دکتر امینی به تحریر ایرج امینی - 3

پیش از هر قضاوتی باید دانست

چه گذشت که به انقلاب انجامید!

این خاطرات و مرور وقایع پیش از انقلاب 57 را با دو هدف و دو مخاطب ادامه میدهیم. یک مخاطب حکومت است که در برابر تغییراتی که مردم می خواهند مقاومت می کند و نسل پس از انقلاب که از گذشته کمتر اطلاع دارد و افسوس دوران پیش از انقلاب 57 را میخورد و بر این باور است که می شد رژیم شاه را اصلاح کرد و به سمت انقلاب و حکومت مذهبی نرفت. در همین شماره بخوانید این نظر دبیر شورای عالی امنیت ملی امریکا در دوران ریاست جمهوری کندی را «همه ی اعضای گروه کار یکدل هستند که برنامه ی اصلاح طلبانه ی معتدل امینی تنها گزینه ی مناسب در برابر یک دیکتاتوری نظامی یا یک انقلاب است.» شاه این را نفهمید و دربرابر آن آنقدر مقاومت کرد که با توفان انقلاب رفت.

 

راه توده

شماره 697  پنجشنبه 13 تیر ماه 1398

 

حسن قزلچی و عزیز یوسفی. اولی در یورش به حزب توده ایران دستگیر و در زندان سر به نیست شد و دومی پس از 15 سال زندان شاه در سال 55 بیمار و در آستانه مرگ از زندان آزاد شد. به کردستان رفت و چشم برجهان فرو بست. دو تن از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران که در رهبری حزب توده ایران قرارگرفتند. هر دو نویسنده و شاعر و مترجم و مبارز کرد.

حسن قزلچی

عزیز یوسفی


چه کسانی از تنش

ایران وامریکا

سود می برند؟

----------------------------

دست و پای

اختاپوس اقتصادی

سپاه قطع میشود؟

----------------------------

نگاهی به مصاحبه مهندس توسلی

نام دروغگوئی

تاریخ نگاری

و سیاستمداری

نه بوده و نه هست!

----------------------------

"اقتصادی مقاومتی"

از سلسله شعارهای

رهبر ج. اسلامی

----------------------------

مجله اندیشه پویا

و مقاله منسوب به

آقای استادیار

----------------------------

روسیه دیر بیدار شد

اما سرانجام بیدار شد!
ایرج گلفام

----------------------------

 راه حلی

برای جبران

عقب ماندگی

شرق از غرب

دکتر سروش سهرابی

----------------------------

خاطرات شعبان جعفری-

به کوشش هما سرشار- 13

شاه این اواخر

گیج شده بود

و "جنم" نداشت!

----------------------------

تفسیری در باره

نشست دبیران

شورای امنیت

روسیه، اسرائیل و امریکا در اورشلیم

دمیتری مینین- بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه - کیوان خسروی

----------------------------

رقص همگانی

 زیر باران ژاپن

در پناه چتر

سوراخ ترامپ

اومانیته - ترجمه و تدوین آذرنگ

----------------------------

انتقاد از دولت

منتخب پوتین

رو به افزایش است

گالینا پلاتوا - ساویتسکایا راسیا

آزاده اسفندیاری

----------------------------

سرمقاله 697

مردم به برنامه رای میدهند

دوران ادعای اصلاح طلبی گذشته

اوضاع نابسامان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در کشور روزبروز فشار بیشتری بر مردم وارد می کند و نگرانی‌ها درباره دو انتخابات آینده – مجلس و ریاست جمهوری- نیز روزبرو بیشتر می شود. جناح راست سرکوبگر حکومتی به شمول جبهه پایداری و جمنا از هم اکنون به استقبال انتخابات آینده رفته و با سرمایه گذاری روی عدم مشارکت مردم پیروزی خود را تضمین شده می بینند. وعده‌هایی که رهبر در آستانه سالگرد 22 بهمن به مردم در مورد عفو زندانیان و تغییر اساسی در سیاست‌های کشور داد همگی پوچ از آب درآمد و این شاید آخرین و بزرگترین ضربه‌‌ای بود که به اعتماد ملی وارد آمد. مردم پس از تجربه 22 بهمن هیچ وعده ای از رهبر را باور نخواهند کرد. بنابراین ظرفیت مانوروها و وعده‌های رهبر برای کشاندن مردم به انتخابات پایان یافته است. مسئله جنگ و صلح نیز می رود که نقش خود را در انتخابات آینده از دست بدهد. مسئله انتخاب بین بد و بدتر هم کمتر کسی را به پای صندوق‌ها می کشاند زیرا مرز میان بد و بدتر هم بسیار کمرنگ شده است.

در حالیکه جناح راست سرکوبگر خود را آماده می کند تا بطور منسجم وارد کارزارهای انتخاباتی شود، در جناح موسوم به اصلاح طلب بیش از هر زمان تشتت به چشم می خورد. این درحالی است که مردم منتظر یک خانه تکانی اساسی در نظام هستندو این خانه تکانی نمی تواند صرفا سیاسی باشد، بلکه باید با تجدید نظر در سمت گیری‌های اقتصادی توام شود... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

به یاد غلامحسین ساعدی

که "گاو" را در "دایره مینا" گرداند!

----------------------------------------------------------------------------

کتاب سفر نامه شاملو- 3

حکایت های شاملو از "قالی فور نیا"

شاملو از سفر چندین ماهه به امریکا یک سفرنامه نوشت. بخشی از این سفرنامه را در یک جلسه دیدار و شعرخوانی در امریکا برای ایرانیانی که آن جلسه را ترتیب داده بودند خواند و بشدت ابراز نگرانی کرد از تاراج زبان فارسی در خارج از کشور توسط مهاجرین و بویژه فرزندان آنها. او این سفرنامه را به سبک کتاب خاطرات اعتماد السلطنه وزیر دربار ناصرالدین شاه نوشت اما پس از بازگشت از امریکا تصمیم گرفت منتخبی از خاطرات اعتماد السلطنه را به همراه سفرنامه خود یکجا منتشر کند. ما این کتاب را بتدریج در راه توده منتشر می کنیم و تاکنون سه قسمت آن را منتشر کرده ایم که خلاصه منتخب شاملو از کتاب خاطرات اعتمادالسلطنه بوده است. آنچه دراین شماره می خوانید بخشی از سفرنامه شاملو از سفر به امریکا در همین کتاب است. او برای امریکا اسم اختراع کرد و برای کاشف امریکا هم. خود که بادقت بخوانید متوجه می شوید ونیازی به توضیح ما نیست.

----------------------------------------------------------------------------

قتل عام تاریخی

کمونیست ها در کره جنوبی

----------------------------------------------------------------------------

دیدارهای مهم در اجلاس جی 20

بنیاد فرهنگ استراتژیک- والانتین کاتاسونوف- ترجمه - الناز گرجی

----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است