راه توده

شماره 705 پنجشنبه 7 شهریور ماه 1398

رحیم نامور مترجمه برجسته و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران که ترجمه گزارش تاریخی "جان رید" خبرنگار امریکائی از 10 روز انقلاب اکتبر از آثار ماندگار اوست. در مهاجرت دهه 60 در افغانستان چشم برجهان فروبست. محمد علی افراشته روزنامه نگار و طنز پرداز بی مانندی که هنوز از سبک او در ایران تقلید می کنند. او سردبیر روزنامه "چلنگر" بود و در مهاجرت پس از 28 مرداد در سن 54 سالگی  در بلغارستان چشم بر جهان فرو بست.

رحیم نامور

محمدعلی افراشته

خاطرات والنتین برژکوف (مترجم استالین در کنفرانس) - 4

استالین در کنفرانس تهران

حریف چرچیل و روزولت شد!

تمام امید امریکا و انگلیس، در جریان جنگ دوم جهانی آن بود که آلمان و اتحاد شوروی آنقدر با یکدیگر بجنگند که هر دو تضعیف شده و آنها آقائی بر جهان را آغاز کنند. به همین دلیل، نه امریکا و نه انگلستان مایل به گشودن جبهه تازه ای علیه ارتش آلمان که در خاک شوروی مشغول جنگ بود نداشتند و برای رسیدن به اهداف خود دست به دست می کردند. استالین که رهبری ارتش اتحاد شوروی و فرماندهی جنگ را درکشورش برعهده داشت، با تسلط کامل نظامی و دیپلماتیک پشت میز مذاکره با چرچیل و روزولت در تهران نشست و حریف هر دو شد و بارها مانورهای زیرکانه چرچیل برای به دام افکندن خود را رد کرد و بر او چیره شد.آنها که در جمهوری اسلامی دیپلماسی را ضعف میدانند و گلوله و موشک را قدرت، باید این گزارش را با دقت بخوانند تا ببینید جنگ ادامه دیپلماسی است نه مقدم بر آن.


قدرت نظامی

پشتوانه سیاست

و دیپلماسی است

و نه برعکس!

-------------------------

مملکت کار آفرین

و خیَر نمی خواهد

مالیات دهنده میخواهد

-------------------------

تلاش اسرائیل

برای کشاندن ایران

به جنگ منطقه ای

اومانیته - ترجمه جعفر پویا

-------------------------

یاری های پزشکی

کوبا به مردم سوریه

روزنامه پراودا - ترجمه آزاده اسفندیاری

-------------------------

مردم ایران

از داخل و خارج

لای چرخ دنده شعار!

"دکتر سروش سهرابی"

-------------------------

امانوئل مکرون

رئیس جمهوری

 با دیپلماسی هوشمندانه

اومانیته – ترجمه آذرنگ

-------------------------

اهداف برخی

روشنفکران ایرانی

از روسیه ستیزی

"ایرج گلفام"

-------------------------

حوثی ها

قدرت واحد

در یمن می شوند؟

 بنیاد فرهنگ استراتژیک

نیکولای بابکین-ترجمه کیوان خسروی

 

-------------------------

سرمقاله 705

اصلاح طلبان به 5 دلیل

در اسارت "بی عملی" افتاده اند!

با نزدیک شدن انتخابات مجلس، بحث در حول آن در محافل سیاسی رو به گسترش است. محافل سیاسی راست که تکلیفشان روشن است. هیچکدام از خودشان اختیاری ندارند. همه چشمشان به بالاست و منتظرند که برایشان چه تصمیمی گرفته می شود. وضع در محافل اصلاح طلب هم بنوعی همینگونه است ولی به شکل معکوس یعنی نمی دانند که از بالا چه شمار آنها را حذف می کنند و به چه شمارشان امکان حضور در انتخابات داده می شود. نتیجه این وضع آن شده که عمده بحث آنها در حول شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و تحریم یا شرایط آن دور می زند. در واقع اصلاح طلبان آن کاری که می توانند انجام دهند، یعنی تدوین یک برنامه اصلاحات را انجام نمی دهند و یک کلمه هم درباره آن حاضر نیستند سخن بگویند، بجای آن به بحث درباره مسائلی مشغولند که اصلا امکان یافتن راه حل برای آنها فعلا وجود ندارد.

امروز این پرسش برای رای دهندگان به اصلاح طلبان روزبروز بیشتر مطرح می شود که چرا آنها از دادن و ارائه برنامه خودداری می کنند. چند دلیل می تواند برای آن وجود داشته باشد.

دلیل نخست احتمالی اینکه اصلا برنامه‌‌ای ندارند. یعنی هیچ فکری برای زمانی که قدرت بفرض بدست آنها بیفتد ندارند. همه هم و غم آنها معطوف به ورود به عرصه قدرت است نه اینکه وقتی آنجا رفتند چه می خواهند بکنند.

دلیل دوم می تواند این باشد که قادر به توافق بر سر یک برنامه مشترک نیستند. یعنی اگر قرار باشد برنامه دهند در بین آنها شکاف می افتد و از هم جدا می شوند. البته به این موضوع کمتر می‌اندیشند که این اتفاق اگر قرار است روی دهد شاید بهتر باشد امروز روی دهد تا فردایی که احتمالا در قدرت هستند.

دلیل سوم می تواند این باشد که برنامه آنها با برنامه حکومت و برنامه‌هایی که دارد اجرا می شود تفاوتی ندارد. یعنی اگر برنامه‌‌ای ارائه دهند مردم می پرسند که در این برنامه چه چیز جدید و متفاوت با آنچه در سه دهه گذشته انجام شده وجود دارد؟ اگر قرار بر ادامه همین برنامه‌هاست دیگر چه چیز را می خواهید اصلاح کنید و برای چه باید به شما رای داد؟... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

سخنرانی یک خیر در اتاق بازرگانی

در تهران جلساتی در برخی کانون ها و انجمن ها تشکیل می شود که آگاهی از محتوای سخنرانی ها در برخی از آنها دریچه ایست به روی هر تحلیلگر مسائل روز ایران. از آن جمله اند انجمن و یا جلسات "خیرین" در اتاق بازرگانی و یا "کانون زندانیان سیاسی پیش از انقلاب" که در اولی اعضای اتاق بازرگانی و فراریان مالیاتی گرد آمده اند و در دومی شماری از زندانیان مذهبی دوران پیش از انقلاب. در اولی همه بحثی می شود جز دادن مالیات و در دومی همه بحثی می شود جز سرنوشتی که زندانیان سیاسی پیش از انقلاب پیدا کردند و در گورستان خاوران دسته جمعی دفن شده اند. از کانون زندانیان سیاسی اخیرا بخشی از سخنرانی جواد مادرشاهی را که رهبری انجمن حجتیه را برعهده دارد در شماره گذشته راه توده منتشر کردیم و متن کامل یکی از سخنرانی دیگر او را در همین کانون برای انتشار در شماره آینده راه توده در نظر گرفته ایم و از "کانون خیرین" فیلم سخنرانی دکتر "نبی" را برای این شماره در نظر گرفته ایم که در مقاله  تحلیلی "مملکت مالیات دهنده می خواهد نه خیر" در همین شماره راه توده به دلیل انتشار آن پرداخته ایم.

----------------------------------------------------------------------------

سفرنامه شاملو به لس آنجلس- بخش دهم

اندر حکایت ولایت و سلطنت و ریاست جمهوری

-------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است