راه توده

شماره 713 پنجشنبه  2 آبان 1398

این عکس، از آخرین عکس های مریم فیروز عضو هیات سیاسی حزب توده ایران است که پس از 10 سال زندان انفرادی ج. اسلامی از فراز یک بلندی در تهران، به استواری قله دماوند می نگرد. ایراندخت ابراهیمی نیز عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران بود و در مهاجرت سیاسی، در باکو چشم بر جهان فرو بست.

مریم فیروز

ایراندخت ابراهیمی

خاطرات تلگرافچی رضاشاه-3

با حمله به ایران

رژیم رضاشاه یکشبه سقوط کرد

این بخش سوم و آخرين بخش از کتاب "تلگرافچی رضا شاه" است. او که حتی در کتاب خاطراتش همچنان علاقه و عشق خويش به رضاشاه راحفظ کرده و در جای جای خاطراتش اين علاقه و عشق وجود دارد، در همين بخش از خاطراتش از چاپلوسی ها و تملق گوئی هائی می نالد که رضاشاه خود مشوق و بانی آن بود. نيمه شب با تلفنی از خواب بيدار می شود که تلگرافچی مورد اعتمادش از مشهد اطلاع ميدهد که ارتش شوروی وارد خراسان شده، هواپيماها بر فراز شهر مشهد پرواز می کنند، فرودگاه مشهد را بمباران کرده اند و "از سر تا ته لشکر" همه گريخته اند! تنها يک هفته پيش از اين تلفن و اين ورود به خراسان، شهاب فردوس سر تبليغاتچی دربار در خراسان برای مدعوينی که جمعشان کرده بودند تا برايشان از قدرت ارتش و اقتدار دربار شاهنشاهی سخنرانی کند، قوای نظامی ايران را تحت امر فرمانده کل قوا "رضا شاه" برابر با قوای جهانی اعلام کرده بود!

همه چيز يکشبه فرو ريخت و آنچه از سقوط دربار رضا شاه باقی ماند، گرانی، احتکار، فرصت طلبی تجار و محتکران برای غارت مردم، دستگاه دولتی فروپاشيده و ارتش از هم گسيخته، کشور اشغال شده از شمال و جنوب و پايان رويای اتحاد با هيتلر و تبديل ايران به پل پيروزی آلمان بر شوروی بود!


دو احتمال

در انتخابات آینده

مجلس شورا

-------------------------

مخالفان

مشی راه توده

استدلال خودشان را

 به میدان بیآورند!

-------------------------

با تعلل

جنبش تغییرات

راستگرایان مرتجع

 دولتمدارمیشوند!

-------------------------

گردش اقتصادی

از تجارت به تولید

با گرفتن مالیات ها

آغاز می شود

-------------------------

اشنائی ضروری

با تلگرافچی رضاشاه

-------------------------

با مطالعه منسجم

به جنگ بلاتکلیفی

سیاسی باید رفت

-------------------------

مارکسیسم و شرق - 19

انتشار آثار

منتشر نشده

کارل مارکس

-------------------------

مردم اکوادور

در خیابانها در برابر حکومت خودکامه

روزنامه پراودا

ترجمه - آزاده اسفندیاری

-------------------------

مصاحبه با یک محقق تاریخ کُرد

کردهای سوریه

 در شرایط بغرنج

 سیاسی و نظامی

اومانیته: ترجمه آذرنگ

-------------------------

سرمقاله 713

رسوائی بی اعتباری صدا و سیما

و رقابت ها در اطلاعات سپاه

هفته گذشته خبر دستگیری روح الله زم سردبیر وبسایتی بنام "آمد نیوز" که از خارج از کشور برای ایران خبر منتشر می کرد توسط دستگاه‌های خبری جمهوری اسلامی بطور وسیعی منتشر شد. اطلاعات سپاه پاسداران در بیانیه‌‌ای عجیب از جنگ اطلاعاتی و عملیات پیچده و روانی برای دستگیری آقای زم سخن گفت، در حالیکه بسرعت معلوم شد وی توسط مقامات اطلاعات عراق دستگیر و به ایران تحویل داده شده است.

این نحوه اطلاعیه دادن و لاف و گزاف های مربوط به نحوه دستگیری روح الله زم بیشتر ضعیف شدن موقعیت حسین طائب و اطلاعات سپاه را نشان داد تا قدرت آن را. تخلف های گسترده، یقین عمومی به نفوذ وسیع سازمان‌های اطلاعاتی انگلستان و اسرائیل در داخل اطلاعات سپاه، ماجرای اعتراف گیری ترور دانشمندان هسته‌‌ای که در عمل به معنای فراری دادن مجرمان واقعی بود بخشی از عواملی است که موقعیت اطلاعات سپاه و رئیس آن حسین طائب را تضعیف کرده است. ورود آقای خامنه ای به پرونده فعالان محیط زیست و گرفتن آن از اطلاعات سپاه و سپردن آن به شورای امنیت ملی با ذکر "توجه به نظر وزارت اطلاعات" نشانه ای دیگر از این موقعیت متزلزل اطلاعات سپاه است. 

بخش دیگر ضعیف شدن موقعیت آن هم می تواند پاسخگو نبودن این سازمان به فرماندهان سپاه و پیوند مستقیم با مجتبی خامنه‌‌ای باشد که می تواند این سازمان را عملا به آلت دستی برای تصفیه هر فرمانده و هر کادر سپاهی که بخواهد مستقل باشد یا با آقا مجتبی میانه خوبی نداشته باشد تبدیل کند.

دلایل هرچه باشد نتیجه این موقعیت ضعیف است که در هفته‌های اخیر بصورت فیل هوا کردن‌های تبلیغاتی در آمده است. مانند ماجرای کشف ترور سرلشگر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس.... ادامه

دفتر مرکزی

حزب توده ایران در دهه 1330

-----------------------------------------------------------------------------

این تنها عکسی است که از دفتر مرکزی حزب توده ایران در دهه 1330 در مجله خواندنی ها در همان دهه منتشر شده است. این دفتر روبروی بانک رهنی وقت در اواخر خیابان فردوسی قرار داشت. این ساختمان را  پس از کودتای 28 مرداد حکومت کودتا به انبار کالا تبدیل کرده و به مغازه داران پشت شهرداری تهران که عمدتا فروشنده وسائل صوتی و برقی بودند و وارد کنندگان موتورهای آب و برق که عمدتا از سیک های هندی و تاجر مقیم ایران بودند اجاره داده بود و هر گونه نشانی از حزب توده ایران را در آن پاکسازی کرده بود. اجاره کنندگان اجازه نداشتند درهای بلند و چوبی این ساختمان را که رو به حیات باز می شد، پس از انبار کردن اجناس و یا خارج کردن اجناس باز بگذارند. باید سریع جنس را به داخل برده و یا خارج کرده و در را می بستند. این ساختمان فاصله ای اندک از کوچه اتابک قرار داشت که در میانه آن موسسه انتشاراتی کیهان قرار گرفته بود.

------------------------------------------------------------------------

استالین دعوت

دو رئیس جمهور

امریکا برای سفر به امریکا را رد کرد!

بنیاد فرهنگ استراتژیک

والری بورت - ترجمه کیوان خسروی

از رقابت و تضاد

قدرت ها، به سود

منافع ملی

باید استفاده کرد!

"دکتر سروش سهرابی"

--------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است