راه توده

شماره 640  پنجشنبه 24 اسفند ماه 1396

محمدرضا قدوه

علی علوی

دکتر محمد بهرامی

احمدعلی رصدی

مرور رویدادهای ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 بخش 17

آغاز پرحادثه ترین سالی

که به سقوط قاجاریه ختم شد!

سال 1300 شمسی، پرحادثه ترین سال سلطنت احمد شاه، آخرین شاه سلطنت قاجارها در ایران است. زمینه نهائی سقوط پایه های سلطنت او در همین سال فراهم شد. در همین سال سید ضیاء الدین طباطبائی که از لباس آخوندی در آمده و مبتکر و مشوق و طراح کودتای رضاخان بود و پس از کودتا صدراعظم شده و رضاخان وزیر جنگ کابینه او بود، اصلاحاتی را در کشور آغاز کرد که بعد از برکناری وی، رضاشاه آن را دنبال کرد. از جمله تاسیس شهرداری یا بلدیه برای تهران، برق کشی خیابان ها، مقابله با بیماریهائی مانند تیفوس و برکناری و دستگیری بسیاری از رجال فاسد و درباری و ...

 

با شادباش نوروزی

امید و امیدواری

برای سالی که

آغاز می شود!

--------------

امنیت اجتماعی

می تواند موجب

امنیت سرمایه شود

--------------

صادرات

 و واردات

علیه تولید ملی

و بازار داخلی

--------------

ضرورت واقع بینی برای حمایت از جنبش کارگران

در ج. اسلامی

--------------

بیماری نظامی

اقتصاد ایران

درمان می شود؟

حسین راغفر (پژوهشگر اقتصادی)

--------------

چپ نمایان

درخدمت

راستگرایان!

--------------

داعشی ها

به گرجستان

باز می گردند!

آویگدور اسکین، ریا نووستی

ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------

سرمقاله 640

سال 97، سال سرکشیدن

جام زهر تغییرات خواهد شد؟

ایران به سال نو خورشیدی در حالی وارد می‌شود که نشانه‌ای از تحول مثبت در وضع عمومی اقتصادی و اجتماعی کشور دیده نمی‌شود. نه تنها نشانه مثبتی دیده نمی‌شود بلکه همه شواهد حاکی از شدت گرفتن خطرها و دشواریهاست. حاکمیت هرچند خود نیز به هراس افتاده است ولی هنوز نشانه‌ای از اندیشه و تعقل و تدابیری متناسب با سطح خطرهایی که کشور را تهدید می‌کند بروز نداده است. تاریخ چند دهه اخیر نشان داده که همه مسائل در جمهوری اسلامی ظاهرا تا به مرحله سرکشیدن جام زهر نرسد حل نمی‌شود. نمونه آن جنگ با عراق بود که آنقدر در توقف آن تعلل کردند تا سرانجام معلوم شد برای چند هفته هم نمی‌توان آن را ادامه داد. اینجا بود که جام زهر سر کشیده شد. همه شواهد حاکی از آن است که اکنون هم قطعا همین وضع خواهد بود. هیچ شک نباید داشت که کار اصلاحات در جمهوری اسلامی کنونی تا به مرحله سرکشیدن جام زهر، تا به مرحله دو ماه و سه ماه نکشد حل نخواهد شد. پرسش بنابراین تردید، در این نیست که جمهوری اسلامی تا آخرین لحظه تعلل خواهد کرد و خود را از آن ستون به آن ستون خواهد کشید تا سرانجام جام زهر را بنوشد، پرسش بر سر تشخیص این مرحله است و اینکه آیا در آن شرایط سرکشیدن جام زهر دردی را دوا می‌کند یا نه؟

اگر یقین داشتیم که مشکل با سر کشیدن جام زهر حل می‌شد باز جای نگرانی کمتری وجود داشت. فهمیدن بموقع اینکه باید جام زهر را سر کشید خود نیاز به یک شعور سیاسی و درک شرایط دارد. شاه هم جام زهر را سرانجام سرکشید ولی در آبان 57 یعنی زمانی که دیگر دیر شده بود. از این نظر شرایط کنونی با زمانی که آقای خمینی جام را سر کشید و به جنگ خاتمه داد از جهات مهمی تفاوت دارد. اولا آقای خمینی شهامت و اقتدار سر کشیدن جام زهر پایان جنگ را داشت. هم شهامت آن را داشت که خود مسئولیت را بپذیرد و به جنگ خاتمه دهد. هم اقتدار آن را داشت که این خواست را به همه حاکمیت و نظامیان و سپاه تحمیل کند. امروز در آقای خامنه‌ای نه آن شهامت وجود دارد و نه آن اقتدار. سی سال رهبری وی نشان داده که نه خودش جسارت پذیرش مسئولیت چنین تصمیم‌های ملی را دارد و نه اگر در آخرین لحظه هم ناگزیر از سرکشیدن جام زهر شد، اقتدار تحمیل آن را دارد. همه این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و حکومتی که آقای خامنه‌ای زیر مجموعه بیت رهبری جمع کرده در آن شرایط به اتکای همین قدرت اقتصادی و سیاسی جداسری نشان می‌دهند و برای تصمیم ایشان تره‌ای هم خرد نخواهند کرد... ادامه

------------------------------------------

چه آرزوها زیر خشت خشت این قلعه پنهان است

قلعه فلک الافلاک از زندان های قدیمی ایران است که زیر خشت خشت آن آرزوهای بزرگ زندانیان سیاسی ایران پنهان است. این قلعه درحال ویرانی است و چند انجمن مدنی نگران نم کشیدن دیواره ها و ویرانی آن بعنوان یک بنای تاریخی هستند. این میزان نگرنی کم است و همه زندانیان سیاسی (حتی مذهبیونی که مدتی را در آن بوده اند) باید به پا خیزند و از میراث فرهنگی و هر ارگان و نهاد دیگری بخواهند تا این قلعه را که در بلندی مشُرف به شهر خرم آباد قرار دارد تبدیل به موزه دیگری از مجموعه موزه زندانهای ایران کنند.

------------------------------------------

ترامپ میداند

چه می کند

و به کجا می رود!

ترجمه و تدوین:  فروزنده فرزاد

برخی بررسی ها...(96 )

احسان طبری

جنبش انقلابی

بابیه درایران

اعلام مقاومت

جبهه متحد چپ

علیه دولت فرانسه

اومانیته - ترجمه جعفر پویا

قبول دولت فلسطین

پشت طرح

پایتخت شدن اورشلیم

اومانیته - ترجمه آذرنگ

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

برای تماس با راه توده می توانید

از این پس از ایمیل زیر استفاده کنید :
payam@rahetudeh.com
 


 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است