------------------------------

نامه دگراندیشان

 علیه وعده امریکا

برای براندازی

 حکومت ایران

------------------------------------

سرمقاله 607
واقعیات چون صاعقه
بر سر توهمات فرود می آیند

هفته گذشته "نامه‌ی گروهی از فعالان چپ و آزادی خواه ایران" خطاب به هموطنان و مردم مترقی جهان منتشر شد. امضاکنندگان این نامه که طیف متنوعی از طرفداران شرکت در انتخابات و رای به حسن روحانی تا تحریم یا سکوت انتخاباتی را شامل می‌شوند در این نامه پس از اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه امریکا در سرنگونی مسالمت امیز جمهوری اسلامی و با اشاره به اقدامات دولت امریکا در منطقه و جهان می‌نویسند که این دولت:

"باوجوداین پرونده سیاه وننگین، با وقاحتی حیرت انگیز، یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد را به سرنگونی تهدید می‌کند و درصدد تکرار تجربه 28 مرداد و در نهایت پیشبرد فجایعی است که با موافقت وهمدستی او توسط متحدانش علیه مردم کشور سوریه ولیبی به راه افتاده است."

نویسندگان نامه در ادامه بدرستی متذکر می‌شوند که:

"پیشبرد تهدیدات آمریکا علیه ایران منوط به یک دسته زمینه‌های داخلی است که به گمان ما پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی کنونی وتقلیل حقوق ملت، مصرحه در قانون اساسی، بخشی از زمینه‌های یاد شده را تشکیل می‌دهد. از این رو برای کاستن از خطر تهدیدات آمریکا باید در سطح ملی حمایت‌های هرچه بیشتری از اقتصاد ملی صورت گیرد و سطح رفاه عمومی ارتقاء یابد و منافع زحمتکشان وطبقات میانه تامین گردد وحقوق وآزادی‌های مردم تضمین شود وبا فساد لجام گسیخته موجود مبارزه گردد. درسطح بین المللی نیز دیپلماسی عاقلانه‌ای اتخاذ شود والتزام به میثاق‌ها وتعهدات واخلاق بین المللی خود را نشان دهند ودوستان از دشمنان تشخیص داده شوند."

امضای این نامه آشکارا و همانگونه که خود امضاکنندگان نیز تاکید کرده‌اند تحت تاثیر شرایط خطرناکی قرار دارد که در نتیجه سیاست‌های دولت امریکا در منطقه بوجود آمده است. تاکید نویسندگان نامه بر ضرورت حمایت از اقتصاد ملی و جلوگیری از تقلیل حقوق ملت در قانون اساسی، پایان دادن به سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی و تامین منافع زحمتکشان و طبقات میانه و حقوق و آزادی‌های مردم برای مقابله موثر با تهدیدهای جهانی همگی برخاسته از احساس مسئولیت و گامی بسوی واقع بینی از جانب امضاکنندگان این نامه است که باید امیدوار بود زودگذر نباشد...ادامه

 

--------------------------------------------------------------

 

خاموشی ابدی

و غافلگیر کننده

مجید فلاح زاده

با اندوه بسیار، خبر در گذشت ناگهانی مجید فلاح زاده کارگردان و محقق تئاتر و مترجم (براثر دیابت) را که در شهر کلن آلمان دوران مهاجرت را سپری می کرد دریافت داشتیم.

 

--------------------------------------------------------------

 

سفر به گذشته در کشور کوبا

سایت روسیه امروز

ترجمه –  آزاده اسفندیاری

 

--------------------------------------------------

 

در سوگ

مریم میرزاخانی

و ملتی که شایسته

سرنوشتی

 بهتر است

 

 

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

از طریق ای میل زیر می تواند با راه توده تماس بگیرید

Piruz. Pey@gmail.com

و یا با پیام نویس فیسبوک راه توده 

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است