صبر تلخ - 17

رژیم شاه توده ایها و فدائی ها را

کوبید و درهای مساجد را گشود!

از 28 مرداد 1332 تا سال 1357 واقعا پیکر حزب ما مدام تراشیده شد... و در قبالش از فردای 28 مرداد تمام تریبون های مذهبی، یعنی به تعداد مساجد این مملکت، برای این جریان مذهبی تبلیغ کردند! بعد از حزب توده ایران، «چریک های فدایی خلق»، سال 54 حضورش قطع شد! یعنی در یک فاصله کوتاه 1349 تا 1354 قتل عامشان کردند، و باقی شان هم که زنده ماندند، در زندان بودند! «مجاهدین» هم هنوز هیچ کاری نکرده متلاشی شدند!

رهبران از کودتا و توطئه های دربار شاه جان بدر برده، تن به مهاجرت دادند. از راست به چپ: کامبخش، اسکندری، رادمنش، کشاورز و روستا

 

راهتوده

شماره 788  چهارشنبه 5 خرداد 1400

 

رضا روستا دبیر شورای متحده کارگران ایران و عبدالحسین نوشین بنیانگذار تئاتر نوین ایران. هر دو عضو رهبری حزب توده ایران که در مهاجرت و دور از میهن چشم برجهان فرو بستند. جنبش کارگری- سندیکائی ایران همیشه مدیون رهبری و درایت بوده و خواهد بود، همچنان که تئاتر ایران بدون نام و خاطرات و آموزش های نوشین از هویت تاریخی خود تهی می ماند.

عبدالحسین نوشین

رضا روستا


برای تغییرات

و اصلاحات

باید در سنگر

 انقلاب 57 ماند

----------------------------

پرسش و پاسخ

در سمینار

80 سالگی

حزب توده ایران

----------------------------

۳۳ اسطوره -4

تکامل گام به گام

جهانی که در آن

زندگی می کنیم

نویسنده: "دارن آلن"Darren Allen

برگردان: بامداد شرقی

----------------------------

زیاد خواهی های

سلطان ترکیه

تا کجا پیش میرود؟

ولادیمیر کودریاوتسیف

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

----------------------------

اجلاس مشترک چین

 و 5 کشور آسیای میانه

امریکا برای توطئه

در آسیای میانه

 افغانستان را

ترک نخواهد کرد!

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

آزاده اسفندیاری

----------------------------

خواب های تازه

برای افغانستان

ترجمه و تدوین – آذرنگ

----------------------------

سرمقاله 788

انتخابات 1400

جنگ بر سر رهبری در پیش است!

چند هفته تا انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده، شورای نگهبان لیستی از تائید صلاحیت شده ها را محرمانه دراختیار وزارت کشور گذاشته که بصورت غیر رسمی در خبرگزاری های امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه "فارس"، "نامه نیوز" و... منتشر شده است. هنوز نه تکلیف نهائی این لیست مشخص است و نه تکلیف مردم. همه چیز نشان می دهد که این انتخابات در شرایطی بسیار پیچیده برگزار خواهد شد، شرایطی که در آن از یکسو کمر مردم و کشور زیر بار فشار تحریم ها و کارشکنی مخالفان دولت خم شده و مردم از هر زمان ناراضی ترند، از سوی دیگر روحانیت از هر زمان بی پایگاه تر در میان مردم شده و نارضایتی مردم علیه آن جهت گرفته و بالاخره سرنوشت انتخابات به سرنوشت رهبری آینده نیز گره خورده است. حکومت نه از این نفرت مردم نسبت به روحانیت درس گرفته و نه از شورش های 96 و 98 و انتخابات حداقلی مجلس یازدهم. اوج این درس نگرفتن و لجبازی با مردم پیش انداختن ابراهیم رئیسی برای رساندن او به ریاست جمهوری است. روحانی بی پایگاهی که سالها دادستان دادگاه ویژه روحانیت و معاون اول قوه قضائیه بود و پرونده قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 را زیر بغل دارد.

 در واقع موضوع انتخابات تنها گزینش یک رئیس جمهور، کم یا پراختیار تازه نیست، بلکه بنوعی تعیین شرایط و شطرنج سیاسی کشور در جریان جایگزینی و برگماری رهبری آینده نیز هست، بویژه که مجلس خبرگان 5 سال پیش رئیسی را بعنوان جانشین علی خامنه ای به وی معرفی کرد و از آن پس بود که وی ابتدا به تولیت امپراطوری مالی آستانقدس برگمار شد و پس از شکست در خیز اول برای رسیدن به ریاست جمهوری بعنوان رئیس قوه قضائیه برگمار شد. او و برگمار کنندگانش سکوی ریاست جمهوری را سکوی نهائی برای جهیدن وی روی کرسی رهبری میدانند... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

ناتوانی ج. اسلامی

برای درس گرفتن از 15 خرداد!

درباره شورش 15 خرداد 1342 و حوادث سال 1341 دو تفسیر و ارزیابی وجود دارد. یکی از سوی سلطنت طلب ها و یکی هم از سوی جمهوری اسلامی. سلطنت طلب ها سرکوب آن شورش را ناشی از اقدام قاطع و بموقع شاه و ارتش و ابتکار عمل اسدالله علم نخست وزیر وقت میدانند و آن را ربط می دهند به انقلاب سال 57 و می گویند این هم یک شورشی بود مثل شورش سال 42 و 41 که اگر شاه و ارتش قاطعیت داشتند و فردی مثل علم نخست وزیر بود و یا وزیر دربار و در کنار شاه، شورش در نطفه خفه شده بود و جلوی انقلاب و سرنگونی رژیم شاه گرفته میشد.

عکس: طلبه جوانی که در سخنرانی مشهور خمینی در 15 خرداد، مبهوت آن جسارت چشم به خمینی دوخته، هرگز تصور نمی کرد روزی مهم ترین سکاندار جمهوری اسلامی شود و سپس در همان جمهوری اسلامی استخر مرگش کنند!

----------------------------------------------------------------------------

3 ونیم میلیارد دلارهزینه انقلاب رنگی
در بلاروس برباد رفت

ترجمه و تدوین ـ عسگر داوودی

----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
Postbank Essen
Germany

IBAN DE42360100430517751430

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com