راه توده

شماره 726 پنجشنبه 17 بهمن 1398

محمد بهرامی نژاد و غلامرضا خاضعی دو کادر برجسته سازمان نوید که پس از انقلاب در سازمان غیر علنی حزب سرشاخه های تشکیلاتی این سازمان شدند. در یورش دوم به حزب در اردیبهشت 62 دستگیر و در اسفند همان سال همراه با ناخدا افضلی، سرهنگ کبیری، سرهنگ آذرفر، سرهنگ عطاریان و چهار سرشاخه دیگر این سازمان(فرزاد جهاد، خسرو لطفی، ابوالفضل بهرامی نژاد و شاهرخ جهانگیری تیرباران شدند.

غلامرضا خاضعی

محمد بهرامی نژاد

تاریخ یکصد ساله احزاب چپ - عبدالحسین آگاهی-  5

پرچم ترقی و استقلال همیشه

 در کف دگراندیشان بوده!

ترویج اندیشه مارکسیسم- لنینیسم به نحوی منظم و متشکل، یکی از وظایف عمده ای بود که حزب کمونیست ایران در برابر خود قرار داده بود. در دوره اوج جنبش رهائی بخش ملی ضد امپریالیستی (در گیلان، آذربایجان، خراسان) و پس از آن، این وظیفه بس مهم همیشه با جلب و همکاری دیگر نیروهای مترقی و دمکراتیک اجرا می شد. درباره کار بزرگی که در این بخش از فعالیت حزب، از طریق تشویق و تبلیغ شفاهی صورت گرفته است، امروز می توان فقط از روی نتایج عملی حاصله از آن قضاوت کرد.


درک ناقص

حاکم بر ج. اسلامی

از رویدادهای جهان

-----------------------------

راه پر دست انداز

تحولات و تغییرات

در ایران

-----------------------------

راه حل مقاومت

دربرابر امریکا

آن نیست که

رهبر می گوید!

-----------------------------

"معامله قرن"

یا ساخت و پاخت

ترامپ و نتانیاهو

ترجمه و تدوین- الناز گرجی

-----------------------------

پایگاه های نظامی

جدید امریکا در

 مرز ایران و عراق

راشا تودی - ترجمه رضا نافعی

-----------------------------

نارضائی مردم

باردیگر

خیابانی خواهد شد!

-----------------------------

گزینه های امریکا

برای ماندن درعراق

"فروزنده فرزاد"

-----------------------------

جوانان عراق

حاضر به ترک

خیابانها نیستند!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

-----------------------------

بزرگترین لشکرکشی ناتو در مرزهای روسیه

راشا تودی- گزینش و ترجمه

"آزاده اسفندیاری"

-----------------------------

کنفرانس"داووس"

امسال 50 ساله شد

والنتین کاتاسانف-

 بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه - کیوان خسروی

-----------------------------

سرمقاله 726

انتخابات مجلس قربانی

توهم "حاکمیت یکدست" رهبر!

شورای نگهبان راهزن قانون اساسی، صلاحیت قریب به اتفاق نامزدهای طرفدار اصلاحات را برای شرکت در انتخابات آینده مجلس رد کرد ولی هیچکس در ایران باور نمی کند که این شورا با روحانیان فرتوت و قدرت طلب، و حقوقدانان مرعوب و فرصت طلبی که در آن جاخوش کرده‌اند کمترین اختیاری در رد و تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات داشته باشد. مردم برای شورای نگهبان و سخنگوی دروغگوی آن اعتباری بیش از کارگزار بیت رهبر و مافیای حکومتی قائل نیستند.

این حذف گسترده اصلاح طلبان و تحول خواهان نشان می دهد که رهبر جمهوری اسلامی دوباره به خیال تحقق آرزوی ایران برباده قدیم خود، یعنی ایجاد "حکومت یکدست" باز گشته است، حکومت یکدستی که نه از طریق یکدست کردن مردم و وحدت ملی، بلکه برعکس، باید به بهای دوشقه کردن کشور میان اکثریت غیرخودی که هیچ جایی در ساختار سیاسی و بهره مندی از ثروت کشور ندارد، با اقلیتی که همه قدرت و ثروت را در چنگ خود می خواهد حاصل شود. همه تضاد و بیهودگی سیاست حکومت یکدست در همینجاست. سیاست حاکمیت یکدست رهبر نه با یکدست شدن و همبستگی مردم که با حذف آغاز می شود. طرحی که با احمدی نژاد و نمایش کاپشن پاره آغاز شد، با کودتای 88 و قلع و قمع و زندانی کردن اصلاح طلبان و حصر میرحسین موسوی و کروبی ادامه یافت و با سرازیر کردن هفتصد میلیارد دلار ثروت کشور به مافیای روحانیون و نظامی ها، با ویرانی کشور و کشاندن آن به زیر خطر حمله نظامی به روشکستگی کشیده شد، این بار قرار است بنام جوانان اصولگرا و "عدالتخواه" تکرار شود. این جوانان عدالتخواه همان آقازاده‌های هفت خطی هستند که فرصت طلبانه زیر چتر قدرت خزیده‌اند و به آهنگ آن می رقصند، در حالیکه جوانان همسن و سال آنان یا بیکار هستند یا در شورش‌های خیابانی زیر خطر گلوله و باتوم قرار دارند، یا در زندان زیر شلاق و شکنجه. پس از آنکه برای برقراری حاکمیت یکدست اکثریت غیرخودی مردم را حذف و از امکان انتخاب و حتی حداقل زندگی شرافتمندانه محروم کردند از آنها می خواهند که در نمایش همبستگی با این حاکمیت یکدست شرکت کنند، چرا؟ چون در غیراینصورت خطر حمله آمریکا به ایران وجود دارد! بنابراین، سیاست برقراری حاکمیت یکدست بیت رهبر و نظامیان همسو با آن بر روی دو پایه قرار دارد: پایه اول آن حذف در داخل است و پایه دوم آن کشاندن کشور به شرایط جنگی در خارج. اما سیاست حاکمیت در این زمینه هم با تناقض روبروست چون خود با حذف اصلاح طلبان و تحول خواهان از انتخابات به مردم پیام می دهد که نگران وحدت ملی و حمله خارجی نیست.

همه اینها در شرایطی است که ایران دیگر در سال 84 هم نیست. سراپای جامعه ایران امروز دربرابر فشار و تحقیر و حذف مقاومت می کند. کافیست نگاهی به شمار زنان، کارگران، نویسندگان، معلمان، دانشجویان، هنرمندان، فعالان سیاسی و مدنی که هر روز حکم زندان و محکومیت و محرومیت آنها در رسانه‌های حکومتی و غیرحکومتی منتشر می شود بیاندازیم تا ببینیم چنین مقاومتی در تاریخ ایران بیسابقه است. نه تنها در دوران شاه بلکه در هیچ دورانی از تاریخ کشورمان ما با چنین موجی از مقاومت و ایستادگی و شهامت مدنی روبرو نبودیم که امروز شاهد آنیم.

نه فقط اکثریت مردم دیگر تن به تحقیر نمی دهند بلکه حتی در خود حکومت و حاشیه آن هم وضع دیگر مانند گذشته نیست... ادامه

---------------------------------------------------------------------------------

آقای خمینی چه وعده هائی داد

که همه احزاب از او حمایت کردند؟

حسنین هیکل سردبیر مشهور روزنامه الاهرام مصر از جمله روزنامه  نگارانی بود که با آقای خمینی مصاحبه کرد و نظرات مترقی که خمینی در این مصاحبه مطرح کرد با تحسین و حیرت او روبرو شد.

-------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است