ستون آزاد

مقاله ها و نوشته های

تئوریک - تحلیلی

 

نیاز به توضیح نیست که طی ماه های گذشته سایت راه توده، به همت جمعی از طرفداران این نشریه بازسازی شده و همچنان در راه تکامل است. این بازسازی چنان وقت و انرژی گرفته که انتشار نشریه منظم راه توده را نیز دچار وقفه ساخته است.

در مدتی که سایت راه توده در حال بازسازی و تکامل بوده، پیشنهادهای مختلفی برای همکاری و یاری دریافت شده است، که به تدریج برخی از این پیشنهادها به عرصه عمل درخواهد آمد. البته، بدان شرط که همت علاقمندان و دارندگان اسناد و عکس های تاریخی و یادگاری نیز دو چندان شود، که دراین صورت، مضمون این شعر اگر تاکنون چنین بوده: "ز آتش دل ما، پخته گشت خام شما" از آن پس معکوس خواهد شد!

از میان همین پیشنهادات، جمعی از توده ای ها، خواهان تریبونی تئوریک در سایت راه توده شدند تا مطالب ترجمه و یا تالیف خود را در آن با هر اسمی که خود می خواهند منتشر کنند. از این گونه دوستان به یک اشاره و از ما به سر دویدن. این ستون را با اولین مطلب دریافتی این دوستان و یاران باز کردیم که می خوانید. شما نیز می توانید برای این ستون مطلب ارسال دارید. شاید از این جمع، در آینده ترکیبی فراهم آمد که خود تنظیم و عنوان بندی مطالب را نیز برعهده گرفت. نوعی سردبیری ستون تئوریک. هر باری که از دوش ما برداشته شود، زیر بار دیگری خواهیم رفت که بر زمین مانده است؛ که وزن این بار به اندازه یک بدهی تاریخی است!

پیشنهاد دیگری که مکرر دریافت شده، بازشدن یک ستون نامه ها و پاسخ به آنهاست. این ستون را نیز به زودی خواهیم گشود، البته در قالب "وبلاگ نویسی" بالاخره تفاوت است بین وبلاگ و یک سایت سیاسی! به قول مولوی "مهلتی باید، که تا خون شیر شد". زندگی ما نیز مثل همه شماها درگرو کار معیشتی و تعهدی است که به وجدان توده ای خود سپرده ایم. همه آن ها که دستی بر آتش گرداندن سایتی شبیه سایت راه توده دارند می دانند که این کار هزینه ای دربر دارد که گاه خارج از توان نیز می شود. آن ها که می دانند و می توانند یار شاطر باشند، حیف است که چنین نکنند و آن ها که با ما در ستیزند، امیدواریم "بارخاطر" نشوند. از گروه نخست، کافی است هر اندازه که در توان دارند، به صورت منظم به حساب بانکی راه توده که در صفحه اول سایت قید شده واریز کنند و با ای میل مسئولین سایت را با اطلاع سازند. ای میل جدید سایت، همان است که در انتهای صفحه اول سایت اعلام شده است.

 

بازگشت

 

 

- در دستور روز بودن کماکان انتقاد از سرمایه داری (ورنر سپمن ـ ترجمه ش. م. بهرنگ)

بخش دوم ـ گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

بخش اول ـ انتقاد از سرمایه داری همچنان در دستور روز قرار دارد

 

- نقد گئورگ لوکاچ از خردستیزی! (اریش هان ـ ترجمه ش. م. بهرنگ)

بخش اول

بخش دوم

- به گلوله بستن مغزها! خردستیزی «مدرن» و دفاع از خرد (مانفرد بور ـ ترجمه ش. م. بهرنگ)

 

- مارکسیسم و بلیواریسم (آندره شیر ـ ترجمه ش. م. بهرنگ)

 

- فلسفه را مردمی کنیم (ژان پل ژواری ـ ارنورد اسپیر ـ ترجمه علیرضا خیرخواه)

بخش اول ـ سوسیالیسم دمکراتیک و خودگردان، جنبش اجتماعی پایه فلسفی و ایدئولوژی

بخش دوم ـ فلسفه را مردمی کنیم، ویرانگران تئوری کشتکاران انفعال اند!

بخش سوم ـ برای انقلابی شدن لازم نیست گذشته را به خاک سپرد

بخش چهارم ـ مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که آن را می شناسیم و می سازیم

بخش پنجم ـ پای فلسفه در قلاده سیاست

بخش ششم ـ مارکسیسم بومی

بخش هفتم ـ صدور ناممکن سوسیالیسم از کشوری به کشور دیگر

بخش هشتم ـ بدون پیگیری رویدادهای جهان درک مارکسیسم ممکن نیست

بخش نهم ـ دیالک تیک حاکم میان تضادها و تضاد برتر

بخش دهم ـ دگماتیسم فلسفی به کدام پیش فرض های غیرعلمی سیاسی می انجامد

 

- دیالک تیک انقلاب ـ مقایسه روسیه و چین (دومه نیکو لوسوردو ـ ترجمه ش. م. بهرنگ)

بخش اول ـ انقلاب و قرارداد اجتماعی در روسیه و چین

بخش دوم ـ استقلال ملی و رشد اقتصادی

بخش سوم ـ دن شیائوپینگ و فرمولبندی جدید قرارداد اجتماعی 1949

 

- اسناد دو دهه مناسبات پنهان میان آمریکا، ایران و عراق (ترجمه منصور بایرامی)

بخش اول ـ سلاح شیمیایی به ابتکار اسرائیل به ایران و عراق انتقال یافت

بخش دوم ـ صدام در محاصره دوستان آمریکایی دهه 80 خود!

بخش سوم ـ آن ها که باید گذشته خود را با گذشته صدام مقایسه کنند

بخش چهارم ـ فاجعه آفرینان، کشور را تا کدام ورطه رهبری خواهند کرد؟


- عامل دگرگونساز در شرایط کنونی کدام است؟ (ورنر سپمن ـ ترجمه ش. م. بهرنگ)

 

- گلوبالیزاسیون: (گنادی زیگانف ـ ترجمه م. حجری)

بخش اول ـ در دو راهی تاریخ، دو موضع متفاوت درباره گلوبالیزاسیون

بخش دوم ـ اسیر دست گلوبالیزاسیون امپریالیستی، آیا سرمایه "اصلاح پذیر" است؟

بخش سوم ـ بالاترین مرحله امپریالیسم

بخش چهارم ـ آلترناتیو سوسیالیستی


- جنگ و جهانی شدن: (میشل شوسودوفسکی ـ ترجمه جعفر پویا)

فصل اول ـ فاشیسم قرن 21 این گونه از قاره آمریکا سر برآورد!

فصل دوم ـ تریاک و هرویین تولید انبوه مرگبارترین سلاح در افغانستان

فصل سوم ـ جنگ شیعه با شیعه، خطری که ایران را تهدید می کند

فصل چهارم ـ پس از پایان ماموریت، پناهگاه طالبان ایران در کجا آماده شده؟

فصل پنجم ـ فصل دوم کارنامه بوش با "ایران" آغاز شده است

فصل ششم ـ کوندالیزا رایس، وزارت امور خارجه سهم گریزناپذیر او بود

فصل هفتم ـ آذربایجان، سرکوبگران نقاب برداشتند و کارگزار آمریکا شدند

فصل هشتم ـ نتایج همسویی با القاعده در چچن امروز خود را نشان می دهد

فصل نهم ـ روی شعله های جنگ منطقه ای کدام شرکت ها نفت می پاشند!

فصل دهم ـ نباید اجازه داد ماشین جنگی آمریکا به ایران برسد

فصل یازدهم ـ گذار کنونی جهان به چه قیمت تمام خواهد شد؟

فصل دوازدهم ـ افغانستان مثل توپ فوتبال میان شرکت های بزرگ نفتی

 

- فرار از تاریخ: (دومه نیکو لوسوردو ـ ترجمه م. حجری)

فصل اول ـ جنبش کمونیستی از خود "انتقاد" کنیم اما از خویش " تـنفر" نداشته باشیم

فصل دوم ـ شکست اردوگاه سوسیالیسم، فروپاشی یا جنگ جهانی سوم؟

فصل سوم ـ جنبش کمونیستی با استقلال نیم بند

فصل چهارم ـ ارزیابی مختصری از دوران لنین و استالین

فصل پنجم ـ چرا آمریکا در جنگ جهانی سوم پیروز شد؟

فصل ششم ـ جمهوری خلق چین و ارزیابی تاریخی سوسیالیسم

فصل هفتم ـ مارکسیسم یا آنارشیسم؟ تجدیدنظر در تئوری و پراتیک کمونیستی

 

- بحثی درباره مقوله امپریالیسم (دومه نیکو لوسوردو ـ ترجمه ش. م. بهرنگ)