راه توده

شماره 687 پنجشنبه 29 فروردین  ماه 1398

در سالهای دشوار اختناق پس از کودتای 28 مرداد، سیاوش کسرائی و اعتماد زاده (به آذین) پرچم حزب توده ایران در داخل کشور بودند. این را ساواک هم میدانست اما چون آنها هیچ ارتباط سازمانی با رهبری حزب در مهاجرت نداشتند نمی توانست آنها را دستگیر کند. البته به آذین را به جرم سازمان دادن کانون نویسندگان و دبیری این کانون بازداشت و زندانی کردند

سیاوش کسرائی

محمود اعتماد زاده

مرور رویدادهای ایراناز انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

سونامی سفید در جاده هراز

و سیل حوادث در دهه 50

آنکس که نداند درایران چه گذشته که کار به انقلاب انجامید، نمی تواند مدعی آگاهی از سرانجام آنچه در جمهوری اسلامی می گذرد بشود. چه در حاکمیت و چه در جامعه. بسیاری از رویدادهای دهه 50 عینا در جمهوری اسلامی در حال تکرار است. نه تنها اختناق و تیربازان و پر کردن زندانها، بلکه  حوادث طبیعی. شاه نخواست و نتوانست از خواب بیدار شود و درجمهوری اسلامی هم حکومت تصور می کند تافته جدا بافته ایست که نیاز به بیداری ندارد. آینده بیش از امروز نشان خواهد داد که امروز ما حاصل دیروز است و فردار نتیجه آنچه که امروز می گذرد.


توده ای ها

می توانند و باید

از انقلاب 57 بگویند

-----------------------------

سال 51

سال ترور

سال تیرباران!

-----------------------------

ته مانده

اعتبار حکومت

با سیل رفت!

-----------------------------

اضافه تولید

اضافه واردات

و گرانی و فقر

-----------------------------

حریق

سرمایه داری

در کلیسای نتردام

-----------------------------

مارکسیسم و شرق - 13

"گذار" و "گسست"

از نگاه

مارکس و لنین

-----------------------------

مارشال "حفتر"

به خود لقب

"دوگل" لیبی را داده!

اومانیته - ترجمه آذرنگ

-----------------------------

دولت چین

سرمایه داری را

کنترل و هدایت میکند

تدوین: فروزنده فرزاد

-----------------------------

گام تازه امریکا

برای آغاز

جنگ با ایران

نیکلای بابکین

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه - کیوان خسروی

-----------------------------

سرمقاله 687

پیوند مردم با یکدیگر

ربطی به حکومت ها ندارد

رهبر جمهوری اسلامی این هفته در یک سخنرانی از همیاری ملی و حضور مردمی برای کمک به سیلزدگان ستایش کرد و آن را با همیاری دوران جنگ مقایسه کرد. همین مقایسه نشان داد که در واقع درد اصلی کجاست زیرا فاجعه سونامی سیل نوروزی بیش از هر چیز ناکارآمدی حکومت در برابر یک حمله خارجی٬ ضعف تحرک نیروهای نظامی٬ درگیرشدن امکانات این نیروها در امور مالی و تجاری و اقتصادی٬ ناتوانی حکومت از تکیه به مردم٬ ترس از حضور نهادهای مستقل و غیرحکومتی در یک بسیج ملی و در یک کلام و مهمتر از هرچیز وحشت حکومت از حضور و بسیج مردم را نشان داد.

اگر رهبر از همیاری مردم ستایش می کند درست برای همین است که بر این ضعف اشکار شده و بر این وحشت حکومتی از تکیه بر مردم سرپوش بگذارد. در واقع همیاری مردم در این سیل کاملا با همیاری مردم در دوران جنگ متفاوت بود. در آن زمان حکومت از تکیه به مردم و حتی مسلح کردن آنها وحشت نداشت. در آن دوران سپاهی و بسیجی مدیر تجارتخانه و وارد کننده و صادرکننده نبودند بلکه در جبهه بودند. امام جمعه‌ها کسانی از نوع خاتمی و صدوقی و طاهری و منتظری و مدنی و کسانی بودند که مردم آنها را قبول داشتند. دولت میرحسین موسوی تمام کوشش خود را گذاشته بود که فشار جنگ بر روی مردم فرودست وارد نشود و در حد ممکن مانع از مانوور تجمل و جلوه گری فقر و فلاکت در کنار ثروت در جامعه شود. امروز دیگر نه سپاه در جبهه است که مردم با آن همدردی داشته باشند٬ نه امام جمعه‌های حکومتی کمترین اعتباری میان ملت دارند٬ نه روحانیت وجهه‌‌ای دارد٬ نه حکومت به مردم اعتماد دارد و نه مردم به حکومت. هیچکدام از نشانه‌های همیاری و بسیج ملی در جریان جنگ عراق با ایران در وضع کنونی مشاهده نمی شود که همه چیز عکس و وارونه آن دوران است.

آنچه در جریان مقابله با سیل روی داد همت ملی مردم ایران بود که در همه شرایط خطیر تاریخی خود را نشان داده است. نمونه آن را در زمان شاه و در زلزله بوێین زهرا داشتیم که تختی پیشقدم شد و رژیم وقت هم مثل امروز جلوی آن را گرفت. بنابراین همیاری و همت مردم چیز جدید نیست و ربطی به حکومت ندارد... ادامه

---------------------------------------------------------------------------------

تحقیر تولید کننده و تکریم غارتگر

"احسان طبری"

-------------------------------------------------------------------------------------

شعبان بی مخ-3

هویدا به من گفت:

یک مشتت بزنم، بخوری زمین؟

--------------------------------------------------------------------------------

دروازه رُم

به روی چین بازشد!

راشا تودی- ترجمه رضانافعی

زندانیان سیاسی

در سودان آزاد شدند

ترجمه و تدوین - الناز گرجی

----------------------------------------------------------------------------

تاراج ثروت ملی در قزاقستان!

روزنامه پراودا- سرگیی کاژمیاکین

ترجمه - آزاده اسفندیاری

---------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است