راه توده

شماره 652 پنجشنبه 21 تیرماه 1397

آصف رزمدیده

عزیز یوسفی

سیاوش کسرایی

به آذین

مرور تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

خشونت و سازندگی

در نیمه دوم سلطنت رضا شاه

نیمه دوم سلطنت رضا شاه که از 1310 تا شهریور 1320 طول می کشد، همچنان دوره تضاد میان شیوه حکومتی رضاشاه و تحولات مثبت اما مقتدرانه است. نگاهی به اخبار سال 1313 کاملا این تضاد را نشان میدهد. رضا شاه همچنان دستور قتل چهره های ملی مانند "اسعد بختیاری" را در زندان میدهد، اسعد بختیاری همان است که قوای نظامی او در شکست کودتای محمد علی شاه نقش ملی داشتند و حکم شرعی اعدام شیخ فضل الله نوری که پشتوانه مذهبی کودتای محمد علیشاه علیه مشروطه و مجلس آن بود را قوای او در تهران اجرا کردند. در همین دوران، دانشگاه تهران ساخته می شود، بیمارستان رازی افتتاح می شود، ساختمان اداره پست در میدان سپه تهران پس از 6 سال تمام میشود که از تاریخی ترین بناهای باقی مانده تهران از آن دوران است، آرامگاه فردوسی ساخته می شود و ...

آرامگاه فردوسی در مشهد  بدستور رضاشاه ساخته و با حضور او که به همراه  یک هیات نظامی و دولتی به مشهد رفته بود از آن پرده برداری شد.


شلیک از توپخانه

هفته نامه

 "تجارت فردا"

به سوی اسلام

طرفدار

عدالت اجتماعی!

--------------------

بحران کنونی

محصول حاکمیت

نظرات اقتصادی

آقای خامنه ایست

--------------------

مشکل اصلی

حاکمیت مطلق

اقتصاد تجاری است

نه اقتصاد دولتی!

--------------------

نگاهی متفاوت

به سیاست های

اردوغان در ترکیه

تدوین و تنظیم - الناز گرجی

--------------------

احسان طبری

 در ایران

زنده است!

--------------------

مارکسیسم

و رشد ناموزون

در کشورهای جهان

--------------------

خاطرات زندان 25 ساله شاه

تقی کی منش ( 12)

ج. اسلامی سرانجام زندان

و شکنجه دوران شاه را دید

و درس نگرفت

--------------------

ماجراجوئی های

ج. اسلامی

مانع عضویت

دائم آن در پیمان

شانگهای است!

جمع آوری و تدوین - عسگر داوودی

--------------------

کره شمالی

موشی نیست

که گربه ترامپ

بتواند آن را بگیرد

برگردان: فروزنده فرزاد

--------------------

سرمقاله 652

دولت دیگر قادر نیست

قدرت اقلیت حاکم را مهار کند!

اقای خامنه ای در سخنرانی هفته گذشته خود ادعا کرد:

 "برنامه دشمن، ایجاد شکاف و جدایی میان نظام و مردم است و این طراحی نشان دهنده حماقت آنهاست زیرا نمی دانند نظام جمهوری اسلامی، چیزی جز ملت ایران نیست و این دو جدا شدنی نیستند. جمهوری اسلامی متکی بر آحاد مردم و ایمان و محبت و عواطف آنان است."

ایا واقعیت چنین است؟ آیا جمهوری اسلامی متکی بر "محبت" مردم است؟ آیا "شکاف و جدایی میان مردم و نظام" حاصل برنامه ریزی دشمن است یا پیامد منطقی سه دهه رهبری ایشان؟

امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که ایران درگیر یک بحران حاد اقتصادی و اجتماعی است که همراه شده با ناتوانی دولت در حرکت در جهت حل یا کاهش این بحران‌ها که خود نتیجه وجود یک شکاف حاد و عمیق میان دولت و ملت است. حکومت ایران بدون توجه به مردم و خواست آنها به راه خود می‌رود و مردم هم عملا به راه خود. این شکاف در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاست خارجی کشور به اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد. ریشه این شکاف میان ملت و حکومت در کجاست؟ چرا مردم روزبروز بیشتر با حکومت و حکومت با مردم احساس بیگانگی می‌کند؟ می‌توان گفت ریشه این شکاف در ماهیت رژیم و منافعی است که حکومت در ایران نمایندگی آن را برعهده گرفته و درکی است که از نقش خود در جامعه دارد.بنابراین آنچه شکاف ملت و دولت را امروز به بالاترین حد خود رسانده، - نه برنامه ریزی دشمن- که ناتوانی نظام و حکومت از ایفای نقش مستقل از دو سو است. از یکسو ناتوان از ایفای نقش مستقل در درگیری میان باندهای مختلف قدرت که بر سر سلب مالکیت از مردم و کسب ثروت و قدرت با همدیگر رقابت و نزاع می‌کنند و از سوی دیگر ناتوان از حفظ منافع اکثریت در برابر این گروه‌هاست، به شکلی و در حدی که حداقل بتواند مانع از فروپاشی نظام اجتماعی شود. مسئله مهم امروز و آینده ایران آن است که دولت و نظام تا چه حد بتواند – و آیا می‌تواند؟ – از منافع باندهای قدرت و ثروت مستقل شود و از منافع اکثریت مردم و کشور در برابر این اقلیت دفاع کند یا آنها خواهند توانست دولت و کشور را به همراه خود به ورطه فروپاشی و جنگ و تجزیه خاک ایران  بکشانند. .. ادامه

-------------------------------------------------

آخرین نوشته های نورالدین کیانوری – بخش 5

چرا بیضه اسلام

همیشه در دست سلاطین وقت بوده؟

-------------------------------------------------

رهبر چین در کنار مردم چین!

چین امروز بزرگترین اقتصاد جهان است، چنان که گلوی امریکا را نیز به چنگ گرفته است. امریکا بزرگترین بدهکار چین است. این موقعیت آسان به چنگ نیآمد. زمانی که در چین انقلاب شد، این کشور عقب مانده ترین کشور پرجمعیت جهان بود و اعتیاد مردم آن به تریاک تقریبا همگانی بود. درسالهای پس از انقلاب، بتدریج "کیش شخصیت" مائو که رهبر انقلاب نیز بود، بنام "انقلاب فرهنگی" که آن را انقلاب در انقلاب لقب داده بودند ضربات مهلک و خونینی به انقلاب زد. صبر و مدارا از ویژگی های مردم چین است و همین خصلت به چین امکان داد تا دوران مائو را پشت سر بگذارد و مسیری را آغاز کند که به چین امروز ختم شده است. بحث ما با انتشار این عکس، مرور و تحلیل انقلاب چین، دوران مائو و پس مائو نیست. بحث اینست که رهبر کنونی چین که از میان مردم این کشور برخاسته، در بیت و قصر و حصار خود ننشسته تا عده ای را بنام اقشار مردم به حضورش بیآورند و او برای آنها سخنرانی های تکراری کند، بلکه خود به میان مردم می رود. به میان کارگران و روستائیان و اقشار مختلف مردم. سر سفره آنها می نشیند و به حرف ها و انتقادهایشان گوش می کند و سپس جمعبندی آنها را به رهبری حزب و دولت منتقل می کند تا دستور برنامه کار حکومتی شود. اگر خلاف این بود، چین، چین امروز نبود.

-------------------------------------------------

توقف امریکا

و کره شمالی

پشت مرز سیاسی

گرد آوری و تنظیم - آزاده اسفندیاری

 

یکه تازی

اردوغان

تا چه زمان

میتواند ادامه یابد؟

اومانیته- جعفر پویا

 

-------------------------------------------------

ضرورت های

درک علمی

جنبش تغییرات

"کیوان خسروی"

مردم لیبی

در انتظار

یک ناجی نظامی

اومانیته - ترجمه آذرنگ

-------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

برای تماس با راه توده می توانید

از این پس از ایمیل زیر استفاده کنید :
payam@rahetudeh.com
 

 

 

 

مار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است