روز شمارتاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57– بخش 19

اعلامیه مترقی رضا خان

پس از دریافت حکم صدراعظمی

سال 1302، سال جدال بر سر انحلال سلطنت و برقراری جمهوری و یا دفاع از سلطنت اما اعلام پایان کار سلسله قاجار و تاسیس سلسله پهلوی است. رضاخان ابتدا مدافع اعلام جمهوری و انقراض سلطنت بود اما از بیم بازار و روحانیون که طرفدار سلطنت بودند، نظر خود را عوض کرد و طرفدار سلطنت شد. در همین سال، رضاخان یک گام بلند دیگر به قدرت نزدیک شد و به فرمان احمد شاه صدراعظم شد. رضا خان بلافاصله پس از امضای حکم صدراعظمی خود از سوی احمد شاه بیانیه ای منتشر کرد که محتوای آن برای آن روز و آن شرایط مترقی بود اما در سالهای بعد که استبداد خود را توانست برقرار کند، هیچیک از مفاد این اعلامیه اجرا نشد.

رضا خان بلافاصله پس از امضای حکم صدراعظمی خود از سوی احمد شاه بیانیه ای منتشر کرد که محتوای آن برای آن روز و آن شرایط مترقی بود اما در سالهای بعد که استبداد خود را توانست برقرار کند، هیچیک از مفاد این اعلامیه اجرا نشد.

 

راه توده

شماره 880  چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402

احمد علی رصدی عضو مشاور هیات سیاسی و بهرام دانش عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران، از نویسندگان و گویندگان رادیو پیک ایران، نویسندگان مجله دنیا و نویسندگان جزوه های تاریخی "تحلیلی هفتگی" که تا آستانه یورش ج. اسلامی به حزب توده ایران منتشر می شود. هر دو در زندان جمهوری اسلامی اعدام شدند.

بهرام دانش

احمد علی رصدیفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


حاکمیت دلار

سیاست راهبردی

غربگرایان است

----------------------------

فرصتی تاریخی

که غنی نژاد

ناخواسته برای

حزب توده ایران

فراهم ساخت

----------------------------

سالگرد متفاوت شکست

آلمان در جنگ دوم

دلیل واقعی

سقوط رضاشاه

نزدیکی او به

هیتلر بود!

----------------------------

راه ابریشم نوین – بخش ششم

راه ابریشم نوین،

 پاسخ راهبردی چین

 به آمریکا و غرب

برگردان: م. مهرجو

----------------------------

رشد سرکشی

در جزایر فرانسه

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

----------------------------

"مورالس" طراح

رفرم اقتصادی

و اجتماعی چپ

در بولیوی

----------------------------

کابل های

 زیر دریائی

در تیر رس روسیه

ریا نووستی- ویکتوریا نیکیفوروا

ترجمه- آزاده اسفندیاری

----------------------------

سرمقاله 880

با توضیح المسائل اقتصادی

نمی توان به "بریکس" پیوست!

در جمهوری اسلامی هنوز مرز میان اقتصاد بعنوان یک علم با اقتصاد بعنوان یک آموزه دینی روشن نشده است. البته در اسلام چیزی بعنوان اقتصاد بعنوان یک علم وجود ندارد و چنین ادعایی را هم نداشته و نمی توانسته داشته باشد. آنچه از آن به "اقتصاد اسلامی" یاد می شود در واقع شماری احکام فقهی و حقوقی برای تنظیم روابط میان انسانها و ثبات جوامع است و نه اصول اقتصادی. از آنجایی که مناسبات اقتصادی و تجاری در جوامع اسلامی شرق بسیار پیشرفته بوده است، فقه اسلامی نیز از این نظر بسیار پیشرفته است و شماری از اصول و قواعد و احکام را پدید آورده است که هیچ نظام حقوقی از آنها بی نیاز نیست. چنانکه بنیان قانون مدنی ایران امروز متکی بر فقه اسلامی است. ولی اینها ربطی به اقتصاد بعنوان یک علم و بعنوان یک ابزار ندارد.

این مخدوش بودن مرز میان اقتصاد بعنوان یک علم با آموزه های دینی ابزاری در دست اقتصاددانان واپسگرای ایرانی داده است تا نظریه های اقتصادی دین بنیان را بعنوان نظریه های علمی مطرح کنند. مثلا از آقای دکتر طبیبیان که از وی به عنوان استراتژیست اقتصادی جمهوری اسلامی نام برده می شود نقل می شود که در جایی گفته بوده است: "اینکه شما از سرمایه‌داری، کاپیتالیسم و... صحبت می‌کنید، بی‌معناست. من استاد علم اقتصاد هستم، اما اینها را متوجه نمی‌شوم؛ چرا که علم اقتصاد، قواعد روشنی دارد. نمی‌توان در علم اقتصاد از انحصار تجارت یا بازرگانی دولتی صحبت کرد." (هفته نامه مثلت - اردیبهشت ۱۳۹۳)

آنچه ایشان بعنوان علم مطرح می کند در واقع دین است. بازرگانی خارجی آزاد یا دولتی که اصول مذهب نیست که کسی بگوید می فهمم یا نمی فهمم. اینها ابزار است برای بهبود وضع مردم، حل مشکلات و توسعه. هرجا لازم باشد باید آن را دولتی کرد، یا جلوی این یا آن بخش را گرفت، یا بر آن مالیات سنگین بست، یا ممنوع کرد. هر جا لازم باشد باید آزاد کرد یا حتی این یا آن شاخه را تشویق کرد. ولی مغز بسته و ساده گرایی که علم را با مذهب و ابزارهای اقتصادی را با احکام جاودانی مخلوط کرده است متوجه این مسائل نمی شود... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

برلنی ها- 3

اوضاع آشفته ایران

در آستانه جنگ اول جهانی

----------------------------------------------------------------------------

"بریکس" تکیه گاهی برای رهائی از دلار!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

----------------------------------------------------------------------------

امریکا پشت پرده

جنگ اقتصادی

غرب با چین

"گریت هوکمن[i]- " یونگه ولت"

ترجمه- مهران وکیلی

جنگ  سوم را

امریکا به جهان

تحمیل خواهد کرد؟

"فروزنده فرزاد"


 زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com


حساب جدید بانکی

Natalia Vernis
IBAN: DE92 1203 0000 1085 4703 81
BIC: BYLADEM1001
BANK: DKB
--

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است