تاریخ احزاب در ایران-1

یکصد سال فعالیت حزبی

 زیر فشار حکومت ها در ایران

عبدالحسین آگاهی، استاد و پرفسور برجسته تاریخ بود. دانش وسیع و قدرت تحقیق و یافتن چرائی های علمی رویدادهای تاریخی، او را به دانشمندی برجسته تبدیل کرده بود. بی تظاهر و حتی اغلب بی نام و نشان، بزرگترین کارهای تحقیقی ـ تاریخی را انجام داد. یکی از قربانیان بزرگ قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 پرفسور عبدالحسین آگاهی است، که در یورش دوم به حزب توده ایران، در جمع رهبری حزب به زندان برده شد و سرانجام نیز در شوفاژ خانه این زندان به دار کشیده شد. آنچه را که می خوانید، بخشی از تحقیق ارزنده او درباره تاریخ واقعی احزاب در ایران و نقش انقلابیون در انقلاب مشروطه و پس از آنست. این تحقیق نشان میدهد که تاریخ احزاب ریشه در تاریخ معاصر ایران دارد و همچنین نشان میدهد که صنایع و تولید داخلی در ایران چه سابقه ای دارد و نهادهای صنفی کارگران نیز تاریخی همزمان با آغاز تولید صنعتی در ایران دارند.

 

راه توده

شماره 722  پنجشنبه 12 دیماه 1398

مریم فیروز عضو هیات سیاسی و ملکه محمدی عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران. آنها دیگر نیستند، اما راه و روش و منش آنها، سرمایه ایست که برای حزب توده ایران باقی گذاشتند.

ملکه محمدی

مریم فیروز


شرکت یا عدم شرکت در انتخابات

دو دیدگاه آلوده

به رویا، در میان

اصلاح طلبان

----------------------------

زمان دفاع

از سوسیالیسم

درایران فرا رسیده!

----------------------------

شاه نفهمید

یا رهبر نمی فهمد؟

----------------------------

پیوند ناگزیر

حزب توده ایران

با انقلاب 57

----------------------------

جنگ اقتصادی

به رهبری  امریکا

والنتین کاتاسانوف -

 بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه کیوان خسروی

----------------------------

گفتگو با «هانس مدرو»

آشنائی باشهر

تحقیقاتی چین

یونگه ولت - ترجمه عسگر داوودی

----------------------------

جنگ و رقابت

برسر چاه های

نفت در لیبی

اومانیته- ترجمه آذرنگ

----------------------------

پرچم انقلاب

در امریکای لاتین

دست بدست میشود

روزنامه پراودا- ترجمه آزاده اسفندیاری

----------------------------

شورش آبان نشان داد، ج. اسلامی

سنگر تهیدستان را از دست داده!

سرتیپ نجات، معاون فرهنگی سپاه پاسداران، در یکی از برنامه‌های هیات رزمندگان اسلام و سازمان بسیج مداحان گفت: "شیوه تلاش برای تغییر نظام حکومتی ایران تغییر کرده و در مدل جدید براندازی با جنبش اجتماعی است که در آن تکیه بر افراد فرودست جامعه و کسانی است که محصول حاشیه‌ نشینی و بی‌سوادی هستند و در فضای مجازی آلوده شده‌اند."

بنا به گفته سردار نجات – که بعدا مدعی شد سخنانش تحریف شده ولی عین همان را با افزودن قید "متاسفانه" تکرار کرد- قشرهای تهیدست جامعه از این پس آنچنان رویاروی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند که آنها را ستون براندازی می دانند.

سخنان سردار نجات بدنبال سخنرانی اخیر رهبر بود که در آن تعریف جدیدی از "مستضعف" ارائه داد و امامان و پیشوایان جامعه – یعنی خودش- و کسانی را که برای او شمشیر می زنند را همان مستضعفانی معرفی کرد که قرآن وعده حاکمیت آنها را داده است!

هم ادعاهای رهبر و هم سخنان سردار نجات و سپس تکذیب وی همگی از بحرانی حکایت دارد که سراپای حاکمیت را فرا گرفته و ضمنا وضع متناقض و متزلزلی را نشان می دهد که جمهوری اسلامی با آن روبروست. امروز همان تهیدستانی که جمهوری اسلامی مدعی بود متکی به حمایت انهاست تبدیل به بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی شده‌اند. سیاست حاکمیت که در یکی دو دهه اخیر ایجاد نفرت از قشرهای متوسط در میان قشرهای تهیدست بود، اکنون به ایجاد ترس از تهیدستان در میان طبقه متوسط تغییر کرده است. تصور حاکمیت در این تبلیغات بر آن است که قشرهای متوسط با قشرهای فوقانی جامعه و سرمایه داران حکومتی و روحانیان فاسد و سرداران برج سازو برج نشین و ... احساس همبستگی بیشتری دارند تا با تهیدستان. در حالیکه این تصور از پایه نادرست است زیرا بخش اعظم قشرهای متوسط جامعه ما نیز با شتاب در حال از دست دادن سطح زندگی و در خطر سقوط به میان تهیدستان قرار دارند. یافته‌های یک نظرسنجی موسسه ایسپا  وابسته به جهاد دانشگاهی که هفته پیش در نشریات کشور منتشر شد نشان می دهد که مثلا در شهر تهران فقط 4 درصد (یعنی همانها که خواهان ادامه وضع موجود به هر قیمت هستند) از سرکوب معترضان پشتیبانی می کنند. این درحالیست که حکومت سیاست سرکوب را بعنوان اینکه معترضان داعشی یا مجاهدین خلق بودند کوشیده توجیه کند. بعبارت دیگر هیچکس این تبلیغات حکومتی را نپذیرفته. شاید کمتر کشوری در جهان وجود داشته باشد که حامیان بقای حکومت از طریق سرکوب تا این‌اندازه در جامعه منفرد و منزوی شده باشند. حتی در سال 57 هم شمار کسانی که خواهان دست آهنین شاه دربرابر انقلاب بودند قطعا از 4 درصد بیشتر بود...ادامه

----------------------------------------------------------------------------

استبداد مخوف

رضا شاهی گام به گام ظاهر شد!

به قلم ملک الشعرا بهار

عکس: ملک الشعرا بهار در سفر اروپائی در کنار دخترش در سالهائی که از دامهای رضا شاه برای قتل او جان به سلامت برده و از امور سیاسی و حکومتی نیز فاصله گرفته بود. او در مقام وزیر فرهنگ خدماتی تاریخ به فرهنگ و آموزش ایران کرد. قصیده "دماوند" او شاهکاری است در شعر و میهن دوستی وی

----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است