راه توده

شماره814 چهارشنبه 24 آذر 1400

تورج حیدری بیگوند، در خانه تیمی چریک فدائی، به اندیشه نفی مبارزه مسلحانه و قبول مشی توده ای رسید که متاسفانه در جریان یک قرار سازمانی پیش از آنکه به سازمان نوید بپیوندد کشته شد. اصغر محبوب از کادرهای برجسته حزب توده ایران که در جریان قتل عام 67 اعدام شد. درباره او در همین شماره راه توده بخوانید.

اصغر محبوب

تورج حیدری بیگوند

فرقه بهائیت، اینگونه

از دل جنبش بابیه بیرون آمد

بارها، خوانندگان راه توده از ما خواسته اند تا مقاله ای را در باره جنبش بابیه و تفاوت آن با بهائیت منتشر کنیم. آنچه را می خوانید با پرهیز از هر گونه مداخله و اظهار نظر در باره باورهای مذهبی بر این دو جریان و همچنین دوری گزیدن از تبلیغات رایج در جمهوری اسلامی پیرامون بهائیت و سکوت درباره جنبش بابیه تنظیم شده است. این مقاله بی شک دارای کم و کاستی هائی است که دلیل اصلی آن را باید در تلاش ما برای پرهیز از ورود به یک بحث مذهبی است.


ناقوس ها

برای حکومت

به صدا در آمده!

-----------------------------

آیا رئیسی

ادامه پدیده ای بنام

احمدی نژاد است؟

-----------------------------

پیوند با  داخل کشور

یگانه راه

مبارزه سیاسی است!

-----------------------------

از تاسیس

ذوب آهن ایران

تا توان اتمی

-----------------------------

درسی که کشاورزان

ایران، از کشاورزان

هند باید بیآموزند

ترجمه و تدوین ـ عسگر داوودی

-----------------------------

هنوز یاد

اصغر محبوب

چشمها را

خونباران میکند

-----------------------------

روسیه میتواند

تسلیحات اتمی را

در اطراف امریکا

مستقر سازد!

موسسه راهبردی روسترات

ترجمه- کیوان خسروی

-----------------------------

نیروهای نیابتی

امریکا در افغانستان

راشا تودی- آزاده اسفندیاری

-----------------------------

"اتحادیه اروپا"

می تواند

دمکراتیک شود؟

 ترجمه و تدوین- رضا نافعی

-----------------------------

سرمقاله 814

جنبش اعتراضی ایران نیازمند

یک برنامه نوین سیاسی- اقتصادی است

تظاهرات و اعتصاب وسیع و سراسری معلمان کشور از رویدادهای مهم هفته گذشته بود که در ادامه تحصن کشاورزان اصفهان و اعتصاب های کارگری و انفجار نارضایتی عمومی نشان از ورود آرام ایران به دورانی تازه دارد. این بالا گرفتن جنبش های اعتراضی مستقل، هر چند نتیجه همه ویرانگری های سه دهه اخیر است، ولی پیامد مستقیم برگزاری انتخابات تقلبی و استصوابی و مجلس و ریاست جمهوری است که آخرین تیری بود که حکومت به همه امیدهای مردم برای اصلاح از بالا زد. رهبر و بیت او در همین دوران کوتاه دریافته اند که چه اشتباه بزرگی را با برگزاری این انتخابات ها مرتکب شدند و چگونه یک جبهه وسیع و سراسری علیه خود شکل دادند. 

تردید نیست که در حوادث آینده٬ همانطور که تجربه همه جنبش ها و انقلاب ها نشان داده٬ بار دیگر روزنه اصلاح از بالا گشوده خواهد شد٬ ولی این بار گشوده شدن این روزنه نه براساس برنامه ریزی، ولو با اکراه طبقه حاکمه، که زیر فشار جنبش مستقیم مردم خواهد بود٬ جنبشی که نه هر کس را بعنوان نماینده تغییر می پذیرد٬ و نه کسانی را که خود را بعنوان نماینده اصلاح معرفی می کنند به حال خود رها خواهد کرد. بنابراین جنبش های کنونی مردم را دربرابر انتخابات نباید قرار داد و قرار ندارند چرا که نتیجه نهایی آنها خواه و ناخواه باز کردن راه انتخابات خواهد بود. تجربه نشان داده تا زمانی که امکان تغییر از طریق انتخابات وجود دارد مردم بدنبال راه دیگری نمی روند و دلیلی هم ندارد بروند. مسئله آن است که انتخابات آینده با آنچه تا کنون شده متفاوت خواهد بود.... ادامه

-------------------------------------------------------------------------------------

این تابلوی انقلاب 57

را باید به نمایش ملی گذاشت

-------------------------------------------------------------------------------------

دكتر آریان ‌پور

آن که دیگر

در میان ما نیست!

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen

IBAN DE42360100430517751430