راه توده

شماره 660 پنجشنبه 15 شهریور ماه 1397

جمیله صدیقی

دکتر اختر کامبخش

دکتر هما هوشمندراد

فاطمه مدرسی

"ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57" – بخش 37

با سقوط دیکتاتور

شیرازه استبداد از هم گسیخت

رویدادهای سال 1321 متاثر از سرنگونی دیکتاتوری رضا شاه از یکسو، و عوارض و عواقب ناشی از جنگ دوم جهانی است. گرسنگی، تیفوس، مرگ و بی سازمانی دولتی سراسر ایران را در می نوردد. فروغی مرد تدبیر و سیاست، پس از 6 سال حبس خانگی رضاشاه، برای بدرقه شاه مستبد به دربار بازگشت و دست ولیعهد او را گرفت تا راه رفتن یادش بدهد و بارها زیر گوشش خواند که راه پدر را نرود و به قانون اساسی وفادار بماند. درباره رویدادهای این سال بدلیل اهمیتی که دارد، مطلب جداگانه ای را تدوین کرده ایم تحت عنوان "شاه جوان نیز قدم در راه بی بازگشت استبداد گذاشت" که می خوانید. 

 


بازار داخلی را

از چنگ

 وارد کنندگان

باید بیرون آورد!

--------------------

امنیت سرمایه

در گرو امنیت

اجتماعی است!

--------------------

 آنهائی که

35 هزار میلیارد  تومان سود

رانت ارز بردند

کیستند؟

--------------------

شاه جوان نیز

قدم در جاده

بی بازگشت

استبداد گذاشت!

--------------------

مخالفت وسیع

با افزایش سن

بازنشستگی

در روسیه

گرد آوری و ترجمه - آزاده اسفندیاری

--------------------

ناگزیری آلمان

به همکاری با روسیه

اسپونتیک نیوز- ترجمه الناز گرجی

--------------------

با سلطه امریکا

بر سیستم

 مالی جهان

چه می توان کرد؟

اومانیته - ترجمه آذرنگ

--------------------

دو گزینه

در جنگ سوریه

در برابر ترامپ

فروزنده فرزاد

--------------------

زندگی در فرانسه

روز به روز

گران تر می شود!

اومانیته - ترجمه جعفرپویا

--------------------

سرمقاله راه توده 660

دو راه حل داخلی و خارجی

در برابر بحران ایران قرار دارد

 
ایران به کجا‌ می‌رود؟ به سمت فروپاشی؟ مداخله خارجی؟ جنگ؟ سرنگونی جمهوری اسلامی؟  شورش؟ انقلاب اجتماعی؟ حکومت نظامی؟ بازگشت موسوی؟ …
این پرسشی است که امروز همه مردم ایران از خود‌ می‌کنند و براساس پاسخی که به آن‌ می‌دهند سمت و سوی زندگی خود را در حدی که در توان آنهاست تنظیم‌ می‌کنند. این پاسخ امروز آشکارا بدبینانه است و دلیل چندانی هم برای خوش بینی وجود ندارد.
در یک چشم انداز درازمدت سه راه بیشتر دربرابر کشور ما دیده‌ نمی‌شود. یک راه خارجی و دو راه داخلی. راه حل خارجی عبارتست از آنکه این تعادل شکننده در کشور میان حکومت و مردم آنقدر ادامه پیدا کند تا همه چیز فروبپاشد و ایران مانند سیبی گندیده در دامن امریکا قرار بگیرد. دولت ترامپ روی این راه حل حساب‌ می‌کند و تصور‌ می‌کند آقای خامنه‌ای و بیت رهبری و نظامیان و غارتگران و تجار و اختلاسگران حکومتی توان سازش و کنار آمدن با مردم را ندارند و مردم هم با آنها کنار نخواهند آمد. در نتیجه سیستم از داخل فرو خواهد پاشید و آنها محصول را درو خواهند کرد.
دربرابر این راه حل خارجی، دو راه حل داخلی وجود دارد که در نهایت یا کودتا و واگذاری قدرت به سپاه است؛ و یا پایان حصر و سپردن امور بدست میرحسین موسوی. هر کدام از این دو راه پیش شرط‌هایی دارد و با امکان‌ها و موانعی روبروست. چه موسوی و چه نظامیان برای آنکه بتوانند بر بحران غلبه کنند باید بساط یکه تازی آیت‌الله خامنه‌ای و نقش حکومتی روحانیت جمع شود یا قبلا جمع شده باشد. نظامیان این کار را با خشونت انجام‌ می‌دهند چرا که نیازمند جلب حمایت مردم هستند و تصور‌ می‌کنند با حذف خشن روحانیت پشتیبانی مردمی جلب خواهد شد. کاری که رضا شاه کرد و به چوب و فلک بستن تعدادی از روحانیون وسط مسجد گوهر شاد مشهد همین معنا را برای مردم داشت.  ضمن اینکه در این حذف روحانیت‌ قطعا خواهند کوشید حساب خود را با بخشی از روحانیت مترقی و مردمی و طرفدار تحولات نیز تسویه کنند. در برابر راه حل نظامی، راه حل موسوی وجود دارد که بدلیل داشتن حمایت مردمی نیازی به حذف خشن روحانیت ندارد و‌ می‌تواند آنها را قانع کند که از جلوی صحنه خارج شوند و از دخالت در امور خودداری کنند. در عین حال مراجع غیرحکومتی و روحانیت طرفدار اصلاحات‌ از وی به حمایت برخیزند. بنابراین مشکل بزرگ راه حل موسوی روحانیت غیر حکومتی نیست، مشکل بزرگ وی با غارتگران اقتصادی، روحانیون حکومتی و متحد غارتگران و گردانندگان صادرات و واردات است که تمام ارکان حکومت را در اختیار دارند و به هیچ عنوان حاضر نیستند تن به راه حل‌های میرحسین موسوی برای حذف خود و احیای اقتصاد تولیدی در کشور بدهند. اینها راه حل سپاهی را ترجیح میدهند زیرا هم سپاه بخشی از خود آنهاست و هم‌ می‌تواند در صورت به حاشیه حکومت رفتن نیز با آنها کنار بیاید. ... ادامه

-----------------------------------------------------------------

یادمانده هائی از علل یورش به

حزب توده ایران و دوران زندان

داستان ساختگی

کودتای سرخ حزب توده ایران

نورالدین کیانوری- 2

-----------------------------------------------------------------

پوتین و روسیه امروز

حوادثی ویرانگر را پشت سر گذاشته اند!

"ایرج گلفام"

-----------------------------------------------------------------

عقب نشینی امریکا
از سازمان ها
و معاهدات

 بین المللی
اسپوتنیک ترجمه رضا نافعی

انتشار اسناد

محرمانه امریکا

برای بمباران اتمی

شهرهای شوروی

ریا نووستی- ترجمه از: کیوان خسروی

---------------------------------------------------------------

آخرین بخش از کتاب خاطرات زندان 25 ساله شاه
از زندان شاه زنده بیرون آمدند
درزندان ج. اسلامی جنازه آنها آزاد شد!

"تقی کی منش"

---------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است