راه توده

شماره 800 چهارشنبه 10 شهریور 1400

 

درباره محمد زهری و اسماعیل شاهرودی دو شاعر توده ای  گزارش کوتاهی در همین شماره راه توده منتشر شده که خوانندگان را به مطالعه آن ارجاع می  دهیم. عنوان این گزارش زیر سرمقاله این شماره  راه توده قرار دارد.

اسماعیل شاهرودی

محمد زهری

صبر تلخ- 29

در راهروهای مناظره

محافظان بهشتی تهدید به قتل می کردند

وقتی ما با آسانسور بالا رفتیم، مدتی منتظر شدیم که بچه های فدایی بیایند. وقتی آمدند دیدیم ناراحت هستند. پرسیدیم چه شده؟ گفتند پاسدارهای محافظ آقای بهشتی ما را تهدید کردند که «می خواهید بیایید بحث بکنید که چه بشود؟! یک نارنجک می اندازیم، حسابتان را می رسیم!» توجه داشته باشیم پشت پرده چه خبر بود، کسی خبر نداشت. به رغم چنین مخاطراتی، به مناظره اعتقاد داشتیم. همین تهدیدها نشان این بود که ممکن است این تهدید عملی بشود. ببینید پس ذهن این آقایان  چه مسائلی بود!


سهم خودی ها

در افشای

فیلم بندهای

غیر سیاسی اوین

-----------------------------

نتایج کناره گیری

از دو انتخابات

در برابر چشم است

-----------------------------

عراق نمی خواهد

تخته پرش

ج. اسلامی بماند

"فرزاد فروزنده"

-----------------------------

امریکا از افغانستان

به اطراف چین

کوچ می کند!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

-----------------------------

نشانه هائی

از تغییر سیاست

اسرائیل در منطقه

الناز گرجی

-----------------------------

"مکرون"پرچمدار

سیاستهای قدیمی

درعراق

اومانیته- ترجمه جعفرپویا

-----------------------------

حوادث افغانستان

مقدمه چینی های

رئیس سیا را در

 اسرائیل خنثی کرد

منبع: «نیزاویسیمایا گازتا»

ترجمه- کیوان خسروی

-----------------------------

سرمقاله 800

هوشیاری سیاسی در برابر

طالبان افغانستان ضروری است!

روی کار امدن طالبان در افعانستان را چگونه باید درک کرد؟ شکی نیست که این نتیجه 20 سال دخالت نظامی و سیاسی آمریکا در امور افغانستان، به راه انداختن جنگ و کشتار و قدرت نمایی آن کشور در جهان و منطقه است. در این هم تردید نیست که آمریکا دیگر امکان ادامه اینگونه قدرت نمایی های پرهزینه را ندارد و بنابراین خروج از افغانستان حاصل یک شکست و نشاندهنده ضعف بزرگتریست که این کشور به عنوان نماد تمدن سرمایه داری با آن روبروست. از همینجاست که تضادهای این خروج و قدرت گیری طالبان خود را نشان می دهد. یعنی ناتوانی آمریکا برای ادامه وضع موجود از یک طرف، تلاش آن برای جهت دادن حوادث بعدی در جهت منافع آمریکا و قدرت های سرمایه داری غربی از سوی دیگر و بالاخره محدودیت های این تلاش بدلیل همان ضعف اقتصادی و سیاسی و جهانی و بنابراین بوجود آمدن امکان های مختلف در برابر حوادث بعدی افغانستان. همه پیچیدگی اوضاع افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت را باید در این مجموعه دید.

اولین نتیجه خروج آمریکا از افغانستان این است که قدرت های دیگر بویژه روسیه و چین نیز امکان حضور و تاثیرگذاری بیشتری در حوادث این کشور بدست می آورند. این قدرت ها نیز در حال ارزیابی شرایط داخلی و جهانی افغانستان هستند تا متناسب با آن رویکرد خود را نسبت به این کشور اتخاذ کنند. رسانه های غربی البته تلاش می کنند که بازگشت طالبان به قدرت را یک فاجعه محض نشان دهند که از یک نظر درست است ولی فقط از یک نظر. از این نظر که در طی 20 سال حضور سیاسی و نظامی آمریکا در افعانستان و روی کار آوردن دولت های فاسد و دست آموز و دست نشاننده و تبدیل کردن افغانستان به تحت الحمایه رسمی آن کشور و سپردن امور افغانستان بدست معاون وقت وزارت خارجه آمریکا "زلمای خلیل زاد" کمترین تحول واقعی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در این کشور روی نداده است که طالبان را از یک پایگاه اجتماعی در آن کشور محروم کند. نمایش دموکراسی با انتخابات ده درصدی و حضور چند زن بی حجاب یا کم حجاب در تلویزیون افغانستان تحول فرهنگی و اجتماعی محسوب نمی شود و بازگشت سریع و آسان طالبان به قدرت، غیر از برنامه ریزی های پشت پرده، همین را نشان می دهد.واقعیت آن است که بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان یک تحول مهم است و از آن لحظات متضاد تاریخ است که تحولات مثبت تاریخی در شکل متضاد منفی خود را نشان می دهد. جنبه مثبت این تحول در آنجاست که شکست آمریکا و ناتو را در ماجراجویی های نظامی خود نشان می دهد و این یک گام بسود برقراری صلح در جهان است. هرشکست از ماجراجویی های نظامی آمریکا و ناتو یک برد بسود مردم جهان و صلح و امنیت بین المللی است صرفنظر از اینکه این شکست به چه شکل خود را نشان دهد و به چه نتیجه موقتی منجر شود. خروج آمریکا همچنین تعادل تازه قدرت در جهان و ورود نه تنها روسیه و چین بلکه کشورهای دیگر را به عرصه تعادل قدرت نشان می دهد و این نظر نیز یک تحول محسوب می شود... ادامه

---------------------------------------------------------------------------------

به یاد، دو شاعر توده ای

-------------------------------------------------------------------------------------

در سالگرد 95 سالگی کاسترو

 نیست

اما راهش  ادامه دارد!

سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه- آزاده اسفندیاری

--------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
Germany

IBAN DE42360100430517751430

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com