راه توده

شماره 658 پنجشنبه اول شهریور 1397

سلیمان میرزا

حیدر عمواوغلی

محمدرضا قدوه

عبدالصمد کامبخش

 مرور تاریخ ایران ازانقلاب مشروطه تا انقلاب 57

خودکامگی رضاشاه ایران را

آلوده جنگ دوم جهانی کرد

به فروردین 1319 رسیده ایم. جنگ دوم جهانی بسرعت گسترش می یابد و آلمان کشورهای اروپائی را یکی پس از دیگری فتح می کند. ژاپن به ایتالیا و آلمان می پیوندد و دولت های جدید در کشورهای اروپائی که هیلتر به ارتش محور آلمان، ژاپن و ایتالیا می پیوندند.

در ایران، رژیم رضا شاه با بحران اقتصادی روبرو شده است. کسری بودجه به یک میلیارد ریال رسیده است. خطر به دروازه های ایران نزدیک می شود. رضا شاه اهل مشورت نیست و آنها که میتوانستند کشور را از افتادن در دام جنگ نجات دهند یا کشته شده اند و یا از بیم جان از خانه خود بیرون نمی آیند.

 

چراعطسه ترامپ

زیر پای

اقتصاد ایران را

خالی کرد؟

--------------------

بازگشت روسیه

به سالهای 90

ناممکن شده

یونگه ولت - ترجمه رضا نافعی

--------------------

بحران ترکیه

گریبان اروپا را

بزودی خواهد گرفت؟

فرانکفورتر روندشو

ترجمه: الناز گرجی

--------------------

آشنائی با

استراتژی ترامپ

برای آغاز

جنگ جهانی انرژی

ترجمه از: بهروز عسگری

--------------------

مدرنیته یعنی

هر چه خوب است

از غرب است؟

--------------------

ترکمنستان

تبدیل به سوریه

دوم خواهد شد؟

سویاتوسلاو گولیکف

ترجمه: کیوان خسروی

--------------------

پیشنهاد

چپ اسپانیا

برای گرفتن مالیات

از کلان ثروتمندان

اومانیته - ترجمه آذرنگ

--------------------

صف آرائی های

امریکا علیه

چین و روسیه

پرتال تحلیلی بنیاد استراتژیک فرهنگ

ترجمه از: کیوان خسروی

--------------------

سرمقاله 658

هر رویدادی نشان میدهد

مردم هیچ اعتمادی به حکومت ندارند

هفته گذشته کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر میان پنج کشور ساحلی آن – ایران، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه- پس از سه دهه اختلاف و مذاکره امضا شد. امضای این کنوانسیون موجی را به همراه خود به همراه آورد که با فرو نشست آن تمام گل و لای و لجن فضای سیاسی ایران دربرابر چشم‌ها قرار گرفت. برخی از سیاستمداران و رسانه‌های داخلی و خارجی و بخشی از افکار عمومی، این کنوانسیون را سند فروش خاک ایران به همسایگان آن و روسیه وانمود کردند یا پذیرفتند. تمام بحث‌ها و نگاه‌ها به سوی آن رفت که گویا در این کنوانسیون تقسیم سهمی صورت گرفته و ایران از سهم خود صرفنظر کرده است.

موج نخست را تلویزیون بی.بی.سی در یک بحث به اصطلاح کارشناسی با "رجب صفراوف" و با ادعای گذشت ایران از سهم پنجاه درصدی آغاز کرد. بدنبال آن روزنامه اعتماد در گفتگویی با دکتر داوود باوند نوشت که اگر ایران به دیوان بین‌المللی لاهه می‌رفت سهم آن از 20 درصد هم بیشتر می‌شد. به گفته دکتر باوند روس‌ها با اعلام اولیه مشاع بودن دریا سر ایران را کلاه گذاشتند و بعد زیر قول خود زدند. بدنبال وی فریدون مجلسی که در روزنامه‌های اصلاح طلب مقاله می‌نویسد، وارد میدان شد و مدعی شد که روس‌ها سر ایران را، نه با مشاع، بلکه با اعلام سهم پنجاه درصدی ایران کلاه گذاشته‌اند و بعد خود را کنار کشیده‌اند. اینها مثلا "کارشناسان" بودند. بعد از کارشناسان نوبت سیاسیون خارج از کشور رسید. ابتدا آقای رضا پهلوی نسبت به این "وطن فروشی" واکنشی "شدیدالحن" نشان داد. آقای ابوالحسن بنی صدر که هنوز در حال و هوای مائوئیسم سیر می کند در بیانیه‌ای اعلام کرد "این کنوانسیون نماد فروش خاک ایران به روسیه است و آقای خامنه‌ای فردای امضای این کنوانسیون به اتکای پوتین اعلام کرد که با امریکا مذاکره نمی‌کند." ....ادامه

---------------------------------------------

نوآوری آقای زیدآبادی بارها از سوی

رهبری حزب توده ایران مطرح شده

شرح عکس:

یکی از اسنادی که اردشیر زاهدی به موسسه هوور دانشگاه استنفورد اهدا کرده است. این سند نشان میدهد که درجریان کودتای۲۸مرداد ۱۳۳۲ یا مدت کوتاهی پس از آن به روحانیان سرشناسی نظیر ابوالقاسم کاشانی، محمد بهبهانی و محمد تقی فلسفی مبالغ زیادی پول پرداخت شده است.

آیت الله کاشانی و آیت الله بهبهانی ۸۰۰ هزار ریال و "شعبان و دستجات او" ۲۰۰ هزار ریال. سهم "وعاظ مختلف" ۵۰۰ هزار ریال. در حاشیه سند توضیح داده شده که محمد تقی فلسفی، که پس از فوت آقای خمینی در جمهوری اسلامی رئیس وعاظ شد به طور جداگانه "در بهمن ماه ۱۰ هزار تومان از شاه گرفته است." آقای خمینی که ظاهرا فلسفی و سوابق او را می شناخت هرگز حاضر به دیدار با او نشد. نام دو حزب "سومکا" که پیشتاز مقابله با میتینگ های حزب بود و مشتی چماقدار و چاقوکش را به همین منظور در استخدام داشت و "داریوش همایون" از جمله رهبران آن بود و مدتی داریوش فروهر نیز با آن همکاری داشت و حزب درباری "آریا" نیز در همین لیست دیده می شود.

---------------------------------------------

خاطرات زندان 25 ساله شاه – بخش 18

شکنجه های28 مرداد شاهنشاهی

در دهه 60 در ج. اسلامی تکرار شد!

"تقی کی منش"

---------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com