راه توده

شماره 855- چهارشنبه 11 آبان 1401

 

داود نوروزی و محمود ژندی دو روزنامه نگار برجسته توده ای در دهه 1330 بودند. نوروزی درعین حال مسئول تبلیغات حزبی بود و ژندی سردبیر روزنامه ارگان مرکزی حزب توده ایران "بسوی آینده". پس از کودتای 28 مرداد ژندی دستگیر و سالها زندانی شد و نوروزی توانست از ایران خارج شود و سالها در آلمان دمکراتیک زندگی و فعالیت حزبی کرد.

محمود ژندی

داوود نوروزی

حکومتها میآیند و می روند

آنچه می ماند وطن است!

انقلاب مشروطه سرآغاز یك جنبش بزرگ ادبی در ایران بود. براثر این انقلاب، برای نخستین بار مفاهیم سیاسی و اجتماعی وارد شعر و ادبیات فارسی شد. انقلاب مضامین و مسائل و اشكال تازه ادبی را به میان آورد، كه قبلا در ادبیات فارسی سابقه نداشتند. دراین دفتر، جای درد و رنج و افتخار جنگ یكساله میهنی و 7 ساله فرسایشی و نابخردانه، خونی كه از تن انقلاب 57 رفت و ضربه ای كه به آزادی و استقلال كشور وارد آمد خالی است، و این نشد و نیست مگر براثر تنگ نظری مذهبی از یكسو و اختناق و استبدادی كه از ثروت و غارت و پایمال كردن هر آنچه در انقلاب 57 بدست آمد از سوی دیگر. حكومت ها می آیند و می روند، نسل ها نیز بدنیا می آیند و با چشم بسته به خاك می روند. آنچه می ماند خاكی است كه نامش وطن است. عکس: اشرف الدین گیلانی در بازداشت رضاشاهی!


اصطلاح مضحک

انقلاب

 دهه هشتادی ها

-------------------------

امروز ایران

حاصل دیروز است

و فردا نتیجه امروز

-----------------------------

جنبش اعتراضی

در ایران

انقلابی است

و یا اصلاحی؟

-------------------------

 نشست بين المللی

احزاب کمونيست

57 کشور در کوبا

ترجمه- عسگر داوودی

-------------------------

واگن کنشت:

مردم آلمان نباید

قربانی سیاست

جنگی دولت شوند!

-------------------------

امریکا در جنگ

نفت و گاز

از هیچ جنایتی

رویگردان نیست

«ولادیمیر مالیشیف»

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

-------------------------

فشار فزاینده

دولت کره جنوبی

به زحمتکشان

فاقد سازمان

جمع آوری و ترجمه آذرنگ

-------------------------

سرمقاله راه توده 855

دفاع از سیاست خارجی کنونی

امروز مبرم ترین وظیفه است!

جمهوری اسلامی تا جایی که در نبرد کنونی در جهان و در اوکراین در سمت تحول مترقی تاریخ ایستاده و به پیروزی آن کمک می کند دارد به آزادی بشریت و از جمله آزادی مردم ایران در درازمدت یاری می رساند. ولی این با سرکوب آزادی های مدنی و اجتماعی و تسلط مافیاها در درون خود در تناقض است. تضاد اصلی کنونی در ایران نه تضاد کار و سرمایه است، نه تضاد مطالبات مدرن و سکولار با تسلط جریان های مذهبی، نه تضاد مردم و طبقات اجتماعی و خلق ها و قومیت ها با حکومت بلکه تضاد میان سیاست خارجی و سیاست داخلی است. همه تضادهای دیگر در جنب این تضاد قرار می گیرند. مسئله اساسی در حال حاضر این است که سیاست خارجی مثبت و مترقی دولت ایران در جهت کمک به امر آزادی در جهان از طریق ایستادگی آن در برابر تسلط غرب و امپریالیسم و کمک به روسیه در جنگ اوکراین آیا می تواند به اصلاح و تحول در سیاست داخلی یاری رساند یا برعکس گرایش ها و تضادهای داخلی در شرایط تقلای امپریالیسم برای ادامه آقایی خود بر جهان آن سیاست خارجی مترقی را هم از مسیر خود منحرف و ادامه آن را ناممکن خواهد کرد. در واقع عمده آن نیروهایی که از داخل در جهت تخریب سیاست خارجی کنونی عمل می کنند چنانکه اشاره کردیم خود زاییده تحمیل این محیط تاریخی و شرایط بین المللی بر ایران هستند. همه آن عناصر فاسد، اختلاس گر و کسانی که در داخل ایران و از جمله داخل حکومت در جهت به زیر کشیدن سیاست خارجی کنونی عمل می کنند از یکسو محصول تحمیل آن الگوی اقتصاد نولیبرالی جهانی بر ایران هستند و از سوی دیگر دست امپریالیسم در ایران و ذینفع در ادامه جهان تک قطبی. از این نظر مبارزه داخلی در ایران خود بخشی است از مبارزه بین المللی که اکنون جریان دارد، به همان شکل که مبارزه بین المللی به شکل نزاع داخلی در می آید.

توجه به محیط تاریخی که ایران کنونی در آن قرار دارد، به پیوستن یا نپیوستن ایران به پیمان شانگهای، به بریکس، به برجام، به برآمد چین و روسیه، به افول غرب و ظرفیت ها و خطرهای ناشی از آن، به جنگ اوکراین و ... هیچکدام به معنای غفلت از شرایط داخلی  ایران نیست بلکه به معنای کوشش برای درک گرایش ها و شکل ساختار اقتصادی و اجتماعی آینده ایران و بیش از آن تاثیرگذاری بر روی گرایش ها و مبارزات داخلی است بنحوی که ایران بعنوان بخشی از این محیط تاریخی جایگاهی درست در آن بیابد و در سمتی مترقی بایستد. ... ادامه

----------------------------------------------------------------------------------

ایران در چه شرایطی است

و وظائف ملی چیست؟

ایران- سهراب بیات

------------------------------------

قیام حزب

کمونیست روسیه

علیه بودجه دولتی

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

ترجمه- نعمت بوستانی

میلیتاریزه شدن

کره جنوبی

پشت ویترین شیشه‌ ای

روزنامه پراودا- سرگیی کاژمیاکین

ترجمه- آزاده اسفندیاری  

--------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
Germany

IBAN DE42360100430517751430

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com