روز شمار انقلاب مشروطه تا انقلاب 57- (14)

تلاش احمد شاه

برای تفاهم با میرزا کوچک خان

ملتی که از گذشته وطن خود و رویدادهای آن بی اطلاع باشد می تواند بارها از همان سوراخی گزیده شود که پدران و اجداد او گزیده شده اند. نسلی که نداند نسل های پیش از او چه کرده و چه دیده اند می تواند از دیدن رویدادهای دوران خود انگشت به دهان حیران باقی بماند و نداند چه باید بکند. چنین است که ما شاهد اظهار نظرهائی درباره رویدادهای ایران کنونی در فضای مجازی و حتی رسانه های داخلی وخارجی هستیم که برخاسته از همین بی اطلاعی است؛ بویژه نسل جوان کنونی ایران که زیر بمباران خبرها و نظرهای پوچ رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و رسانه های حکومت زده و اسلام زده قرار دارند. همه تلاش ما برای انتشار رویدادهای معاصر و از جمله همین روزشمار مقابله با همین بی خبری است. این روز شمار را با دقت بخوانیم و به آنچه مستند به اخبار روزنامه های وقت است بیاندیشیم.

راه توده

شماره 637  پنجشنبه 3 اسفند ماه 1396

کوچک شوشتری

وارطان سالاخانیان

محمد  رضا قدوه

علی علوی


سپاه
به این آسانی
میدان اقتصاد را
ترک نخواهد کرد

ولادیمیر ساژین- سایت اسپوتنیک

---------------------------

آقای حجاریان

از چپ اندیشی

رسیده است

به کج اندیشی

---------------------------

اقتصاد ایران

عقب ماندگی را

باز تولید می کند!

---------------------------

عده ای

نه میروند

و نه کنار

گذاشته میشوند!

---------------------------

برخی بررسی ها...-

 احسان طبری ( 93)

با زندگی

و دوران حافظ

باید آشنا شد

---------------------------

گردش به چپ در آمریکای لاتین

چپ و راست

سینه به سینه

در امریکای لاتین

نشریه ژاکوبن٬ جفری وبر

برگردان: فروزنده فرزاد

---------------------------

سرمقاله راه توده 637

فرماندهان سپاه با کدام اهداف

می خواهند قدرت مطلقه شوند؟

 

تحولات ایران همچنان تحت تاثیر شورش دیماه گذشته قرار دارد. گستردگی و سراسری شدن سریع این شورش به حدود 90 شهر کشور همه جناح‌های حکومتی را به هراس یا تکاپو انداخته است. راست افراطی حکومتی می‌کوشد خود را با شرایط جدید منطبق کند و با درک عمق نارضایتی‌ها بر روی خشم و عصیان مردم سوار شود. فعال شدن دوباره امثال سردار حسن عباسی و رحیم پورازغدی در همین رابطه است. حساب آنها از یکسو بر روی خشک اندیشی بخشی از روحانیان است که همچنان با خواست‌های اجتماعی و اقتصادی مردم مخالفت می‌کنند و خود را هدف خشم مردم قرار داده اند، و از سوی دیگر بر خشک مغزی بخشی از کسانی است که خود را هوادار اصلاحات معرفی می‌کنند اما در بی‌ارتباطی با جامعه و خواست‌های توده‌های وسیع مردم همچنان از ادامه سیاست‌های گذشته خود دفاع می‌کنند. راست افراطی نظامی گرا تصور کرده می‌تواند با بلند کردن پرچم شعار مبارزه با لیبرال دموکراسی در آن واحد، روحانیت را پشت سر خود قرار دهد و سپس حذفش کند، جناح راست اصلاح طلبان را به اسم لیبرالیسم از صحنه بیرون کند و جناح چپ را با حذف دموکراسی منزوی کند. بدیهی است که نتیجه این تلاش‌ها را نباید دست کم گرفت چرا که از یکسو پشتیبانی تبلیغاتی حکومتی را با خود دارد و از سوی دیگر قدرت نظامی سپاه را. بنابراین در شرایط معین سپاه تصور می‌کند می‌تواند به عنوان ناجی مردم و نظام از شر روحانیت وارد عمل شود و بخشی از بدنه ناراضی اقتصادی و نیروهای چپ هوادار آن را بدنبال خود بکشاند.

اگر نیروهای چپ و هواداران تحولات نتوانند برنامه لازم برای تحول را تدوین کنند و بیانگر خواست‌های توده وسیع مردم شوند، راست افراطی به یکی از خطرهای عمده حوادث آینده تبدیل خواهد شد به ویژه از آن رو که سمت اصلی ضربه آنها در نهایت متوجه نیروهای چپ و مدافعان زحمتکشان یعنی تنها نیرویی که می‌تواند آنها را خلع سلاح کند خواهد شد. شعارهای آنها در برابر برنامه‌ها و تحولاتی که نیروهای چپ خواهان آن هستند هیچ رنگی ندارد و اگر قرار بر حذف و سرکوب چپ نباشد آنها ناچار خواهند بود به مجری برنامه‌های چپ تبدیل شوند. به همین دلیل است که امروز بیشترین مخالفت با مثلا پایان حصر میرحسین موسوی از طرف همین نیروها صورت می‌گیرد. جایی که امثال میرحسین موسوی بتوانند آزاد باشند و سخن بگویند برای حسن عباسی و رحیم پور ازغدی و عوامفریبانی از این دست جایی باقی نمی‌ماند. همین وضع درباره دیگر نیروهای چپ هم وجود دارد... ادامه

-----------------------------------------------

بیست و پنج سالگی

حزب کمونیست روسیه

روزنامه پراودا – ترجمه آزاده اسفندیاری

-----------------------------------------------

برنده و بازنده

جنگ عفرین

چه کسانی بودند؟

روزنامه یونگه ولت

ترجمه و تدوین الناز گرجی

انتخابات الجزایر

زیر فشار جنبش

اعتراضی مردم

اومانیته - ترجمه جعفر پویا

افشای  اختلاس مخالفان دولت یونان

اومانیته - ترجمه آذرنگ

---------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

برای تماس با راه توده می توانید

از این پس از ایمیل زیر استفاده کنید :
payam@rahetudeh.com
 

 

 

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است