راه توده

شماره 739 پنجشنبه اول خرداد 1399

رحیم نامور مترجمه برجسته و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران که ترجمه گزارش تاریخی "جان رید" خبرنگار امریکائی از 10 روز انقلاب اکتبر از آثار ماندگار اوست. در مهاجرت دهه 60 در افغانستان چشم برجهان فروبست. محمد علی افراشته روزنامه نگار و طنز پرداز بی مانندی که هنوز از سبک او در ایران تقلید می کنند. او سردبیر روزنامه "چلنگر" بود و در مهاجرت پس از 28 مرداد در سن 54 سالگی  در بلغارستان چشم بر جهان فرو بست.

رحیم نامور

محمدعلی افراشته

بیگانه ای در امواج-3

بی رحمی آلوده به توحش

درجنگ های قفقاز!

کتاب خاطرات "یان کولاژ" از جنگ های داخلی قفقاز، پس از انقلاب اکتبر و سپس انقلاب جنگل و جمهوری گیلان، یک

گزارش مستقیم و روز به روز از وقایعی است که او خود شاهد آن بوده است. کشتار و قوم کشی ارامنه، تاتارها، ترک های عثمانی و ... روایتی دردانگیز از جنگ های داخلی پس از انقلاب اکتبر است. او سپس از باکو راهی بندر انزلی می شود و در کنار کوچک خان قرار میگیرد و شاهد مستقیم اشتباهات بزرگ کوچک خان و حتی خیانت های او به متحدانش می شود. از جمله شاهد توطئه دعوت از حیدرعمواغلو برای مذاکره و سپس به گلوله بستن محل دیدار و کشتن او. میرزا سرانجام خود او نیز قربانی زد و بندش با رضا شاه می شود و سر بریده اش را برای رضا شاه می برند!


دوران پس از کرونا

در ایران

از هم اکنون

آغاز شده است

-------------------------

دولت سایه

در بیت رهبری

لانه دارد!

-------------------------

در دیدار مجازی دانشجویان 

با آقای خامنه ای

از رهبر خواستند

پاسخگو باشد

او بجای پاسخ

از فاصله گذاری

زن و مرد گفت!

-------------------------

سخنان سخنگوی

دانشجویان عدالتخواه

خطاب به رهبر!

-------------------------

بسوی کارزاری جهانی برای

جمع کردن و یا

 نظارت بین المللی بر آزمایشگاههای بیولوژیک

تدوین:عسگر داوودی

-------------------------

اینگونه ویروس

میسازند و پنهانی

به جان مردم

می اندازند

ولادیمیر پروخواتیلیف

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه کیوان خسروی

-------------------------

سرانجام رقابت

چین و امریکا به رویاروئی می انجامد؟

اومانیته – ترجمه آذرنگ

-------------------------

بازگشت به سوسیالیسم

یگانه راه نجات

  روسیه است!

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

ترجمه - آزاده اسفندیاری

-------------------------

سرمقاله 739

بدون سمت گیری سوسیالیستی

غلبه بر بحران در ایران ممکن نیست

 

حزب توده ایران از دهه‌ها پیش و از زمان تاسیس خود بر ضرورت یک تحول سوسیالیستی برای پیشرفت اقتصادی و برابری اجتماعی در جامعه ایران پافشاری می کند. انقلاب اطلاعاتی و تحولات در تکنولوژی و فن آوری‌ها در چند دهه اخیر، از یکسو، و ورود تمدن‌های قدیمی سرمایه داری به فاز نزولی، از سوی دیگر، شرایط را برای برآمد یک تمدن نوین سوسیالیستی و تحقق برنامه حزب توده ایران نه تنها فراهم کرده بلکه آن را به یک ضرورت تبدیل کرده است. البته زمانی که ما از فاز نزولی تمدن سرمایه داری سخن می گوییم برخلاف تاریخنگاران ایدآلیست، آن را به معنای بازگشت به مراحل پیشین و تکرار مکرر تاریخ نمی بینیم، بلکه آن را به معنای ورود به مرحله‌‌ای عالی تر و بالاتر در نظر می گیریم، مرحله‌‌ای که این بار برای همیشه به رشد ناموزون و صعود و نزول تمدن‌ها خاتمه خواهد داد.

سرمایه داری اما درست عکس این جهت حرکت تاریخ عمل می کند. در حالیکه انقلاب اطلاعاتی و دانش و فن آوری‌های نوین با کاهش چشمگیر ساعت کار لازم برای تولید کالاها شرایط را برای فراوانی و ارزان و در نهایت رایگان شدن مهمترین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم فراهم می کند؛ سرمایه داری در الویت دادن به سودآوری هر روز بیشتر جهان را به سمت  تورم و کمبود و قحطی می راند. توسعه این فن آوری‌ها همچنین اجازه می دهد که انسان‌ها بخش هرچه کمتری از ساعات زندگی خود را به کار تولیدی و بخش بیشتر آن را به فراغت و فعالیت فرهنگی و اجتماعی و هنری و رسیدگی به فرزندان و غنای بیشتر زندگی فردی خود اختصاص دهند. ولی سرمایه داری برخلاف جهت حرکت تاریخ و پیشرفت دانش و فن آوری روزبروز آهنگ کار، ساعات کار و سن بازنشستگی را افزایش می دهد، دامنه فعالیت فرهنگی انسان را محدود و محدوتر می کند، انسان‌ها را از امکان بهره مندی از دوران کوتاه زندگی خود محروم می کند، بین خانواده‌ها و میان خانواده و فرزندان جدایی می افکند و به پدیده‌های بزهکاری و افسردگی و خودکشی دامن می زند. .. ادامه

--------------------------------------------------------------------------------------

در دو رژیم شاه و ج. اسلامی - 3

باقرزاده 31 سال شکنجه گاهها

و زندانها را یکی پس از دیگری دید!

"احد قربانی"

---------------------------------------------------------------------------------

از راست به چپ: ابوتراب باقرزاده، گاگیک آوانسیان و رضا شلتوکی. زندانیان مشهور زندان های شاه که در دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی کشته شدند. این عکس یادگار اولین سفر آنها به زادگاه باقرزاده (قائم شهر مازندران) پس از انقلاب و رهائی از زندان شاه است. دوران بسیار کوتاهی آب خوش ازگلوی آنها فرو رفت.

------------------------------------------------------------------------------

آتش در مقبره استر و مردخای در همدان

افراطیون یهودی حاکم بر اسرائیل

به کینه توزی علیه ایرانیان

جنبه تاریخی میدهند!

--------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است