اولین کودتای نظامی ها درایران- بخش آخر

مرگ سید ضیاء در حمام خانه

و غارت اسنادش توسط ساواک

سید ضیاء طباطبائی، از کودتای 1299 که منجر به سقوط سلطنت قاجارها و برپائی سلطنت پهلوی شد، تا 7 شهریور 1348 که در حمام خانه اش در سعادت آباد تهران در گذشت، در صحنه سیاسی ایران چهره ای فعال و تاثیر گذار بود. او بدلیل آن که شاه و پدرش رضاشاه سلطنت خود را مدیون او بودند، با صراحت کلام با شاه صحبت می کرد. طرف مشورت شاه بود و در چند رویداد مهم سلطنت آخرین شاه ایران را نجات داد که در شماره گذشته راه توده نمونه ای از آن را که کشف انگلیسی یک کودتا علیه شاه و خنثی شدن آن با واسطه سید ضیاء خواندید.

سید ضیاء و مصدق همیشه روبروی هم بودند. گزارش هائی که در راه توده در باره او خواندید، برگرفته شده از کتاب دو جلدی "شبه خاطرات" دکتر بهزادی سردبیر و صاحب امتیاز مجله سپید و سیاه و مصاحبه یکی از 5 نظامی قسم خورده با رضا شاه برای کودتای سید ضیاء - رضاشاه بود.

 

راه توده

شماره 735  پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه 1399

ابوالقاسم افرائی سرهنگ دوم شهربانی، دارنده مدال افتخار بدلیل خود داری از فرمان آتش به روی مردم در جریان انقلاب. او  در زندان گوهر دشت دار زده شد و سرهنگ  هوشنگ عطاریان فرمانده جبهه جنگ در کردستان در اوین تیرباران شد. آنها از نظامیان عضو حزب توده ایران بودند که در دو یورش به حزب توده ایران دستگیر شدند و رفتند زیر شکنجه هائی که با شکنجه های ساواک و فرمانداری نظامی پس از کودتا 28 مرداد برابری می کرد.

سرهنگ عطاریان

سرهنگ افرائی


چرا انگشت اتهام

ملت به سوی

بیت رهبری است؟

--------------------------------------

دلائل ناتوانی

ج. اسلامی برای

قرنطینه کردن ایران

--------------------------------------

مسیر مشترک

همه رژیم های

خودکامه

 و استبدادی

--------------------------------------

"کرونا" حریف

ترامپ خواهد شد؟

"فروزنده فرزاد"

--------------------------------------

غارتگران

در ج. اسلامی

همچنان مصونیت

آهنین دارند!

--------------------------------------

چین دیگر

اژدها نیست

فرشته نجات است!

تدوین- عسگر داوودی

--------------------------------------

نابرابری اجتماعی

بهترین متحد "کرونا" در امریکا!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------------------------

سرمقاله 735

"کرونا" جهان و مناسبات

تحمیل شده بر بشریت را عریان کرد!

جهان در برابر ویروس کرونا عریان شد. همه کشورها، همه حکومت‌ها، همه نظام‌های اقتصادی و اجتماعی با همه ادعاهایشان، در برابر این ویروس و در برابر مردم، تن پوش خود را به کناری‌انداختند و آنچنان که هستند ظاهر شدند. کرونا بدینگونه به یک عامل مهم تسریع تاریخ تبدیل شد.

معمولا تاریخ در زمان بحران‌های انقلابی است که سرعت می گیرد و حوادثی که باید در طی چند دهه روی دهند در مدتی کوتاه بوقوع می پیوندند. ولی کرونا در پیوند با یک بحران انقلابی نبود، برعکس دهه‌ها تاخیر و انحطاط را به نمایش گذاشت. اگر سروکله همین ویروس در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی در جهان پیدا شده بود بی گمان سرنوشتی متفاوت داشت. در آن زمان هنوز نئولیبرالیسم اقتصاد جهانی را تسخیر نکرده بود. جهان سرمایه داری نه تنها در رقابت با اتحاد شوروی به سطح بالای بهداشت، آموزش و خدمات عمومی وسیع متکی بود، بلکه قدرت دولت با امروز به کلی متفاوت بود. همه بانک‌ها، همه شرکت‌های بزرگ بیمه، بزرگترین کارخانه‌ها و بنگاه‌ها در اغلب کشورهای بزرگ سرمایه داری به دولت تعلق داشتند و دولت از این طریق توان اثرگذاری بر اقتصاد و راهبردهای ملی و در نتیجه امکانی به مراتب بیشتر برای مهار بیماری‌ها و همه گیری‌ها را داشت. بنابراین بحران کرونا صرفا برآمده از شیوع یک ویروس ناشناخته نیست، برآمده از ناتوانی سرمایه داری نولیبرال در مقابله با آن است. به همان شکل که چین توانست ویروس را در یک شهر و در نطفه خفه کند، اگر همین ویروس در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی ظهور کرده بود کشورهای سرمایه داری غرب هم کمابیش قادر به مهار آن بودند. ولی امروز آنها نه اراده‌‌ای برای مهار آن دارند و نه ابزاری. کرونا تاریخ را تسریع کرد ولی با نشان دادن و تعمیق ژرفای انحطاطی که غرب و سرمایه داری جهانی شده در آن گرفتار آمده است.

کرونا در واقع به مرکز بحران سیستم سرمایه داری جهانی کنونی حمله کرده است. یعنی به مسئله "تعادل"، تعادل میان تمدن‌های قدیمی سرمایه داری و قدرت‌های نوظهور. سیستم سرمایه داری فقط در شرایط عدم تعادل و ناموزونی می تواند بعنوان یک سیستم جهانی به حیات خود ادامه دهد. در حالیکه کرونا گرایش به سمت تعادل را سرعت بخشید و می بخشد.کرونا نشان داد که چین و کشورهای شرق آسیا مانند کره جنوبی، تایوان، سنگاپور اکنون در موقعیت بهتری برای مقابله با بحران‌ها قرار دارند تا آمریکا و اروپا و در عین حال موقعیت آنها را نسبت به مراکز قدیمی سرمایه داری تقویت کرد. اما گرایش به سمت تعادل موجب برتری این قدرت بر دیگری نخواهد شد بلکه موجب فروپاشی کل سیستم می شود. منظور از فروپاشی سیستم سرمایه داری جهانی، فروپاشی کشورها نیست، بلکه فروپاشی آن عاملی است که این سیستم را سرپا نگه داشته و موجب انسجام آن شده است. یعنی جستجوی سود. بحران کرونا بحران سودآوری و جهانی است که براساس سودآوری به یکدیگر متصل شده است. این جهان، این سیستم باید جای خود را به جهانی دیگر، به سیستمی دیگر بدهد که عامل انسجام آن نه سودآوری که رفع خردمندانه نیازهای اجتماعی است. بحران کرونا حرکت تاریخ را در این جهت سرعت خواهد بخشید، حرکتی که فقط با یک جنگ جهانی به بهای نابودی همه بشریت می توان جلوی آن را گرفت... ادامه

-------------------------------------------------------------------------------------

به یاد «مانولیس گلِزوس»

کهنسال ترین

پارتیزان جنگ دوم خاموش شد

ولادیمیر مالیشیف- بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه کیوان خسروی

کمونیست ها

دریک ایالت هند

چگونه کرونا را

مهار کردند!

اومانیته- ترجمه جعفرپویا

--------------------------------------------------------------------------------------

مردم اکرائین در برابر تهاجم کرونا

روزنامه پراودا- ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است