راه توده

شماره 636 پنجشنبه 26  بهمن ماه 1396

سرهنگ کبیری

سرهنگ آذرفر

ابوالفضل بهرامی نژاد

محمد بهرامی نژاد

روز شمار تاریخ - 13

صاعقه انقلاب اکتبر

بر سر جنگ اول فرود آمد!

در سیزدهمین بخش کتاب روز شماره تاریخ ایران – از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57- رسیده ایم به اواخر جنگ اول جهانی و صاعقه پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه. لغو قراردادهای استعماری روسیه تزاری توسط دولت انقلابی، استقبال ایران از انقلاب در روسیه، سرکشی های قوای قزاق تزاری که در ایران حضور داشتند و همکاری رضاخان قزاق با آنها. گسترش قحطی و کشتار وسیعی که شیوع بیماریها و گرسنگی به همراه می آورد. تروهای سیاسی و مذهبی پیاپی ادامه دارد و در عین زمان، طرفین جنگ اول جهانی، علیرغم پیمان صلح با دولت انقلابی روسیه، گرجستان و باکو را تصرف می کنند تا انقلاب در روسیه محاصره شود.

 

گفتگوی ملی

چگونه و از کجا

باید آغاز شود؟

--------------------

داس مرگ درزندان

سید امامی راهم کشت

4 دهه

جاسوس بگیری

در ج. اسلامی

--------------------

اقتصاد ملی یعنی

تولید داخلی برای

بازار بزرگ داخلی

--------------------

بیراهه

"آخوند زاده"

را برخی روشنفکران

ایران ادامه میدهند!

دکتر سروش سهرابی

--------------------

برخی بررسی ها...-

 احسان طبری ( 92)

کلید رمز

در اشعار حافظ

در دستان طبری

--------------------

امریکا خواهان

ادامه جنگ

در سوریه است!

اومانیته - ترجمه آذرنگ

--------------------

جنگ آینده

در افغانستان

میان طالبان و

القاعده و داعش

خبر گزاری روسیه امروز- ترجمه آزاده اسفندیاری

 

--------------------

سرمقاله راه توده 636

بر سر دو راهی

یا همه پرسی و یا گفتگوی ملی

 

سخنرانی حسن روحانی در مراسم 22 بهمن و طرح "همه پرسی" ظاهرا آب در لانه مورچگان ریخته است. جناح راست حکومتی و به اصطلاح اصولگرایان از هر سو فریادهای اعتراض بلند کرده و مدعی هستند که روحانی "خواست دشمنان" را تکرار می‌کند. معنای این سخن آن است که مردم ایران حتما "دشمن" هستند که نظرخواهی از آنها درباره مسائل کشور و پذیرش و عمل به آن تامین خواست دشمن باشد.

با اینکه امکان همه پرسی در قانون اساسی آمده و نخستین بار هم نیست که مطرح می‌شود و از جمله حسن روحانی خود نیز در گذشته آن را طرح کرده بود، چرا واکنش‌ها این بار تا این اندازه خشم آلود و لجام گسیخته گردید؟ دلیل این امر را باید در شرایط کشور که در بن بست گرفتار آمده از یکسو و جمله‌ای به اصطلاح امروزین "کلیدی" در سخنان روحانی جستجو کرد. آقای روحانی موضوع همه پرسی را به این شکل مطرح کرد که "اگر جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آراء را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم." این برای نخستین بار است که مسئله همه پرسی به مسئله اختلاف میان جناح‌ها بر سر اداره کشور، تا این اندازه مشخص و ملموس برای مردم و خطرناک برای راست حکومتی در قدرت مطرح می‌شود.

مشکل بزرگ همه پرسی تا به امروز برسر این بود که چه چیز را می‌خواهیم به همه پرسی بگذاریم. حسن روحانی موضوع همه پرسی را اختلاف‌ها و برنامه‌های مختلف بر سر اداره جامعه مشخص کرده است و این تحول فوق العاده مهمی است. در شرایطی که اوضاع کشور بسرعت به سمت بن بست می‌رود، دیر یا زود به نقطه‌ای می‌رسیم که برنامه‌های مختلف برای برونرفت از بن بست دربرابر هم قرار می‌گیرد. برنامه‌ای که جناح راست حاکم برای حفظ وضع موجود و ادامه حاکمیت خود دارد، در برابر برنامه برای تغییر و تحول و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که باید در معرض داوری مردم قرار گیرد. ..ادامه

-------------------------------------------------

سخنانی غافلگیرانه

در فستیوال کن!

كن لوچ از کارگردانان چپ سینمای انگلستان در سخنرانی اش در مراسم دریافت جایزه اش در فستیوال کن در سال ۲۰۱۶ بخاطر فیلم مورد تحسینش "من دانيل بلیک" سخنانی علیه تاثیرات سیستم بربریت باصطلاح رفاه حاکم بر انگلستان و لیبرالیسم و‌ ریاضت اقتصادی ایران کرد که موجب غافلگیری شد. او گفت:

دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم به خطرناک‌ترین موقعیت خود رسیده است. ما در لحظه خطرناک انجام پروژه های مصیبت بار ریاضت کشی هستیم که از ایده های نئولیبرالیسم است و دنیا را بسمت یک فاجعه سوق می‌دهد.  این پروژه ها تاکنون میلیاردها نفر را در مشقت و‌سختی قرارداده و میلیونها نفر را از یونان در شرق تا اسپانیا در غرب در تقلا برای زندگی قرار داده است، در حالیکه ثروت ناچیزی به این جوامع بخشیده است.

--------------------------------------------------

گردش به چپ

پس از دو دهه سرگردانی چپ

نشریه ژاکوبن- جفری وبر

برگردان: فروزنده فرزاد

--------------------------------------------------

قشون شکست خورده

داعش در سوریه را

امریکا به کجا منتقل می کند؟

نوشته دمیتری منین- ترجمه ا.م. شیری

--------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

--------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای تماس با راه توده می توانید

از این پس از ایمیل زیر استفاده کنید :
payam@rahetudeh.com
 

 

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است