چه سرها به باد رفت

تا رسیدیم به انقلاب 57 

این نگاهی است به قیام ها و جنبش های مردمی که در فاصله انقلاب مشروطه تا حکومت مطلقه رضاشاه روی داد و با انواع دسیسه ها و خیانت ها سرکوب شد. نباید اجازه داد، زیر فشار نارضائی مردم از جمهوری اسلامی تاریخ واقعی ایران زیر انبوهی از خرافات و تحریفات مذهبی- حکومتی دفن شود. رهبران این جنبش ها، یا قربانی توطئه شدند و سر بریده شان را به رضا شاه هدیه کردند(کوچک خان و کلنل پسیان) یا اعدام شدند (شیخ محمد خیابانی).

 

راه توده

شماره 745 پنجشنبه 19 تیر ماه 1399

چهره های ماندگار در تاریخ هنر و انسانیت ایران. خانه شهریاری و کارگاه نقاشی الخاص، در سالهای پس از آزادی نورالدین کیانوری از زندان جمهوری اسلامی، دو محلی بود که وی گهگاه به آن سر می زد و ساعاتی با آنها به گفتگو می نشست و سپس به آپارتمان کوچکی که دخترش در حوالی میدان سنائی برای او و مریم فیروز اجاره کرده بود باز می گشت.

هانیبال الخاص

پرویز شهریاری


نسخه ای از سند

همکاری 25 ساله

چین و ایران

که به راه توده رسیده

--------------------------------------

گزارش خبری از

نخستین جرقه های

انقلاب 57

--------------------------------------

وحدت ملی

 در برابر

 وحدت اسلامی

--------------------------------------

جهان و کرونا

دو راهی

جان مردم و یا

نجات اقتصادی

--------------------------------------

شهریاری و سایه

در کتاب

"راهیان شعر امروز"

--------------------------------------

"لیبی"

یک کشور

با دو دولت

و دولت های حامی

"فروزنده فرزاد"

--------------------------------------

دولت فرانسه

زیر فشار اتحاد

سبزها و چپ ها

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------------------------

نگاهی به

همه پرسی

اصلاح قانون اساسی

در روسیه

اومانیته- ترجمه جعفر پولا

--------------------------------------

سرمقاله

آتشی که نامه خوئینی ها

به خرمن خشک قدرت زد!

بدنبال انتشار نامه آیت الله موسوی خوینی ها به رهبر و اشاره وی به اوضاع نابسامان و غیرقابل دوام حکومتی، حمله به این نامه و نویسنده آن بویژه در رسانه ها و تریبون های راست حکومتی هر روز افزایش می یابد تا جایی که وبسایت امنیتی مشرق آن را "اعلامیه ای برای فروپاشی و شورش"  نامید. فروپاشی چه چیز و شورش علیه کی؟ دلیل این همه وحشت از کجاست؟

البته بخشی از این وحشت به شرایط واقعا نابسامان و غیرقابل دوام حکومتی باز می گردد و اگرنه یک نامه از کسی که حداقل بیست سال است در جمهوری اسلامی نقش و مقام رسمی ندارد نمی تواند بخودی خود "فروپاشی و شورش" ایجاد کند. بخش عمده ای از فغان کارگزاران حکومتی بیت رهبری و حمله آنها به خوئینی ها از این بابت است که چرا رهبر را بابت وضع بحرانی کنونی مورد خطاب قرار داده. مثلا ایشان باید می گفت هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و فعلا حسن روحانی مسئول وضع کنونی هستند و از احمدی نژاد هم که نظرات رهبر به او نزدیک بوده نامی نمی برد!

در پشت همه اینها باز یک مسئله بزرگتر است. موسوی خوئینی ها با خطاب قرار دادن رهبر، نه حسن روحانی که "مردم" را از زیر ضربه خارج کرده است! در واقع ایشان باید اصلا مردم را خطاب قرار می داد و می گفت "رهبر فرزانه" که اشتباه نمی کند، مردم اشتباه کرده اند که به این روسای جمهور و به حسن روحانی رای داده اند.

همانطور که آقای قدیری ابیانه، از کارگزاران دانشگاهی راست حکومتی می گوید: "امروزه اصلاح‌طلبان و شخص روحانی از منفورترین‌ها نزد ملت ما هستند و می‌دانند که پیروزی روحانی نتیجه وعده‌های بی‌اساس و دروغ دوران انتخابات بوده و به این امر واقف‌اند که وضعیت موجود نتیجه اشتباه خودشان در رأی دادن به او و گروهش بوده است."

بنابراین مقصر اصلی وضع کنونی خود مردم هستند که اشتباه کرده اند و بجای اینکه به نامزدهای بیت رهبری مانند محسن رضایی و میرسلیم و قالیباف، جلیلی و ابراهیم رئیسی رای بدهند به روحانی رای داده اند. بنابراین نامه نوشتن به رهبر و او را مسبب وضع کشور و در نهایت خروج آن از این وضع معرفی کردن ادامه تقابل میان دو جریان تاریخی است که از انقلاب مشروطه به این سو در ایران روبروی هم ایستاده اند. یک جریانی که ریشه آن به حکومت و نهادهای استبدادی و منتفع از استبداد باز می گردد مدعیست که شاه یا رهبر ظل الله و سایه خدا یا نماینده امام و معصوم و مادام العمر است و اشتباه نمی کند و اگر اشتباهی هم باشد از مردم است. در حالیکه جریان دیگر می گوید که شاه یا رهبر باید بابت اشتباهات خود به مردم حساب پس دهد. این همان نکته ای است که موسوی خوئینی ها هم در نامه خود بر آن انگشت گذاشته و می گوید: ..... ادامه

-------------------------------------------------------------------------------

ایران را شاه برای
حکومت اسلامی آب و جارو کرد!

علی خدائی- سردبیر راه توده

-------------------------------------------------------------------------------

آمریکا، دادگاه

کیفری بین‌المللی را

هم زیر فشار گذاشت!

راشا تودی-  ترجمه آزاده اسفندیاری

گرسنگان جهان

علیه فقر

متحد خواهند شد؟

ترجمه و تدوین-عسگر داوودی

-------------------------------------------------------------------------------

فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

---

 

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است