راه توده

شماره 602 پنجشنبه 25 خرداد 1396

سرهنگ عطاریان

سرهنگ آذرفر

فرزاد جهاد

محمد بهرامی

برخی بررسی ها... احسان طبری (58)

ارزیابی طبری از سروش جوان

طبری بسیار انسان منصفی بود. منطق و استدلال همراه با خوی انسانی که در او نهادینه بود، اجازه نمیداد قضاوت هائی بکند که آلوده به رقابت و کینه و حسادت باشد. برای مثال، در پایان یکی از جلسات مناظره تلویزیونی بعد از انقلاب با مصباح یزدی و عبدالکریم سروش، در یک جلسه خصوصی به هاتفی که آثار سروش را بسرعت می خواند و خلاصه ای از آنها را برای مناظره بعدی در اختیار طبری می گذاشت، این ارزیابی فیلسوفانه و انسانی را از سروش کرده بود: "با آن که جوان است، خوب خوانده و خوش به حالش که هنوز سالها وقت دارد برای افزودن بر دانش و آگاهی اش"!

آیا در سروش و یا مصباح یزدی چنین آزادگی، برای تمجید رقیب مناظره ای خود که علاوه بر تسلط بر دو فلسفه ماتریالیستی و ایده آلیستی، نویسنده، شاعر، سیاستمدار، ادیب و محقق بود.


دوران

آتش به اختیاری

آقای خامنه ای

 تمام شده

----------------------------

بحران امروز

در ایران

محصول

سه دهه بیراهه

 اقتصادی است

----------------------------

زمین زیر پای

اپوزیسیون

طرفدارتحریم

دهان گشوده!

----------------------------

پیمان شانگهای

با اهدافی دیگر

در برابر

پیمان ناتو

گردآوری و ترجمه

از تلویزیون 24 روسیه

آزاده اسفندیاری

----------------------------

عربستان

زادگاه واقعی

 داعش

جرمان فارن پالیسی- ترجمه رضا نافعی

----------------------------

حکومت ملاها

بر یزیدی ها

در کردستان!

علی گلاویژ (52 )

--------------------

بخش دوم

زمینه های

ظهور و رشد

پوپولیسم

و عوامفریبی

 ترجمه فروزنده فرزاد

--------------------

سرمقاله 602

جنجال سازی های رهبر

اعتباری در میان مردم ندارد!

از آخرین هفته انتخابات ریاست جمهوری که پیروزی حسن روحانی تقریبا قطعی شده بود تا روزهای اخیر، آیت‌الله خامنه‌ای یک سلسله سخنرانی‌هایی انجام داده و می‌دهد که ویژگی مشترک همه آنها جنبه عصبی و غیرمنطقی و التهاب آفرین آن است. آقای خامنه‌ای که ابتدا مهمترین مسئله انتخابات را توجه نامزدها به "معیشت" مردم اعلام کرده بود، ناگهان در میانه راه "معیشت مردم" را فراموش کرد و یاد سند 2030 یونسکو افتاد. بنام مخالفت با این سند در هفته آخر انتخابات وسیع ترین یورش علیه حسن روحانی به راه افتاد که البته مفتضحانه شکست خورد. در پی این شکست و سخنرانی های پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات شروع شد.

از جمله، در دو هفته اخیر آقای خامنه‌ای سه سخنرانی کرده که در هر سه مطالبی را بر زبان آورده که فقط التهاب و جنجال و حاشیه سازی را در جامعه گسترش داده است. ابتدا از دهه 60 سخن گفت و اینکه جای جلاد و قربانی نباید عوض شود. یعنی آنان که اعدام شده‌اند جلاد بوده‌اند و امثال آقای رئیسی قربانی! در سخنرانی بعدی اصطلاح نظامی "آتش به اختیار" را در یک دیدار دانشجوئی و باصطلاح فرهنگی به کار گرفت که برخی آن را مجوز حادثه سازی و ترور ارزیابی کردند. در آخرین سخنرانی نیز یاد سال 59 (عزل بنی صدر) افتاد و…

این سخنان پریشان آقای خامنه‌ای را که ظاهرا شمار آنها رو به افزایش خواهد بود چه به حساب بالا رفتن سن، تشدید بیماری و یا عدم تعادل جسمانی و روانی و خود بزرگ بینی فزاینده ایشان بگذاریم، یا به حساب چالش دامنه دار ایشان با مردم و رای آنها و نارضایتی از پیروزی حسن روحانی، یا احتمالا هردو، تردید در یک نکته باقی نمی گذارد. آن نکته اینست که وزن ایشان در ساختار کنونی جمهوری اسلامی در حدی نیست که بتواند تغییری بنیادین در برابر رای و خواست مردم ایجاد کند. همین پیروزی حسن روحانی در انتخابات 92 و 96 نمونه‌ای از نداشتن موقعیت وی در میان مردم و حتی روحانیون است. این کاهش وزن رهبر در حدی است که در انتخابات اخیر، شخصی مانند محمود احمدی نژاد وقعی به حرف ها و توصیه های دستوری او برای عدم حضور در انتخابات نگذاشت.

امروز، هم مردم و هم خود آقای خامنه‌ای می‌دانند که سخنان ایشان و دوران پندار "فصل الخطاب" بودن سالهاست که به یک خاطره تبدیل شده و انتخابات 88 و مداخله ایشان به نفع کودتا علیه میرحسین موسوی به این موقعیت اگر هم می‌توانست وجود داشته باشد پایان داد.  بنابراین به بازتاب سخنرانی‌های پیاپی آقای خامنه‌ای باید در حد تزریق التهاب و تنش به پیکر جامعه و جلوگیری از برقراری یک ثبات و آرامشی که دولت و مردم بتوانند از طریق آن مسائل بنیادین جامعه را حل کنند نگاه کرد. به ویژه نباید وارد بازی جناح راست شد که به سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای نگاه ابزاری دارد و می‌کوشد آن را به وسیله جنجال و التهاب و جلوگیری از پیشرفت کار دولت تبدیل کند. بنظر می‌رسد مردم ایران از این پس باید بپذیرند و عادت کنند که با یک جناح راست ناامید و شکست خورده که جز جنجال و تنش هنری دیگر ندارد؛ و با رهبری با شخصیت غیرمتعادل و سخنانی غیرمتعادل تر که در خدمت جنجال سازی است سر و کار دارند. راه مردم که آرامش و سازندگی است از راه رهبر و حامیان وی که التهاب و ویرانگری است همیشه جدا بوده و امروز از هر زمانی جداتر است. ... ادامه

---------------------------------------------------------------

خون ناحق پروانه

امان نخواهد داد شب را سحر کنند!

---------------------------------------------------------------

انتشار بیانیه اعتراض

در روزنامه اومانیته

علیه توطئه

تحریف تاریخ

انقلاب اکتبر

ترجمه - آذرنگ

مصاحبه دبیراول

حزب کمونیست اوکرائین

فاشیست ها

زیر بار رفراندوم

در اوکرائین نرفتند

 

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

از طریق ای میل زیر می تواند با راه توده تماس بگیرید

Piruz. Pey@gmail.com

و یا با پیام نویس فیسبوک راه توده

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است