مرور تاریخ ایران ازانقلاب مشروطه تا انقلاب 57 – بخش 35

فتوحات برق آسای آلمان در سراسر اروپا

به فروردین 1319 رسیده ایم. جنگ دوم جهانی بسرعت گسترش می یابد و آلمان کشورهای اروپائی را یکی پس از دیگری فتح می کند. ژاپن به ایتالیا و آلمان می پیوندد و دولت های جدید اروپائی به ارتش آلمان هیتلری، ژاپن و ایتالیا می پیوندند و همگی آماده حمله به شوروی می شوند. در ایران، رژیم رضا شاه با بحران اقتصادی روبرو شده و خطر جنگ به دروازه های ایران نزدیک شده. رضا شاه اهل مشورت نیست و آنها که میتوانستند کشور را از افتادن در دام جنگ نجات بدهند یا کشته شده اند و یا از بیم جان از خانه خود بیرون نمی آیند. رضا شاه بسرعت به آلمان هیتلری نزدیک می شود

توده راه

شماره 896- چهارشنبه  22 شهریور  1402

 

فردین مدرسی

مهندس جوانشیرفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


در کدام جبهه

باید دوستان را

جستجو کرد؟

----------------

اوکراین

پیش و پس از

جنگ اول جهانی

دکتر سروش سهرابی- 7

----------------

مصاحبه با "سارا واگن کنشت"

تحریم روسیه

ضربه به اقتصاد

آلمان بود!

روزنامه "نوی تسورشر تسایتونگ"

ترجمه و تدوین -الناز گرجی

----------------

رئیس جمهور اوگانادا

افریقا روسیه را

دعوت به ادامه

مناسبات شوروی

با افریقا می کند

ترجمه و تدوین- بهمن دوستدار

----------------

سرمقاله 896

صف بندی طرفداران دو سیاست

 غرب و شرق در ج. اسلامی

در میان جریان های سیاسی ایرانی سه نگاه به نوع روابط بین المللی ایران وجود دارد:

نگاه اول: نگاه غربگرایان و پایگاه اقتصادی آنان در ایران یعنی گردانندگان اصلی اتاق بازرگانی است که معتقدند که غرب پیروز معادلات جهانی است و ایران باید در چارچوب منافع غرب قرار بگیرد و تا جایی که می تواند خود را در جبهه ضد روسیه و چین نشان دهد تا منافع آمریکا و غرب را در جهان حفظ کنند.

نگاه دوم: متعلق به کسانی است که معقتدند ایران به همراه روسیه و چین یکی از پایه های نظم نوین بین المللی است و بنابراین، باید بدون هیچگونه تردید جایگاه خود در این نظم را در کنار روسیه و چین اشغال کند و از خیال بازی کردن و استفاده از تضادهای بین شرق و غرب دست بردارد.

نگاه سوم: کسانی هستند که بدنبال "روابط متوازن" با شرق و غرب هستند. که خود به دو بخش تقسیم می شوند.

بخش اول غربگرایان شرمگین هستند. آنها در شرایطی که افول غرب و دشمنی آن با ایران واضح است از روابط متوازن سخن می گویند. منظور از روابط متوازن هم از نظر آنها روسیه ستیزی و چین گریزی است و این را روابط متوازن می نامند.

بخش دوم نیز طرفدار روابط متوازن هستند، اما این توازن را مشروط به افزایش همکاری ها با روسیه و چین و کلا جبهه شرق جهانی در آسیا و افریقا و آمریکای لاتین و غیره می دانند.

اگر غربگرایان معتقدند که توازن از طریق روسیه ستیزی و چین گریزی بدست می اید، گروه مقابل معتقد است که توازن از طریق تقویت همکاری ها با روسیه و چین حاصل می شود. بدینسان طرفداران نگاه سوم خود در نهایت به هواداران عمده دو نگاه اول و دوم تقسیم می شوند.... ادامه

-------------------------------------------------------------------

مصاحبه با رئیس جمهور مجارستان

ادعای پیروزی اوکراین

دروغ، نشدنی و کج فهمی است

-------------------------------------------------------------------

مبارزات کارگری

در جمهوریهای

پسا اتحاد شوروی

سرگیی کاژمیاکین- روزنامه پراودا

ترجمه- آزاده اسفندیاری

انبارهای ذخیره جنگی

در امریکا و اروپا

خالی شده!

بنیاد فرهنگ استراتژیک

"یوری باریسوف" ترجمه- کیوان خسروی

-------------------------------------------------------------------

افریقا نمیخواهد

گاو شیر ده

فرانسه باشد

ترجمه و تدوین- جعفر پویا

----------------

راه ابریشم نوین – بخش بیست و دوم

دالان شمال ـ جنوب

برای راهیابی

آسیای میانه

 به دریا و اقیانوس

برگردان: م. مهرجو

---------------

گریبان آلمان

در چنگ

بحران اقتصادی

ترجمه و تدوین ـ عسگر داوودی

---------------

قیام های ملی

و کودتای نظامیان

 درکشورهای

قاره افریقا

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------- زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com