راه توده

شماره 771 چهارشنبه 24 دیماه 1399

 

در سالهای دشوار اختناق پس از کودتای 28 مرداد، سیاوش کسرائی و اعتماد زاده (به آذین) پرچم حزب توده ایران در داخل کشور بودند. این را ساواک هم میدانست اما چون آنها هیچ ارتباط سازمانی با رهبری حزب در مهاجرت نداشتند نمی توانست آنها را دستگیر کند. البته به آذین را به جرم سازمان دادن کانون نویسندگان و دبیری این کانون بازداشت و زندانی کردند

سیاوش کسرائی

به آذین

دیدار تاج الملوك و دو دختر رضا شاه با هیتلر

نزدیکی رضا شاه به هیتلر

 موجب سرنگونی اش شد!

رضاشاه که هیتلر را پیروز جنگ دوم میدانست، دو دخترش (اشرف و شمس) را به همراه "تاج الملوک" همسر خود و مادر آن ها را با دو فرش نفیس دستباف به دیدار هیتلر فرستاد.عکس: دیدار هیتلر با حسن اسفندیاری رییس مجلس شورای ملی و موسی نوری اسفندیاری سفیر ایران در آلمان. در این دیدار مقدمات سفر همسر رضا شاه و دختران او به آلمان برای ملاقات با هیتلر فراهم شد.


برای نخریدن واکسن کرونا

نیاز به فرمان نبود

-----------------------------

چرا برای

باخت ترامپ

عده ای در ایران

عزا گرفتند!

-----------------------------

از تکامل پدیده ها نباید غافل ماند

ارتجاع مذهبی ایران

پوست می اندازد!

-----------------------------

حزب توده ایران

در میدان دو جنبش

و یک انقلاب!

"دکتر سروش سهرابی"

-----------------------------

امریکا روی

انبار باروت خشم

و نارضایتی مردم

"عسگر داوودی"

-----------------------------

"کرونا پاس"

یا "آپارتاید" نوین

ولادیمیر پروخواتیلف

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه - کیوان خسروی

-----------------------------

خاورمیانه بار دیگر

شاهد اوج گیری

"پان عربیسم" میشود؟

اومانیته- ترجمه آذرنگ

-----------------------------

سرمقاله

جدال دوران پس از خامنه ای

از هم اکنون آغاز شده است! 

ريشه‌های مردمی سپاه پاسداران را، همان موريانه‌ای جويد، كه ريشه‌های جهاد سازندگی و بنياد مستضعفان را جويد. حساب اين سه نهاد، از نهاد چهارمی كه از ابتدای تاسيس به بيراهه رفت و سنگ بنايش را كج گذاشتند هميشه جدا بود، چرا كه مدعی دفاع از انقلاب بود. آن نهاد چهارم، كميته‌هائی بود كه از همان ابتدا آيت الله مهدوی كنی پا در ركابش نهاد و بعد هم آن را تحويل محسن رفيقدوست داد.

اين نهاد چند تصفيه بنيادين را پشت سر گذاشت تا آن شد كه امروز هست. بسياری از فرماندهان اوليه و بنيانگذار آن در جبهه ‌های جنگ يا كشته شدند و يا به كشتن داده شدند. به بهانه مقابله با خط آيت الله منتظری و ريشه كن ساختن خط محمد منتظری و سيد مهدی‌هاشمی در سپاه تصفيه‌های امنيتی بعدی صورت گرفت. آيت الله خمينی كه درگذشت موج سوم تصفيه‌ها آغاز شد. در اين موج سوم رهبر جديد جمهوری اسلامی فرماندهانی را كه از دوران جنگ می‌ شناخت و دور خود جمع كرده بود با معيار وفاداری به خويش به سطح فرماندهی بركشيد و بقايای خط آيت الله منتظری، فرماندهان متمايل به مجاهدين انقلاب اسلامی، خط امام و سپس آن گروه از فرماندهانی كه با رفسنجانی نزديكی بيشتری داشتند و يا سيمشان روی سيم محسن رضائی بود مشمول تصفيه شدند.

در تمام اين مراحل تصفيه، فرماندهانی جانشين فرماندهانی شدند که حالا دیگر درجه های نظامی نیز روی شانه هایشان قرار می گرفت. همانگونه كه نماينده آيت الله خمينی در سپاه پاسداران (حجت الاسلام عبدالله نوری) جای خود را به آيت الله موحدی كرمانی داد. بعدها، نه تنها عبدالله نوری، كه بسياری از فرماندهان بركنار شده نيز سر از زندان‌های سپاه در آوردند اما اجازه ندادند اخبار آن به روزنامه‌ها راه يابد.

فرماندهان نوينی كه جانشين فرماندهان اوليه شدند، بويژه در سال های پس از جنگ، بيش و پيش از آنكه نظامی و پاسدار و متعهد به آرمان‌های انقلاب باشند، سياست بازانی شدند كه بند نافشان نيز گام به گام بيشتر به بند ناف مافيای اقتصادی حاكم بسته شد و بتدریج خود به نهاد اقتصادی قدرتمند در حاكميت سرمايه داری تجاری تبديل شدند.

اين همان موريانه‌ای بود كه ريشه همه نهادهای از انقلاب بيرون آمده را جويد. راس هرم رهبری و فرماندهی بسيج سپاه نيز سرنوشتی جز اين نداشته است. بدين ترتيب، جدالی كه اكنون، پس از تصرف مجلس، بر سر قبضه رياست جمهوری جريان دارد و بخش مهم و تعيين كننده آن را فرماندهان سپاه پاسداران رهبری می ‌كنند، نه جدال بر سر دفاع از انقلاب و آرمان‌های آن و يا دفاع از استقلال كشور در برابر امريكا و ديگر ادعاهائی كه مطرح می‌ شود، بلكه جدالی است از يك طرف درونی و در صفوف سياسی- نظامی سرمايه داری تجاری و از طرف ديگر ميان همين صفوف و طيف با طرفداران زخم خورده و هنوز باقی و مطرح در سپاه که نگران آينده اند... ادامه

---------------------------------------------------------------------------------

پشت سر را آنقدر نگاه نکنید

که جلوی پا را نبینید!

"جهانگیر آزاده"

 

-------------------------------------------------------------------------------------

اتحاد استراتژیک

چین و روسیه

سپرامنیت جهانی است

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

ترجمه - آزاده اسفندیاری

در امریکا

تا حمله به کنگره

مرگ خوب بود

اما برای همسایه ها!

یونگه ولت - ترجمه رضا نافعی

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
IBAN DE42360100430517751430

با آدرس ای میل زیر

می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است