راه توده

شماره 730 پنجشنبه 15 اسفند 1398

 

داود نوروزی و محمود ژندی دو روزنامه نگار برجسته توده ای در دهه 1330 بودند. نوروزی درعین حال مسئول تبلیغات حزبی بود و ژندی سردبیر روزنامه ارگان مرکزی حزب توده ایران "بسوی آینده". پس از کودتای 28 مرداد ژندی دستگیر و سالها زندانی شد و نوروزی توانست از ایران خارج شود و سالها در آلمان دمکراتیک زندگی و فعالیت حزبی کرد.

محمود ژندی

داوود نوروزی

اولین کودتای نظامی ها درایران-3

رضاخان سردار سپه

با هوشیاری احمدشاه را فریب داد

در جریان جنگ جهانی اول که بیشتر مردم و نیمی از رجال معروف ایران به منظور حمایت از آلمانی ها و عثمانی ها از ایران مهاجرت کرده بودند و تمام روزنامه ها از آلمانی ها دفاع می کردند، سید ضیاء تنها روزنامه نویس معروف ایران بود که از انگلیسی ها حمایت می کرد. اما انگلیس ها خیلی زود رضاخان را که فردی باهوش ارزیابی کرده بودند دست از حمایت سید ضیاء کشید و از رضاخان حمایت کردند. ضمنا سید ضیاء پس از نخست وزیری با روسیه بلشویک قرار داد منعقد کرد و از چشم انگلیس ها افتاده بود. احمد شاه نیز از ترس ماجراجوئی های سید ضیاء به رضاخان که خود را غلام شاه معرفی می کرد پناه برد و او را جانشین سیدضیاء کرد. رضاخان پست احمد شاه و فرمانفرما میان آندو.


چین توانست

بر کرونا غلبه کند

اما در ایران

چنین امکانی نیست

-------------------------

چه کسانی بنام

عدالتخواهان

در مجلس آینده

فراکسیون دارند؟

-----------------------------

حوادثی که مسیر

 انقلاب ایران را تغییر داد

3 رویداد مهم

آخر بهار و آغاز تابستان سال 60

-------------------------

دشواریهای

دولت ترکیه

برای کنترل

اینترنت این کشور

ترجمه و تدوین - آذرنگ

-------------------------

ما از خود

و گذشته خویش

عقب ماندیم!

دکتر سروش سهرابی

-------------------------

اروپای دیگری

تا پایان قرن 21

متولد  خواهد شد!

ولادیسلاو گولویچ

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه - کیوان خسروی

-------------------------

سرمقاله 730

پُتک "کرونا" خواهد توانست

نظام استبدادی حاکم را بیدار کند؟

نه ما و نه هیچکس دیگر نمی تواند پیش بینی کند سرانجام بحران وخیم بیماری کرونا در ایران چه خواهد شد، ولی یک چیز از هم اکنون آشکار است:‌ ایران پس از کرونا، دیگر ایران پیش از آن نخواهد بود.

جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر همواره بحران ایجاد کرده، در بحران زندگی کرده، از آن بهره گرفته و امروز را به فردا گذرانده، یا از آن بیم داشته و خود را برای مقابله با آن آماده کرده است. البته آمادگی از نوع دروغ و انکار و پنهانکاری، از نوع چماق و گلوله و زندان و ماشین آب پاش، از نوع سازماندهی اراذل و اوباش و یگان ویژه. همه اینها اگر چه بحران‌ها را حل نمی کرد و نکرد ولی سرپوشی موقت بر آن تا فرا رسیدن بحران بعدی می گذاشت. ولی سونامی گسترش ویروس کرونا از آن دست بحران‌هایی است که هیچکدام از راه حل‌های آزموده و شناخته شده حکومتی در برابر آن جواب نمی دهد. بزرگترین ابزار این حکومت دروغ و پنهانکاریست ولی در اینجا دروغ و پنهانکاری بحران را حل نمی کند که هیچ، آن را گسترش هم می دهد. اگر ویروس را می شد زندانی کرد یا به گلوله بست یا اراذل را به سراغش فرستاد شاید تا به امروز حکومت آن را مهار کرده بود. ولی این بحرانی است از جنسی دیگر که راهکارهای آزموده حکومتی درباره آن جواب نمی دهد و راه حل‌هایی دیگر، از جنسی دیگر را می طلبد، همان راه حل‌هایی که حکومت و در راس آنها آقای خامنه‌‌ای سه دهه است به آنها تن نمی دهد.

در اینکه آمارهایی که از بیماران و کشتگان کرونا بدست داده می شود کاملا غیرواقعی است تردیدی نیست. این را هم می توان فهمید و پذیرفت که در شرایط عدم آمادگی و پنهانکاری اولیه برای عبور از 22 بهمن و انتخابات، اکنون برخی مسئولان سلامت ملی که نقشی در آن پنهانکاری نداشته‌اند می کوشند با پایین نشان دادن آمار تلفات و مبتلایان جلوی هجوم کمتر ضروری مردم به بیمارستان‌ها یا مغازه‌ها را بگیرند و ابعاد بحران را تا اندازه‌‌ای مهار کنند. ولی هر روز که می گذرد این روش‌ها کم فایده تر و پرهزینه تر خواهد شد و ته مانده اعتمادی هم که می توانست بوجود آید از دست خواهد رفت. با گسترش قابل پیش بینی اپیدمی و همه گیری بیماری به اعضای خانواده‌ها و آشنایان و ساکنان کوچه‌ها و محلات آیا می توان باز هم شمار مبتلایان و جانباختگان را پنهان کرد؟ با افزایش شمار کسانی که در خیابان‌ها به زمین می افتند و کسی توان یاری به آنها را ندارد، با پرشدن تخت‌های بیمارستان‌ها، با بیماری و خستگی تدریجی کادر درمانی، با پایان یافتن مواد غذایی و بهداشتی در فروشگاه‌ها و داروخانه‌ها، با تعطیلی تدریجی مجلس و دولت و وزارتخانه‌ها و ... باید انتظار چه حوادثی را داشت؟ تکلیف میلیون‌ها تن از مردم ایران که در این اقتصاد تجاری و نفتی و امروز به فردا باید با دستفروشی و بارکشی و خرده فروشی و کارگری و مسافر کشی و کار ساختمانی و ... معاش روزانه خود را تامین کنند چه می شود؟ چه تعداد از 80 میلیون تن ساکنان ایران این امکان را دارند که خود را در خانه‌هایشان قرنطینه کنند؟ و آنها که دارند تا کی و برای چه مدت؟ و اگر همه خود را قرنطینه کنند چه کسی نان و برق و آب و گاز و گوشت را برای مردم تامین کند؟ ... ادامه

----------------------------------------------------------------------------------

توطئه علیه "سندرز"

جانشین رقابت انتخاباتی در امریکا شده

"فروزنده فرزاد"

----------------------------------------------------------------------------------

نان از دهان

 38 میلیون امریکائی

 ربوده می شود!

یونگه ولت - ترجمه رضا نافعی

روسیه دندان

اعتماد به اردغان

 را کنده است؟

روزنامه پراودا

ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است