مرور اخبار و رویدادهای ایران- بخش 54

شاه فرصت عقب نشینی

و رفرم را قربانی استبداد کرد!

به سال 1339 رسیده ایم. سال روی کار آمدن دمکرات ها در امریکا، سال ریاست جمهوری کندی، سال فشار امریکا به شاه برای رفرم و تغییرات. شورش 15 خرداد نشان داد که نگرانی امریکا بیهوده نبود.
فساد، پس از کودتا و برقرار سانسور مطبوعات و سرکوب های سیاسی سراپای کودتاچی ها را فرا گرفته بود و امریکا نگران بازگشت جنبش ملی و رشد و حضور دوباره ملیون و حزب توده ایران درصحنه بود. سپهبد تیمور بختیار در اوج اقتدار بود و شاه نیازمند او برای ادامه سرکوب های کودتائی. بعدها بختیار افسوس خورد که چرا علیه شاه کودتا نکرده است!

 

راه توده

شماره 677 پنجشنبه 27 دیماه 1397

سرهنگ سیامک

سروان روزبه


دو شعار ناممکن در تظاهرات

 و اعتصابات اخیر کارگران ایران

در جستجوی

راه حلی ملی

برای خاتمه

خصوصی سازی ها

--------------------------------------

بهمن ماه 1369

نامه ای از میان

نامه های به آذین

به دخترش

--------------------------------------

پیوند ناگزیر

اقتصاد تجاری

و قاچاق کالا

در ج. اسلامی

--------------------------------------

رویاروئی

دو جبهه نولیبرال

در کاخ سفید

"فروزنده فرزاد"

--------------------------------------

راز و رمز

شکل گیری

شخصیت انسانی

"احسان طبری"

-------------------------------------

تلاش امریکا

برای به خط کردن

خاورمیانه

علیه ایران

ترجمه و تدوین - عسگر داوودی

-----------------------------------

مقاله وارده

40 سال گذشت

تا در ج.اسلامی

فهمیدند اقتصاد

زیر بنای جامعه است!

-----------------------------------

مسیحیان جهان

در کدام کشورها

گرفتار تبعیض

و محرومیت هستند؟

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه کیوان خسروی

-------------------------------------

گرسنگان

فراموش شده

در کره جنوبی!

اومانیته - ترجمه آذرنگ

-----------------------------------

الجزایر نمیخواهد سوریه دوم شود!

اومانیته - ترجمه جعفرپویا

سرمقاله 677

مردم حکومت را قبول ندارند

و سپاه و رهبری مردم را!

به گفته برخی دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی و از جمله‌هاشمی رفسنجانی، آیت الله خمینی پیش از درگذشت خود به مقامات کشور سفارش کرده بود که از انتخاب احمد خمینی – پسرش- بعنوان جانشین او خودداری کنند، زیرا نمی خواست نامش در تاریخ بعنوان کسی که سلطنتی را سرنگون کرد تا سلطنت خود را برقرار کند ثبت شود. ولی ظاهرا آقای خامنه‌‌ای با چنین نگرانی‌هایی بیگانه است. بنا به گفته محمد حسین خوشوقت، از بستگان سببی آقای خامنه ای در مصاحبه ای که خبرگزاری ایلنا با وی انجام داده و منتشر کرده است، آقای خامنه ای برای انتخاب مجتبی یا یکی دیگر از فرزندان آقای خامنه ای بعنوان جانشین "نظری" ‌ندارد و آن را به مجلس خبرگان دستچین شده خود وی واگذار کرده است. بعبارت دیگر آیت الله خامنه‌‌ای ضمن اینکه بر خود عنوان "رهبر معظم انقلاب"‌ را گذاشته، مخالفتی هم با تبدیل ولایت فقیه به سلطنت فقیه یعنی با احیای سلطنت ندارد.

آنچه مسلم است آن است که بیت رهبری و مجموعه ناکارآمد و بی لیاقتی که در آن جمع شده‌اند، این روزها تب و تاب زیادی دارند تا نه تنها در همه امور کشور دخالت کنند، بلکه اوضاع آینده را هم به شکلی سامان دهند که سرنخ اوضاع پس از در گذشت آقای خامنه ای از دست آنها در نرود، و این در حالیست که همه رشته‌هایی که جامعه و مردم و اقتصاد ما را به هم پیوند می دهد در حال پاره شدن است.  

از سوی دیگر سپاه هم در‌اندیشه آینده است. کار آنها هم شده کشاندن کشور به آستانه سرنوشت سوریه و لیبی. نه اینکه همه آنها می خواهند ایران سوریه و لیبی شود. بلکه می کوشند ایران به چنین آستانه‌‌ای نزدیک شود تا مردم از ترس فروپاشی به قدرت و کودتای سپاه تن بدهند. در همین چارچوب است که اطلاعات سپاه به تکاپو افتاده و با هرنوع فعالیت مدنی و مسالمت آمیز که بتواند راهی خارج از حکومت نظامی سپاه دربرابر کشور باز کند به مقابله برخاسته است. فهرست طولانی فعالان مدنی و کارگری و سندیکایی و محیط زیست و مشابه آن که در دوران اخیر بازداشت شده و می شوند و به زندان افتاده‌اند و تکرار برخی کشتارها مشابه قتل‌های زنجیره ای، نشانه بارز کوشش سپاه در بستن همه راه‌های دگرگونی مسالمت آمیز و کشاندن ایران به مرز سرنوشت سوریه و لیبی است.

برخی دیگر مانند حسن روحانی می دانند که اگر دوره شان پایان یابد یا کنار روند بسرعت، اگر نه به سرنوشت‌ هاشمی رفسنجانی، لااقل به وضعیت موسوی و کروبی یا در بهترین حالت محمد خاتمی دچار می شوند. این‌ها هم همه امور را از انتخاب وزرا، تا بودجه و مجلس و غیره را بدست بیت رهبری سپرده‌اند تا آنها خود ببینند اگر همه کاره کشور باشند چه گلی بر سر آن می زنند و شاید بر میزان بی لیاقتی و ناتوانی خود آگاه شوند... ادامه

-------------------------------------------------------------------------------

متن کامل گفتگوی

دکتر رفیعی با محمد علی عموئی

در فاصله شماره 676 و شماره 677 که آن را می خوانید، پیام هائی در ارتباط با گفتگوی مشروح دکتر حسین رفیعی (با گرایش ملی مذهبی) با محمد علی عموئی عضو هیات سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران همزمان با تاسیس جمهوری اسلامی و آغاز فعالیت علنی حزب توده ایران در داخل کشور، از ما خواسته شد که متن کامل این گفتگو را منتشر کنیم.

شما می توانید از روی لینک زیر متن کامل این گفتگو که در چهار قسمت و هر قسمت دو بخش است را از روی فیسبوک آقای رفیعی ببینید و بشنوید.

http://www.mhrafieefanood.com/

-----------------------------------------------------------------------------------------

بشنوید  و ببینید

سخنرانی شهید باقری سردار سپاه در جنگ با عراق

رازهای جنگ ایران و عراق

هنوز در سینه ها و اسناد پنهان است!

--------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است